DRUŠTVO PREPORUKA

AKTUELNO: Poništenje maturskog ispita traži više od 300 đaka

Više od 300 maturanata iz više gradova žaliće se na rezultate eksternog ispita, nakon što su im saopšteni rezultati koji, kako kažu, nijesu predstavili njihovo znanje na testu.

students-classroom-writing-300a-091510-1284541508

Učenici su juče ispred Ministarstva prosvjete u Podgorici kazali Danu da su razočarani zbog načina ocjenjivanja završnog testiranja na kraju srednjoškolskog obrazovanja i da su u većini slučajeva zakinuti. Oni su najavili da će tražiti poništenje testiranja ukoliko ne budu ispravljeni propusti.

Učenici podgoričke i nikšićke gimnazije i stručnih škola prekjuče su podnijeli zahtjev da im se stave na uvid pregledani testovi kako bi ukazali Ispitnom centru gdje su zakinuti.

Tri učenice Gimnazije „Slobodan Škerović” koje su došle da se žale smatraju da eksterna matura nije pravi način testiranja. One su kazale da će naredne nedjelje biti pregledani njihovi prigovori.

-Test je osmišljen tako da slabiji đaci mogu bez problema da dođu do dobre ocjene. Ne boduje se znanje i ne pruža se mogućnost nama koji smo tokom četiri godine pokazali najviše. Pitanja nijesu koncepirana kako treba na primjer zbog jedne riječi u gramatici maternjeg jezika gubimo bodove-kazala je maturantkinja iz Podgorice.

Učenici navode da je na ispitu bilo i neregularnosti, jer pojedini profesori moderatori nijesu vodili računa o disciplini, pa je bilo i prepisivanja. To je još jedan od pokazatelja da se nije vodilo računa o tome da najbolji učenici pokažu koliko znaju, tvrde maturanti.

Iz PR službe Ministarstva prosvjete Danu je saopšteno da je Ispitni centar 4. juna na sajtu objavio preliminarne rezultate eksternog ispita.

-Učenici su juče i prekjuče imali pravo da ostvare uvid u testove. Do sada je to pravo ostvarilo 350 učenika. Učenici su imali pravo da istog dana podnesu prigovor školi do 15 sati, a škole prosleđuju Ispitnom centru objedinjene prigovore do 19 sati-kazali su iz PR službe.