KULTURA SLAJDER

KULTURNA BAŠTINA – RIZNICA GRADOVA: Berane brine o 32 nepokretna dobra

Berane_Djurdjevi stupovi_01

Đurđevi Stupovi (detalj)

Arheološka istraživanja u porti kompleksa Đurđevi Stupovi jedan je od najvažnijih projekata očuvanja kulturne baštine koje Ministarstvo kulture ove godine planira da sprovede u Opštini Berane. Radi sagledavanja arhitektonskih ostataka kompleksa Đurđevi Stupovi i njihove konzervacije planiraju se sistematska arheološka istraživanja i priprema konzervatorskog projekta, a za tu svrhu opredijeljeno je 15.000 eura.

Berane_Djurdjevi stupovi

Manastir Đurđevi Stupovi

Projekti

U proteklom periodu Ministarstvo kulture je bilo nosilac posla, finansiralo i sufinansiralo brojne projekte iz oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara u Beranama, koji su realizovani ili je njihova implementacija u toku.

Već 2012. izdvojeno je 3.000 eura za izradu konzervatorskog projekta muzejskog fonda Polimskog muzeja. Bogati muzejski fond koji čuva Polimski muzej, značajan je segment crnogorske kulturne baštine.

Iste godine pokrenut je i Godišnjak Polimskog muzeja za šta je izdvojeno 8.000 eura. Objavljivanje stručnog časopisa, jednom godišnje, ima za cilj valorizaciju, prezentaciju i popularizaciju rezultata arheoloških i konzervatorskih istraživanja, sa područja Polimlja, kao i  muzejskih zbirki Polimskog muzeja.

Godinu kasnije, 2013., Ministarstvo je opredijelilo 5.000 eura za otkup muzejskih predmeta. Kako Polimski muzej raspolaže sa nekompletnim narodnim nošnjama sa prostora višenacionalne sredine neophodno je bilo nabaviti kompletne ili nedostajuće djelove narodnih nošnji, kao i kompletirati i medalje, odlikovanja i nešto starijeg naoružanja. Polimski muzej je otkupio šest muzejskih predmeta, za potrebe popunavanja etnografske i istorijske zbirke.

Konzervacija Memorijalnog kompleksa ,,Jasikovac” obavljena je 2014. godine. Implementacija projekta vrijednog 18.000 eura podrazumijevala je konzervatorske mjere sanacije i revitalizacije memorijalnog kompleksa Jasikovac. Tokom novembra 2014. godine, Polimski muzej realizovao je dio aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje saradnje sa Arhitektonskim fakultetom u Beču, pribavljanje fotografija ostavštine arhitekte Bogdana Bogdanovića, snimanje postojećeg stanja kompleksa sa parkovskom površinom od 45 hektara i geodetsko snimanje terena za katastarsku podlošku i buduću 3D prezentaciju.

Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2015. godinu dominantno je bio baziran na realizaciji konzervatorskih i arheoloških istraživanja, izradi konzervatorskih projekata i sprovođenju konzervatorskih mjera, a na osnovu rezultata Projekta ,,Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore”, a Ministarstvo je opredijelilo skoro 10.000 eura u te svhe.

Tako je konzervatorskim mjerama sanirano kulturno dobro Spomen- grobnica u Kapama Kaludarskim. Spomen-grobnica Dušanu Novakoviću, vodniku XVII Krajiške brigade, od 1963. godine ima status kulturnog dobra.

Te godine nastavljen je i otkup muzejskih predmeta na teritoriji Opštine Berane. Nastoji se na obogaćivanju muzejskih zbirki i zaštiti predmeta koji pripadaju različitim subjektima. Nakon otkupa predmeti će biti zaštićeni, valorizovani i prezentovani, u skladu sa Zakonom o muzejskoj djelatnosti.

Zgrada Polimskog muzeja prošle godine dodatno je zaštićena video-nadzorom i alarmnim on-line sistemom. Budući da je u pitanju ustanova koja čuva izuzetno vrijedna kulturna dobra Crne Gore, kao i značajne muzejske predmete, ugradnja video-nadzora nad objektom je nužna. Sredstva su uložena i u konzervaciju Umjetnička zbirke Polimskog muzeja. Umjetnička zbirka (42 predmeta) obuhvata djela koja potiču iz XIX i XX vijeka, a nalazila su se u lošem stanju. Pojedine slike (ulje na platnu) imala su znatna fizička i druga oštećenja, a nakon konzervatorskog tretmana, zaštićena su od daljeg propadanja.

Ove godine za očuvanje Numizmatičke zbirke Polimskog muzeja izdvojeno je 2.000 eura. Dio zbirke, koji se odnosi na papirne novčanice, u lošem je stanju. Radi unaprjeđenja stanja kulturnog dobra i njegove prezentacije, neophodno je sprovođenje konzervatorskih mjera.

Jednaka sredstva opredjeljena su i za Internet čitaonicu Narodne biblioteke „Dr Radovan Lalić“ u Beranama za nabavku inventara i tehničkih uređaja, a kako bi se postojeći prostor učinio dostupnim korisnicima, i uskladio sa međunarodnim trendovima upotrebe tehničke opreme u obradi i analizi bibliotečke građe. Biće osavremenjeno i Dječje odjeljenje Narodne biblioteke „Dr Radovan Lalić“.

 Polimski muzej

Polimski muzej je opštinska javna ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost, osnovana 1953. godine, kao regionalni muzej kompleksnog tipa za teritoriju Gornjeg Polimlja: Berane, Plav, Andrijevicu, Rožaje i Bijelo Polje. Zgrada u kojoj je smješten Muzej, podignuta je početkom XX vijeka za potrebe ,,Trezvenjačke omladine” i ,,Sokolskog društva”. Muzej posjeduje sljedeće zbirke: arheološku, etnografsku, umjetničku, istorijsku, numizmatičku, heraldičku i zbirku fotografija. Polimski muzej posjeduje i stručnu biblioteku sa oko 3.000 knjiga. Arheološka zbirka sadrži oružje, oruđe, keramiku i nakit iz neolitskog, ilirskog i rimskog perioda. U fondu se nalazi veoma vrijedan materijal sa neolitskog lokaliteta Beran – krša. Interesantne su i ranohrišćanske ploče iz crkve u Budimlju. Ilirska epoha je zastupljena raznovrsnim primjercima oružja i oruđa. Posebnu vrijednost arheološke zbirke čini trinaest predmeta od ćilibara sa predstavama lova iz Lisijevog polja. U Polimskom muzeju se nalazi pancir košulja, slučajno iskopana kod Berana, u mjestu zvanom Donja Ržanica. Teška je 18,5 kg, a pretpostavlja se da je iz vremena krstaških ratova. Pored navedenog, Muzej posjeduje i etnografsku zbirku koja govori o narodnom životu, kulturi i običajima stanovnika ovog kraja, kao i djela istaknutih akademskih slikara iz Berana.

Javna ustanova Centar za kulturu Berane predstavlja opštinsku kompleksnu ustanovu u oblasti kulture. Osnovana je kao Dom kulture, 1960. godine, a 1973. godine reorganizovan u Centar za kulturu. U okviru Centra postoji Narodna biblioteka, kao jedna od organizacionih jedinica.

Berane_zgrada strae osnovne skole

Zgrada Stare osnovne škole

Revalorizacija

Implementacijom Projekta revalorizacije kulturnih dobara Crne Gore, koji je finansiralo Ministarstvo kulture, u periodu od aprila 2013. do kraja 2014. godine, na jedinstven način, sa precizno utvrđenom platformom o stručnom sadržaju i formi neophodnih dokumenata obuhvaćeno je 55 kulturnih dobara sa teritorije opštine Berane, od čega 45 nepokretnih kulturnih dobara od čega 40 spomen-obilježja i 10 pokretnih kulturnih dobara. Za sva kulturna dobra urađeni su elaborati, koji sadrže detaljan opis sprovedenih aktivnosti, kao režim i mjere zaštite kulturnih dobara. Projekat je implementiralo Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu kulturnih dobara u saradnji sa svim nacionalnim i lokanim institucijama iz oblasti kulturne baštine, kao i državnim i lokalnim organima uprave.

Kroz Projekat revalorizacije kulturnih dobara obuhvaćena su, pored ostalih i pokretna kulturna dobra sa teritorije opštine Berane. Revalorizovano je 10 pokretnih kulturnih dobara  u vlasništvu Polimskog muzeja. To se odnosi na muzejske zbirke koje su u vrijeme uspostavljanja zaštite brojale od devet do 2.120 pojedinačnih predmeta.

Projekat popisa nematerijalne kulturne baštine, koji je sproveden 2012. godine, pokazao je da se u Beranama nalazi značajan broj elemenata nematerijalne kulturne baštine, posebno interesantna je Legenda o čudotvornom izvoru, kao i vještine iz oblasti narodnog kulinarstva.

Kulturna dobra

This slideshow requires JavaScript.

Na teritoriji opštine Berane nalazi se 32 nepokretna kulturna dobra:

 1. Ostaci crkve u Budimlju
 2. Rimski Castrum
 3. Manastir Đurđevi Stupovi
 4. Manstir Šudikova
 5. Zgrada stare osnovne škole
 6. Spomen ploča na Gimnaziji, sjedište ISNO, 18.VIII.1941
 7. Spomen – ploča na mjestu pogibije Milana Kuča, Kaludar
 8. Spomen – ploča gdje je odrzana skupština za izbor ISNOO, 1.VII.1941.
 9. Spomen – ploča, Podgrađe
 10. Spomen – ploča, Zabrđe
 11. Spomen – ploča u znak sjećanja na pogibiju Radomira Mitrovića, Bioča
 12. Spomen – ploča na mjestu gdje je pukla prva puška jula 1941., Miljac, Lutac
 13. Spomen – ploča na mjestu gdje je formiran I bataljon Komskog NO odreda, Goražde, Miljac
 14. Spomen – obelisk, Jasikovac
 15. Spomen – ploča na kuci Đoka Pajkovića, Lužac
 16. Spomen – obelisk palim borcima sela Lužac
 17. Spomen – grobnica partizana Nivakovića, Kape Kaludarske
 18. Spomen – bista Ivana Milutinovića, Berane
 19. Spomen – bista Radmile Nedić, Berane
 20. Spomen – ploča 14-orici strijeljanih 1943., Berane
 21. Spomen – ploča na Zadužnom domu Polica
 22. Spomen – ploča na Zadužnom domu, Budimlja
 23. Spomen – ploča 42-ci strijeljanih partizana, Lubnice
 24. Spomen – ploča na Osnovnoj školi, Rijeka Marsenica
 25. Spomen – ploča na Zadužnom domu, Sekular
 26. Spomen – grobnica na groblju, Berane
 27. Spomen – ploča na mjestu gdje je formiran II Bataljon ,,Milos Malisić”
 28. Spomen – ploča 42-ci strijeljanih partizana, Lubnice
 29. Spomen – ploča na Osnovnoj školi, Konjuši
 30. Spomen – ploča na Osnovnoj školi, Zabrđe
 31. Spomen – ploča na Zadužnom domu, Vinicka
 32. Spomen – ploča na Zadužnom domu, Pesca

Pokretna kulturna dobra:

 1. Arheološka zbirka
 2. Zbirka knjiga stručne biblioteke
 3. Prirodnjacka zbirka
 4. Zbirka Foto – arhiv
 5. Umjetnička zbirka
 6. Etnografska zbirka
 7. Istorijska zbirka
 8. Heraldička zbirka
 9. Numizmatička zbirka
 10. Paleografsko – lapidarna zbirka