Porto Novi

Impresum

Portal Montenegro magazin 

www.mnemagazin.me

Osnovan februara 2015. godine, upisan u evidenciju medija pod rednim brojem 045.

Osnivač

“VD PRESS” d.o.o

Izvršna direktorka:  Vedrana Tadić-Tarailo

PIB 03029573

Ul. Vuka Karadžića 6, 81000 Podgorica, Crna Gora

Vlasnička struktura

100% VD PRESS d.o.o.

Glavna i odgovorna urednica

Vedrana Tadić-Tarailo

E-mail: [email protected]

Montenegro magazin uređuje redakcijski kolegijum

Bojana Radonjić, novinarka

([email protected])

Nikolina Petrović, novinarka

([email protected])

Boris Šekularac, fotoreporter

([email protected])

E-mail: [email protected]

Telefon: 020/ 664 701; 068 570 999

 

Marketing (online)

E-mail: [email protected]

Telefon:020/664 701