DRUŠTVO PREPORUKA

UCG: Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje mjesta za 100 specijalista

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore na postdiplomskim specijalističkim studijama Fizička kultura predviđeno je 40 slobodnih budžetskih mjesta, dok je na programima Sportski menadžment i Sport i fitnes predviđeno po 30 mjesta za samofinansirajuće studente, saopšteno je iz UCG.

Prodekan za nastavu ovog fakulteta Danilo Bojanić objašnjava da postdiplomske specijalističke studije Sportski menadžment mogu, pored studenata koji su stekli bečelor diplomu (180 ECTS), na programima Fizička kultura, Sportsko novinarstvo i Sportski treneri, mogu upisati i studenti istih preduslova sa ekonomije, menadžmenta i turizma.

Sport i fitnes, dodaje on, mogu upisati studenti sa završenim osnovnim studijama na programima Fizička kultura, Sportsko novinarstvo i Sportski treneri, dok postdiplomske specijalističke studije Fizička kultura mogu upisati samo studenti koji su zvršili istoimene osnovne studije.

-Nakon završenih postdiplomskih specijalističkih studija Fizička kultura, osnovne i srednje škole nijesu jedine ustanove gdje kadar koji se završio akademske specijalističke studije Fizička kultura, može zasnovati radni odnos. Potreba za ovim kadrom postoji i u posebnim službama vojske i policije koje zbog širokog dijapazona sposobnosti stručnjaka, koji su završili neki od studijskih programa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, često zapošljavaju ovaj kadar -kazao je Bojanić.

 

Izvor: CdM