DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: U petak, zbog radova na mreži, višesatna isključenja

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 17. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica
– u terminu od 09 do 11 sati: krug Titex, dio Dahne, Dajbabe i Botun
– u terminu od 08 do 15 sati: dio Vranića
– u terminu od 08:30 do 13:30 sati: dio Bohinjske ulice
– u terminu od 09 do 12 sati: dio zgrada ispod Ljubovića u ul 27.marta
– u terminu od 08 do 15 sati: dio. Ul. Đoka Miraševića (dio novih zgrada između Bloka 6 i nove Dalmatinske ulice)
-u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. Iva Andrića, Ludvika Kube, Hercegnovske, Ljevorečka ulica, ul. Dragana Đurovića i Danilovgradska ulica

Danilovgrad
-u terminu od 07:30 do 17 sati: Bogićevići, Valeta, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Slap Zete i Viš, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići, Ostrog, Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)
-u terminu od 07:30 do 17 sati: Frutak, Ržišta, Do Pješivački i Repetitor Kurilo
-u terminu od 08 do 15 sati: Bandići
-u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Bare Šumanovića
-u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Brijestovo

Cetinje
– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Golijan i Ugnji (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)
– u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela i vodoizvorište Vrela

Nikšić
-u terminu od 08 do 17 sati: dio Nudola
-u terminu od 08 do 15 sati: Povija, Ostrog, Dabovići
-u terminu od 08 do 17 sati: dio Nudola
-u terminu od 08:30 do 15 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do
-u terminu od 08 do 16 sati: dio Vidrovana, Vododvod Kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Jasenovo polje, Praga, Lipova Ravan
-u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude , Trešnjvo, Repetitor, Rokoči
-u terminu od 07:45 do 17 sati: Spila
-u terminu od 09:30 do 16 sati: Petrovići

Ulcinj
– u terminu od 08:00-15:00 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš

Bar
– u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Oćas,Gola Glava,Bijelo Brdo,Bijeli Kamen I Nišice
-u terminu od 11:30 – 16:00 sati: Čeluge,Tombe,Zaljeva,Polja,Dobrih Voda,Rene,Popovića i Bjeliša u trajanju do 30 minuta naizmjenično

Tivat
-u terminu od 09 do 10 sati: Kontrolni toranj – Aerodrom Tivat
-u terminu od 09 do 11 sati: oko Hotela Kamelija, Donja Lastva i dio Donjeg Seljanova, prema pizeriji Big Ben

Kotor
– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Krivošije, kamenolom Knežlaz
– u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Hotel Splendido Prčanj
– u terminu od 15 do 16 sati: Markov Rt, Institut Vrmac
– u terminu od 14:30 do 15:30 sati: zgrada Jugooceanija
– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Industrijska zona, stovarište Kips
– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Nalježići majdan. Kratkotrajni prekidi na području gornjeg Grblja, Dub, Nalježići, Odže, Pelinovo i Mirca, Čavora i Koložuna
-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Vodovod – Tabačina, Kratkotrajni prekidi na području Starog grada, Tabačine i Zlatnjih Njiva.
-u terminu od 10 do 13 sati: Grbalj Dub
-u terminu od 10 do 13 sati: Krivošije Dragaj
-u terminu od 09 do 12 sati: Sveti Stasije-dio iznad magistrale prema Kotoru
-u terminu od 09 do 13 sati: Muo centar
-u terminu od 07 do 15 sati: Grbalj, Radanovići, Livadice Ercegović, Jugodrvo Čikić, Vranovići, Lješevići, Bigova
-u terminu od 07 do 15 sati: Grbalj, Radanovići, Pobrđe, Ukropci, paprati, Popova ulica, Šišići, Lukavci – Bućin

Herceg Novi
-u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Stanovčići, Obradovići i Stječići

Bijelo Polje
-u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);
-u terminu od 07:30 do 17:00: Livadice, Sela;
-u terminu od 10:00 do 16:00: Orahovica, Jabučino, Tomaševo, Gornja Lipnica, Gevčina;
-u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir)
-u terminu od 07:30 do 17 sati: Sela, Livadice
-u terminu od 10 do 16 sati: Orahovica
-u terminu od 10 do 16 sati: Jabučino
-u u terminu od 10 do 16 sati: Tomaševo
-u terminu od 10 do 16 sati: Gornja Lipnica
-u terminu od 10 do 16 sati: Gevčina

Mojkovac
-u terminu od 09:00 do 14:00: Rudnica
-u terminu od 09 do 14 sati: Rudnica-Papratine

Kolašin
-u terminu od 09:00 do 15:00: Drijenak, Bablja Greda, Bakovići
-u terminu od 08:30 do 14:30: Višnje
-u terminu od 09 do 15 sati: Rudnica, Papratine
-u terminu od 09 do 15 sati: Drijenak
-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Višnje
-u terminu od 09 do 15 sati: Bablja Greda
-u terminu od 09 do 15 sati: Bakovići

Berane
-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio prigradskog naselja Pešca
-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde
-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio prigradskog naselja Luge

Gusinje
-u terminu od 09 do 12 sati: dio sela Grnčar

Rožaje
– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Ćosovica

Žabljak
-u terminu od 09 do 15 sati: Smrčevo Brdo

Šavnik
-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Bukovica, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Revitalizacija srednjenaponske i niskonaponske mreže

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Berane (od 13. do 17. januara)
– Kurikuće i Trepča;
Bijelo Polje (od 13. do 18. januara)
– Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska;
Nikšić (od 13. do 17. januar)
Ponedeljak
– u terminu od 08 do 17 sati – Nudo i Spila;
– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Repetitor, Rokoči i Trešnjevo;
– u terminu od 07:30 do 16 sati: Dabovići, Ostrog i Povija;
– u terminu od 08:30 do 16 sati – Podprisoje;
– u terminu od 08 do 15 – Trepča;
– u terminu od 08 do 16 sati: Glibavac, Ratovac, dio Gornjeg polja, dio Vidrovana i vodovodne pumpe.
Utorak
– u terminu od 08 do 17 sati – Spila;
– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Rokoči, Repetitor i Trešnjevo;
– u terminu od 08 do 15 sati – dio Gornjeg Polja i dio Vidrovana;
– u terminu od 08 do 16 sati: Povija, Pišteta, Dubrave, Jasenovo polje, Praga i Lipova Ravan.
Ćetvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;
Cetinje (od 13. do 17. januara)
– Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela i Ugnji.
Danilovgrad (od 13. do 18. januara)
– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.