DRUŠTVO SLAJDER

CRNA GORA: Tokom 2020.godine prijavljena 444 pacijenta povezana sa upotrebom droge

 

-U Crnoj Gori, po podacima iz registra za 2020. godinu, prijavljena su 444 pacijenta s problemima i stanjima povezanim s upotrebom droga. Među njima najveća zastupljenost je korisnika opoida (heroina), više od 90%, a zatim kokaina. Više od polovine su pacijenti koji nijesu prethodno tretirani, odnosno prvi put su se javili za tretman usljed problema povezanih sa upotrebom droga- saopšteno je MNE magazinu iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

S obzirom na distribuciju po polu, više od 90% je bilo osoba muškog pola, a ako se posmatra po dobnim skupinama 57% je bilo uzrasta od 35 do 44 godine.

Registar narkomanije

Iz Instituta su podsjetili da je Registar narkomanije u Crnoj Gori zvanično uveden u upotrebu 2013. godine. Da bi osoba bila evidentirana u Registar narkomanije, uslov je da se javi zdravstvenom radniku ili zdravstvenom saradniku u javnim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori radi tretmana problema i stanja povezanih s upotrebom droga. U skladu sa nacionalnim zakonskim okvirom podaci za registar se sakupljaju samo iz bolničkih i vanbolničkih službi koje pripadaju javno-zdravstvenom sistemu: iz domova zdravlja od izabranih doktora i iz Centara za mentalno zdravlje, zatim sa Odjeljenja za psihijatriju OB Nikšić, iz Specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota i iz Klinike za psihijatriju KCCG, što znači da Registar narkomanije raspolaže isključivo podacima o korisnicima droga koji su se javili u zdravstvene ustanove zbog problema povezanih sa upotrebom droga.

-Vremenski okvir za evidentiranje podataka za jednu godinu je od 1. januara do 31. decembra tekuće godine-kazali su iz Instituta za javno zdravlje.

U Crnoj Gori je 2019. godine četvrti put sprovedeno ESPAD istraživanje (European School Syrvey on Alcohol and other Drugs). Evropsko istraživanje o upotrebi alkohola i drugih droga sprovodi se po standardnoj, strogo kontrolisanoj metodologiji, u populaciji učenika koji u godini istraživanja navršavaju 16 godina.

ESPAD istraživanje

Osnovni cilj ESPAD istraživanja u svim zemljama učesnicama pa tako i u Crnoj Gori, je da se primjenom standardizovane metodologije sakupe validni i internacionalno komparabilni podaci o upotrebi duvana, alkohola i droga među adolescentima, kao i praćenje trendova i obrazaca upotrebe tokom vremena.

U ESPAD 2019. učestvovalo je 35  država. ESPAD istraživanje danas predstavlja najveći istraživački projekat u oblasti upotrebe psihoaktivnih supstanci na svijetu i pruža najveći pojedinačni izvor podataka o upotrebi alkohola i drugih droga među adolescentima.

Evropski standardi za procjenu situacije na području upotrebe psihoaktivnih supstanci u jednoj populaciji uvažavaju ESPAD istraživanje, zajedno sa istraživanjem upotrebe droga u opštoj populaciji, (GPS – General Population Survey) kao jedan od pet ključnih indikatora.

ESPAD 2019 istraživanje u Crnoj Gori sprovedeno je na nacionalno reprezentativnom uzorku od 6776 učenika prvog razreda iz 51 srednje škole (301 odjeljenje) iz svih opština u Crnoj Gori.

Po podacima ovog ciklusa istraživanja, upotreba kanabisa (marihuana) kao ključnog pokazatelja upotrebe droga kod mladih, pokazuje da je Crna Gora niskoprevalentna zemlja u odnosu na evropski prosjek.

Iz Instituta navode da ova institucija u oblasti bolesti zavisnosti uspostavlja saradnju i usklađuje metodologije sakupljanja i obrade podataka sa međunarodnim institucijama koje se bave problematikom droga, odgovara na njihove upitnike, sprovodi međunarodno standardizovana istraživanja, pruža ekspertsku pomoć na nacionalnom nivou institucijama i organizacijama u oblasti droga i bolesti zavisnosti, učestvuje (po pozivu i angažmanu) u izradi strateških dokumenata na nacionalnom i međunarodnom nivou.

N. Petrović

(Tekst objavljujemo u okviru projekta ,,Reci NE svim oblicima zavisnosti“ podržanog od Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija)