DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: U srijedu, zbog radova na mreži, višesatna isključenja

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 20. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica
– u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. Generala Sava Orovića i dio Goranske ulice; Peuta; Dio Kuća Rakića
– u terminu od 08 do 10 sati: Blok 35 na Bulevaru Vojvode Stanka Radonjića
– u terminu od 07:30 do 17 sati: dio Donjih Kokota

Danilovgrad
– u terminu od 11:30 do 13 sati: Stologlav, Eko selo, Lakat, Iverak, Osredina, Bregovi Mijovića, Gornji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Radovče, Gostilje, Dobri do, Ruišta, Vukotica, Velje brdo, Donje Šume, Pričelje, Markovo kopito kao i preduzeća: Šampinjoni i Fabrika sira
– u terminu od 14 do 15:30 sati: Most Radovića, Prentina Glavica, dio Podglavica, Šišković, Stanjevića Rupa, Lije, Burum, Fabrika stanova, Ciglana, Kuline, Srednja Glavica, Pištet, Krečana i Šišković
– u terminu od 12 do 17 sati (45-to minutna isključenja u navedenom terminu): Spuž, pekara Anđela, željeznička stanica, Pržine, KP Dom, Prerada voća, Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat i dio Lazina; Novo Selo, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje kao I preduzeća Savović, Selekt, Jovanović I Volmont; Suk, Begovine, Plana, Strafinjići i Firma Kovinić; Podanje, Klikovače, Komunice, Grbe, Daljam, Čakarević, Art Ston, Pirela, Rakočević, Klin Maks i Darkvud
– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Motel Sokoline i Ostrog
– u terminu od 07:30 do 17 sati: Rova i Valeta

Nikšić
– u terminu od 07:30 do 17:00 sati: Nudo, Zaslap
– u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Lipova Ravan
– u terminu od 07:30 do 17:00 sati: Grahovo – Podkraj
– u terminu od 07:30 do 17:00 sati: Grahovo kod hotela

Ulcinj
– u terminu od 08:00-17:00 sati: Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš

Herceg Novi
– u terminu od 07 do 15 sati: naselja Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubla
– u terminu od 08 do 09 sati: naselja Topla 2 i Topla 3, potrošači oko Doma Zdravlja Herceg Novi

Kotor
– u terminu od 09 do 13 sati: naselja Markov Rt i Stoliv
– u terminu odn 09 do 15 sati: Morinj, naselja Svrčak, Gornji Morinj, Bakoči i Bunovići

Berane
– u terminu od 08:15 do 09:40 sati: Studenski Dom
– u terminu od 08:15 do 09:45 sati: Dom zdravlja
– u terminu od 10 do 11:30 sati: Budimlja ,Mašte i dio sela Goražde
– u terminu od 10 do 11:30 sati: Zaostro, Tunel Tifran,Crljevine,Skakavac,Štitare ,Bubanje, Ruišta , naselja Rudeš i dio nasela Tum
-u terminu od 09 do 14:30 sati: Goražde( potršači koji se napajaju sa TS 10/0,4 kV Goražde 1,3 i 4),Babino,Dragosava i Zagrađe
– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca
– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Luge
– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bastahe

Rožaje
– u terminu od 14:30 do 16 sati: naselje Agovići
– u terminu od 14:30 do 16 sati: naselje Stara Varoš
– u terminu od 16:15 do 17:45 sati: fabrika Titeks
– u terminu od 16:15 do 17:45 sati: fabrika Kristal Ljekobilje
– u terminu od 09 do 11:30 sati: prigradsko naselje Ibarac(izlaz prema Demićima)
– u terminu od 12 do 14:30 sati: dio sela Seošnica

Plav
– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Pepiće

Bijelo Polje:
– u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije-Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama);
– u terminu od 07:30 do 17:00: Barice škola, Reljin kamen, Džukeljska jama, Kameno polje;
– u terminu od 09:00 do 14:00: Ravna Rijeka, Slijepač most, Bliškovo;
– u terminu od 10:00 do 14:00: Jabučno;
– u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije-Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama)

Mojkovac
– u terminu od 09:00 do 15:00: DV 10 kV Biogradsko jezero (Ćetkovići, Podbišće, Feratovo polje, Gacka, Kovijanići, Kraljevo kolo, Pejovići, Štitarica, Baza-Štitarica, Mrdo, Naselje Baza);

Kolašin
– u terminu od 08:00 do 17:00: DV 10 kV Skrbuša (Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Planinica, Padež, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekić, Sunga, Vranještica, Suva gora, Bare Kraljske, Vukićevića lug, Drndari);
– u terminu od 08:00 do 17:00: DV 10 kV Gornja Morača (Osreci, Zakrilje, Dugi laz, Mioska, Vočje, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Redice, Dragovića polje, Starče, Bojići, Ljevišta);
– u terminu od 08:00 do 15:00: Drijenak.

Pljevlja
– u terminu od 08:00-17:00 sati: Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpare, Rzav, Gusino Brdo
– u terminu od 08:00-17:00 sati: Otilovići i Rzav
– u terminu od 09:00-11:00 sati: Rudnica

Šavnik
– u terminu od 07:30-17:30 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice
– u terminu od 09:00 – 17:00 sati: Krnja Jela
– u terminu od 09:00-17:00 sati: Timar, Mljetičak, Dobra Sela, Slatina

Žabljak
– u terminu od 09:00 – 17:00 sati: Aluga, Rasova (19 i 20.novembar)
– u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Merulja

Revitalizacija srednjenaponske i niskonaponske mreže

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Danilovgrad (od 04.11. do 09.11)
Srijeda: Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići I Mijokusovići.
Četvrtak: Rova, Mosori 2, Brijestovo, Sretnja.
Petak: Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići I Mijokusovići.

Berane (od 18.11. do 23.11)
Ponedeljak, srijeda: Veliđe, Dolac 4, Dolac 5, Crni Vrh, Praćevac, Bastahe, mHE Bistrica-Vodozahvat, Lubnice1, Lubnice2, Vuča, Glavaca, Kurikuće, Jelovica1, Jelovica2.
Utorak, četvrtak i petak: Agrolužac, Lužac 3, Lužac2, Buče 2, Buče 3, Šekular, Lukin Vir, Buče 1, Jugovine, Gradina 3 (Janković), Gradina 2(Praščević), Gradina 1 (Zečević), Vinicka1, Vinicka2, Vinicka3, Vinicka4, Vinicka5, Trepča1, Trepča2, Rijeka Marsenića, Vinicka6, Navotina, Buče 4, Lužac4, Dolac1, Dolac2, Dolac3, Lužac1.

Nikšić (od 18.11. do 23.11)
Ponedjeljak: Grahovo i Rokoci2.
Utorak: Grahovo, Tospude 1 i 2, Trešnjevo, Rokoci 1 i 2, Repetitor;
Srijeda: Grahovo, Nudo 1 I 2, Zaslap;
Četvrtak: Grahovo, Tospude 2, Tresnjevo, Rokoci 1 i 2, Repetitor;
Petak: Grahovo, Nudo 1 I 2, Zaslap;

Šavnik (od 18.11. do 23.11)
Ponedeljak: Rudo Polje, Dubrovsko i Gornje Polje;
Utorak: Rudo Polje, Dubrovsko i Gornje Polje, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica I Prekornjača;
Srijeda: Bijela 1,2,3,4, Miloševići I Kruševice.
Četvrtak: Gradac i Mokro;
Petak: Komplet.

Bijelo Polje (od 18.11. do 23.11)
Utorak i petak: Gubavač.
Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Nova brojila
Nova elektronska brojila od ponedeljka 18. novembra do petka 23. novembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Danilovgrad 18.11.
– Vinići
– Rova

Danilovgrad 19.11.
– Vinići
– Rova
– Valeta

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.