DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: U četvrtak, zbog radova na mreži, višesatna isključenja

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 19. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica
– u terminu od 08:30 do 15 sati: sela Ponari, Vukovci, Bistrice, Kurilo, dio Bijelog Polja, željeznička stanica Zeta i TS Reg. vodovod
– u terminu od 08 do 14:30 sati: Lička ulica, ul. Đura Daničića, dio ul.Borisa Kidriča i ul.Branka Deletića; dio ul. ,,Lješkopoljske” od ,,Hemka” prema kanalu i Berska ulica
– u terminu od 09 do 11 sati: dio Rogama uz obalu Morače

Danilovgrad
– u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje

Cetinje
– u terminu od 09 do 16 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac, Kobilji Do
– u terminu od 08 do 17 sati (od 19. do 21. 09): Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen

Nikšić
– u terminu od 08:00 do 18:00 sati: ,,Zagora (Savino Brdo)”, Okolišta,
– u terminu od 08:00 do 16:00: Vidrovan, Vodovod-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova ravan, Jasenovo polje, Praga
– u terminu od 09:00 do 17:00: Miljanići

Kotor
– u terminu od 09 do 13 sati: Dragalj, dio korisnika
– u terminu od 09 do 12 sati: Krimovica dio korisnika
– u terminu od 09 do 12 sati: Sv Stasije, Kriva ulica dio korisnika pored mora
– u terminu od 09 do 12 sati: Stari Grad, dio korisnika oko Randevua

Herceg Novi
– u terminu od 08 do 09:30 sati: Dom zdravlja Herceg Novi, zgrada MUP-a

Bar
– u terminu od 09:00 – 15:00 sati: korisnici sa Gornjeg Šušnja iznad pruge, Carevići, Most Đedovića, Zelenog pojasa i Vitića povremeno će biti isključivani po 30 minuta

Ulcinj
– u terminu od 08:00-12:00 sati: naselje Kron Balos, dio potrošača prema pijaci i Manićima
– u terminu od 08:00-14:30 sati: Sukobin, Donji i Gornji Kravari, Podstegvaš, Draginje

Berane
– u terminu od 08 do 18 sati: Vinicka, Navotina, Rijeka Marsenić, Gradina, Lukin Vir,Trepča i Šekular, dio sela Buče.

Petnjica
– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Dašča Rijeka

Plav
– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Višnjevi i dio sela Kruševo

Rožaje
– u terminu od 09 do 14:30 sati: Crnča

Bijelo Polje
– u terminu od 08:00 do 09:00: Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir;
– u terminu od 09:00 do 17:00: Livadice, Sela, Kukulje, Dubrave, Bistrica Boturići, Unevina, Voljavac;
– u terminu od 17:00 do 18:00: Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir;
– u terminu od 08:00 do 12:00: Dupljaci;
– u terminu od 12:00 do 15:00: Sipanje;
– u terminu od 10:00 do 12:00: Lenka;
– u terminu od 12:00 do 16:00: Dulović Bravera;
– u terminu od 16:00 do 18:00: Voli.

Kolašin

– u terminu od 08:00 do 14:30: Moračka Bistrica;
– u terminu od 08:30 do 15:00: Andrijevo;

Pljevlja
– u terminu od 08:00 – 18 sati: Šljivansko, Pliješevina i Otilovići
– u terminu od 09:00 – 11 sati: Leovo Brdo

Šavnik
– u terminu od 08:00-18 sati: Mokro, Gradac, Bijela, Miloševići, Kruševice

Revitalizacija srednjenaponske i niskonaponske mreže

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata od 16. do 20.09. u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Šavnik (od 16 do 20.09)
16. i 17.09.
RUDO POLJE, KUTNJA NJIVA, DUBROVSKO, GORNJE POLJE, DUŽI
17.09.
KOMARNICA, KOZARICA, POŠĆENJE, PETNJICA
18. i 19.09.
MOKRO, GRADAC
19. i 20. 09.
BIJELA, MILOŠEVIĆI, KRUŠEVICE

Berane 16.09.
– Šekular

Berane 17.09.
– Šekular i Lukin Vir.

Bijelo Polje ( od 16. do 20.09.)
Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja

Nikšić-Grahovo (od 16. do 20.09)

Kompletan Dalekovod ponedjeljak 16.09, srijeda 18.09. i petak 20.09. Sela: Spila, Savino brdo, Okolišta, Zagora, Osječenica, Rojevci, Grahovac, Prisoje, Zakurljaj, Nudo, Tospudje, Trešnjevo, Rokoči, Podkraj, Gornje Polje i Grahovo.

Utorak 17.09. i Četvrtak 19.09. sela: Okolišta, Zagora, Prisoje i Zakurljaj
Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.