DRUŠTVO PREPORUKA

UCG: Master programi Fakulteta likovnih umjetnosti prate evropske umjetničke tokove

Novi master programi na Fakultetu likovnih umjetnosti koncipirani su u skladu sa uspješnim institucijama visokog obrazovanja u Evropi i prate aktuelne evropske umjetničke i obrazovne tokove, kazao je dekan Fakulteta Marko Marković.

Sa inoviranjem nastavnih planova po novom reformisanom modelu studiranja (3+2), na ovom Fakultetu očekuju mnogo kvalitetniju organizaciju nastave, kao i konkurentnije master studije na tržištu rada.

Kandidati na master studijama mogu aplicirati za studijske programe Slikarstvo, Vajarstvo i Grafički dizajn.

-Modularni sistem se zadržao na Slikarstvu, kao najvećem studijskom programu. Studenti će moći da biraju između tri modula: Slikarstva, Grafike i Intermedijalne umjetnosti. Na studijskim progamima Slikarstvo i Grafički dizjan biće mjesta za po 10 kandidata, dok će za SP Vajarstvo biti otvoreno sedam mjesta – kazao je Marković.

Slikarstvo, Grafika i Vajarstvo, dodaje on, predstavljaju jedinstvenu ponudu bazičnih likovnih disciplina u Crnoj Gori koje postoje od osnivanja Fakulteta 1989. godine.

-Karakter ovih programa čine individualna nastava, veliki broj časova praktičnog rada, uz inovirane nove nastavne planove koji nude savremena teorijska i stručno-umjetnička znanja iz ovih oblasti – kazao je Marković.

Prijedlog nove strukture studijskog programa Grafički dizajn, objašnjava on, motivisan je neophodnošću praćenja brzog razvoja struke vezane za razvoj novih tehnologija i novih medija.

-Tržište rada u ovoj oblasti je u ekspanziji u posljednjih desetak godina, što dokazuje i visok nivo zapošljavanja svršenih studenata ovog programa. SP Grafički dizajn je prepoznatljiv regionalno i kroz značajne vannastavne aktivnosti: FLUID Dizajn forum, iterdiscipinarnu dizajnersku platformu koju organizuje Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje – navodi dekan Marković.

On ističe da je u novim nastavnim planovima na master studijama dat veći značaj intermedijalnim umjetnostima koje podrazumijevaju povezivanje različitih umjetničkih disciplina i novih medija.

-Vodili smo se potrebom da se na ovaj način održi korak sa srodnim institucijama u Evropi i regionu, kao i ambicijom da se FLU Cetinje afirmiše kao savremeni, regionalno prepoznati fakultet – kaže Marković.

On je najavio da će na Fakultetu nastojati da ovaj program dostigne poseban nivo kvaliteta, privlačan kako međunarodnim, tako i studentima iz regiona.

-Ohrabreni velikim brojem bilateralnih ugovora, Erasmus+ ugovora i veoma razvijenom međunarodnom saradnjom i razmjenom studenata i nastavnog kadra zaključujemo da možemo računati i na ovu vrstu interesovanja u budućnosti. Mobilnost i međunarodna razmjena su svakako ozbiljan pokazatelj da FLU ima šta da ponudi domaćim i inostranim studentima na novim master programima – kazao je Marković.

Značajna podrška za budući rad studenata ovog fakulteta, na svim studijskim programima i modulima biće i prostorni kapacitet nove zgrade Fakulteta sa tehnikom i savremenom opremom, neophodnom za nastavni proces i umjetničko istraživački rad.

-Na taj način ćemo biti u prilici da ponudimo kako domaćim, tako i gostujućim studentima, mogućnost da razviju i realizuju svoje umjetničke projekte na master studijama u skladu sa najsavremenijim standardima – ističe Marković.

On je izrazio nadu da će, zbog činjenice da su od ove godine master studije besplatne, broj studenata biti znatno veći i privlačniji i međunarodnim studentima.

-Veći dio posla oko promocije Falulteta smo već uspjeli da obavimo kroz aktivne međunarodne razmjene i ERASMUS program, a sada se nadamo da su se stvorili i mehanizmi da stvorimo veoma atraktivan i kvalitetan master program. Imamo velika očekivanja i sigurni smo da ćemo ih ostvariti – zaključuje on.