DRUŠTVO PREPORUKA

GRANT ZZZCG: Tri miliona eura za finansiranje projekata za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Odlukom Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje dodjeljuje se grant šema u iznosu od tri miliona eura za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom.
Javni poziv biće objavljen sjutra, a otvoren je do 21. aprila. Mogu se javiti pravna i fizička lica koja doprinose unapređenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom.
Ovom grant šemom, dva miliona eura su predviđena za aktivnu politiku zapošljavanja i zapošljavanje, dok će milion biti usmjeren na stvaranje uslova za povećanje zapošljivosti lica sa invaliditetom.
Očekivanja od ovog granta su: uključivanje najmanje 500 lica u projekte, osposobljavanje za rad najmanje 90 odsto učesnika projekata, zaposlenje u toku trajanja projekta najmanje 60 odsto učesnika. Očekuje se realizacija najmanje 20 odsto projekata koji za rezultat imaju zapošljavanje nakon projekta najmanje dva lica sa invaliditetom, u najkraćem trajanju od šest mjeseci. Najmanje 200 poslodavaca biće upoznato sa mogućnostima i benefitima zapošljavanja lica sa invaliditetom. U projektne aktivnosti kojima se povećava nivo znanja i vještina biće uključeno najmanje 100 lica sa invaliditetom.
Savjet Fonda za profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom dostavio je Upravnom odboru mišljenje, u kome se kaže da su ispunjeni uslovi za dodjelu sredstava Fonda – grant šeme u iznosu od tri miliona eura.
Na sjednici Upravnog odbora, kojom je predsjedavala Ranka Pavićević, donesene su odluke o finansiranju dva programa. Odobreno je 150.000 eura za program osposobljavanja za rad kod poslodavca, od čega će 90.000 ili 60 odsto biti usmjereno sjevernim i manje razvijenim opštinama. U ovaj program biće uključeno 115 nezaposlenih. Odobreno je 164.000 eura za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad, u koji će biti uključena 82 nezaposlena.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest