DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: Zbog radova na mreži, plan isključenja struje za 19. i 20. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, ponedjeljak 19. i utorak 20. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 17 sati: dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja Vrbica, repetitor „Sjenica“ i dio Meduna(ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 08:30 do 14 sati: željeznička stanica ,,Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 10 do 12 sati – Farmaci i stovarište „Čelebić“ (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 8:30 do 15 sati: dio Golubovaca, dio Balabana, Odžino polje, Gošići i Mataguži (utorak, 20. avgust);

– u terminu od 08:30 do 17 sati: željeznička stanica ,,Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica ,,Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah (utorak, 20. avgust);

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Plavska, Vardarska i Kosovska ulica (utorak, 20. avgust).

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati – Vukotica i Gostilje (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 09 do 18 sati: Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Ostrog, Mandići, Boronjina, Kupinovo, Motel „Sokoline“, Viš i Donji Rsojevići (isključenja u navedenom terminu će biti neophodna do 20. avgusta);

– u terminu od 07 do 12:30 sati: Plana, Begovine, Strahinjići i Kovinić – (utorak, 20. avgust);

– u terminu od 07 do 12:30 sati: Novo Selo, Suk i Mamućevina – kratkotrajna isključenja u navedenom terminu (utorak, 20. avgust);

– u terminu od 08 do 15 sati: Kokotovac, Podglavice i Maljat (utorak, 20. avgust);

– u terminu od 08 do 15 sati: Šume Bećirovića, Sušica, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat i dio Lazina – kratkotrajna isključenja u navedenom terminu (utorak, 20. avgust).

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići (utorak, 20. avgust).

Nikšić

– u terminu od 09 do 10 sati: Garden Gold (Montekuk), Ćemenca, vodovodne pumpe – Duklo,

Duklo, Grebice, Šik Javorak, Rastoci, Zla Gora, Parzizanski put, Hercegovački put, Kasarna, Tehno baza, dio Kočana, Mi-rai, dio Kapinog Polja, Pivara, zgrade kod Albone u Rastocima, kolektor “PPOV-Studenca”, Sportski centar, ul. 29. novembar, zgrada Pejtona, ul. Jola Piletića, ul. Nikole Tesle, zgrada Zinik, ul. Serdara Šćepana, ul. 2. Dalmatinska, zgrada profesorska, ul. Peka Pavlovića, Grudska mahala, ul.Žarka Zrenjanina, Bistričko naselje i Samački hotel – Građevinsko, Rudo Polje, Integralovo naselje, ul.Baja Pivljanina, zgrade Željezare i Boksita, dio ul. Njegoševe i Goranović klanica (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 08 do 10 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički Kraj i Jovan Do (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 08 do 18 sati: Spila, Zagora (Savino Brdo),Okolišta, Osječenica, Grahovac, Zaslap, Nudo, Rojevići, Zakurljaj, Prisoje, Brana, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo, Katunjani, Tospude, Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 08 do 16 sati: Norin, Kunak i Stubički Kraj (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 08 do 18 sati: Savino brdo, Okolišta, Zagora, Tospude, Trešnjevo, Repetitor (Krotinja) i Rokoči (utorak, 20. avgust);

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Vidrovana, Vodovod-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje i Praga (utorak, 20. avgust).

Plužine

– u terminu od 13:30 do 17 sati: Šume, Goransko i Sinjac, Pivski Manastir, Plužine, Seoca, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo – Ribnjak, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Ravno, Nova bolnica, Rosulja i Samački hotel (utorak, 20. avgust);

– u terminu od 08:30 do 16:30 sati: Unač, repetiror – Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica,

Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora (utorak, 20. avgust).

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Kameno, Žlijebi i Ubla (ponedeljak i utorak, 19. i 20. avgust);

– u terminu od 10 do 12 sati – Jat i plaža Dobreč (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 08 do 10 sati – Baošići (utorak, 20. avgust).

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Kaludra (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 10:30 do 12:30 sati – gradsko jezgro Berana (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 13:30 do 15:30 sati – Rudnik uglja (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 17 do 19 sati – Vojna fabrika, Police, Opština Berane (ponedjeljak, 19. avgust);

– u terminu od 17 do 19 sati – Vojna fabrika (utorak, 20. avgust);

– u terminu od 08 do 11 sati – seosko područje Opštine Berane (utorak, 20. avgust);

– u terminu od 08 do 16 sati: Ranč, Batuni, Jagnjilo, Petnjik, Dapsići, Mršina, Bara, Zagorje, Luge, Kaludra, Rovca, Donja Rženica, Tmušići i planinski prevoj – Lokve (utorak, 20. i srijeda 21. avgust);

Petnjica

– u terminu od 12 do 14 sati – Petnjica i seosko područje – Polica (ponedeljak, 19. avgust);

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Hoti (ponedeljak, 19. avgust);

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Njeguš (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 08 do 16 sati – područje Opštine Rožaje – (utorak, 20. avgust i srijeda 21. avgust);

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati – Gradac (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 09 do 14 sati – Katun i Boščinovići (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 09 do 14 sati – ul. Miloša Tošića (ponedeljak, 19. avgust).

Žabljak

– u terminu od 09 do 18 sati: Rudanca, Brajkovača, Gradina, Palež, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile i Jelina Gora (ponedeljak, 19. avgust).

Šavnik

– u terminu od 09 do 18 sati – Timar, Slatina, Mljetičak i Dobra Sela(ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 08 do 18 sati – Gradac i Mokro (utorak, 20. avgust).

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 sati: Kisjela Voda, Livadice, Sela, Kukulje, Dubrave, Metanjac, Njegnjevo, Sutivan, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Šolje, Mojstir, Bistrica, Gubavač, Kneževići, Orahovica, Konatari, Mojstir, Rodijelja, Dubrave, Unevina, Ziljak, Voljavac i Požeginja (ponedeljak i utorak, 19. i 20. avgust);

– u terminu od 9 do 18 sati: Jablanovo, Solje, Požeginja i Mojstir (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 9 do 15 sati – Nedakusi (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 12 do 15 sati – Potkrajci (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 9 do 18 sati: Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo i Kanje (utorak, 20. avgust).

Kolašin

– u terminu od 10 do 12 sati – Mioska (ponedeljak, 19. avgust);

– u terminu od 08 do 17 sati: Bijeli Potok, Izlasci, Drcka, Đekići, Dulovine, Skrbuša, Mateševo, Jabuka, Drndari, Vraneštica, Vukićevića Lug, Jasen, Bare Kraljske, Durutovac, Suvi Val, Sunga, Padež i Planinica (utorak, 20. avgust).

Mojkovac

– u terminu od 10 do 15 sati – Lojanice (ponedeljak, 19. avgust).

Revitalizacija srednjenaponske i niskonaponske mreže

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 19. do 23. avgusta)

– Šekular, Glavaca, Vuča, Jelovica, Lukin Vir i Kurikuće.

Bijelo Polje (od 19. do 23. avgusta)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Čabarkape, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Sutivan – škola, Donja i Gornja Orahovica, Unevina, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Koke Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir Donji i Gornji, Šolje, Jablanovo i Požeginja.

Šavnik (povremeno od 19. do 23. avgusta)

– Rudo Polje, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Duži, Komarnica, Kozarica, Pošćenje, Petnjica, Mokro i Gradac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Nova brojila

Nova elektronska brojila od ponedeljka 19. avgusta do petka 24. avgusta, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Plav 19.08.

– naselje Prnjavor.

Plav 20.08.

– Korita, dio naselja Meteri i Racina;

– ul. Ređžepagića, naselje Šlama i dio naselja Završ.

Berane 19. i 20. 08.

– dio gradskog jezgra.

Berane 19. – 24. 08.

– Gimnazija;

– Njegošev trg.

Šavnik 22. – 23. 08.

– Mokro;

– Kruševice.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.