KOLUMNE

FORMULE ŽIVLJENJA: Kako voljeti sebe

 

Kada je u pitanju ljubav, mnogi razmišljaju u kategorijama ”ili, ili”. Tako je i filozof Ogist Kont smatrao da smo ili egoisti, koji vole samo sebe, ili alturisti, koji vole druge ljude. Danas znamo da nije dobro niti biti egoista, niti altruista koji se nesebično daje drugima. Egoisti na kraju ostaju sami, a altruisti na kraju uviđaju da ih je žrtvovanje za druge dovelo do toga da sebe smatraju žrtvom.

Treća pozicija, da neko istovremeno voli i sebe i druge, iako je optimalna, nema poseban naziv, zbog čega je mnogima nejasna. Kao što oni koje drugi opažaju kao sebične, egoiste, samožive, samoljubive – treba da nauče da vole druge, tako i oni koji se žrtvuju u ime ljubavi prema drugima treba da nauče da vole sebe.

Jedan od načina na koji osoba može sama sebi da iskaže pozitivan odnos jeste da sebe tretira na isti način na koje tretira i ljude koje voli. Dobar model koji može da posluži onima koji žele da razviju vještinu samoljubavi jeste „pet jezika ljubavi” Garija Čepmena.

Dr Zoran Milivojević

Kao što drugima možemo da izrazimo ljubav tako što im upućujemo lijepu riječ, nježan dodir, darujemo ih poklonima, činimo im usluge i posvećujemo im vrijeme – isto tako to možemo da činimo i sebi.

Dobro je tokom dana unutrašnjim govorom pohvaliti sebe, prepoznati neki svoj kvalitet ili utješiti sebe. Isto tako je važno voditi računa o svom tijelu, pomaziti sebe nekim dodirom koji izražava ljubav. Oni koji to ne čine mogli bi ponekad da obraduju sebe tako što će sebi kupiti nešto što im znači i čemu će se obradovati. Učiniti nešto sebi znači zapitati sebe: „Šta bi mi sada prijalo?” i onda otići na neko lijepo mjesto, upustiti se na neku prijatnu aktivnost ili prirediti sebi neko zadovoljstvo, pa makar pripremiti sebi omiljeno jelo.

Veoma je važno uzeti vrijeme za sebe. Ljudi koji nikada nemaju vremena za sebe ne shvataju da to samo znači da sebi nisu dovoljno važni da bi sebi posvetili vremena. Ako nikada nemamo vremena za nešto, to znači da nam to nije dovoljno važno i da ga posvećujemo nečemu drugom što nam je važnije.

Izražavati ljubav prema sebi samo jednim jezikom ljubavi po pravilu nije dovoljno, tako da se preporučuje da osoba nauči da to čini bar na tri različita načina, što bi trebalo da tokom vremena pređe u naviku koja izražava novi odnos prema sebi.

Iako njegovanje ljubavi prema sebi pomaže da se bolje osjećamo, ono ne može zamijeniti osjećaj voljenosti koji nastaje kada ljubav primamo od drugih. Njegovanje samoljubavi ne smanjuje potrebu da se bude voljen od drugih. Ono pomaže i u odnosima ljubavi prema drugima zato što osoba koja prihvata i voli sebe zna da zaslužuje ljubav drugih.

Autor: Zoran Milivojević

Илустрација:  Срђан Печеничић

Izvor: politika.rs