SeaDance
DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: U okviru projekta revitalizacije mreže zamijenjeno 1.500 stubova na dalekovodima

Crnogorski elektrodistributivni sistem CEDIS je, u okviru projekta revitalizacije mreže, do kraja septembra zamijenio oko 1.500 stubova na srednjenaponskom i niskonaponskom nivou, kazali su u toj kompaniji i dodali da je ispod dalekovoda prosječno 160.000 metara kvadratnih trase.

Projekat, čiji je izvođač radova konzorcijum crnogorskih kompanija Mezon, Electro Team i Ramel, trenutno se realizuje na dalekovodima Grahovo u Nikšiću, Bijela u Šavniku, Gubavač i Tomaševo u Bijelom Polju, Dolac u Beranama, Slap Zete u Danilovgradu i Krute u Ulcinju.

Za prvu godinu rekonstrukcije tih sedam dalekovoda, kako je kazao šef centra za održavanje mreže od deset kilovolti Ivan Brajović, opredijeljeno je ukupno oko 12,4 miliona eura.

-Mijenja se svaki stub, svaki provodnik koji nije dobar, mijenja se kompletna izolacija, svi izolatori, radi se na uzemljenju svih čelično-rešetkastih i betonskih dalekovodnih stubova, na stubnim trafostanicama sve to što naši predstavnici ocijene kao loše. I sa ovim nećemo stati sve dok i posljednji korisnik ne bude imao stabilno napajanje električnom energijom u seoskom području Crne Gore – naveo je Brajović.

Konzorcijum, sa kojim je CEDIS potpisao okvirni sporazum na dvije godine, sprovodi i pripremne aktivnosti za revitalizaciju dalekovoda Vrela na Cetinju, Mavrijan u Ulcinju i Krivošije u Kotoru.

-Ukupna vrijednost radova koji će se izvoditi na ova tri dalekovoda, sa kojih se napaja oko 1.800 korisnika, iznosi oko četiri miliona eura, dok je za prvu godinu opredijeljeno oko 1,9 miliona eura – precizirali su u CEDIS-u, dodajući da, u okviru aktivnosti na održavanju, rade i na rekonstrukciji 16 srednjenaponskih dalekovoda u koje je do sada uloženo oko milion eura.

Predstavnici kompanije navode i da ekipe trenutno rade na dalekovodima Lipova-Ravan, Kneževići, Babići i Miljkovać u Nikšiću, kao i Lutovo, MatagužI i Radio predajnik, na području Podgorice.

-Rekonstrukcija je aktuelna i na Cetinju (dalekovodi Cetinje i Meterizi), uključujući i Berane (DV 10 kV Luge), Ulcinj (DV 10 kV Šas), Herceg Novi (DV 10 kV Kameno), Kotor (DV 10kV Morinj), Kolašin (DV 10 kV Skrbuša), kao i Pljevlja (DV 10 kV Komini) i Žabljak (DV 10kV Timar) – ukazao je Brajović.

Za rekonstrukciju mreže više od 50 miliona

Projekat revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže u ruralnom dijelu Crne Gore, koji podrazumijeva zamjenu dotrajalih djelova dalekovoda, trafostanica i ugradnju novih elemenata mreže, traje od početka ove godine.

-Tokom naredne tri godine, CEDIS će u projekat revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske elektroenergetske mreže uložiti više od 50 miliona eura. Cilj je da se kroz revitalizaciju, rekonstrukciju i modernizaciju postojećih elektroenergetskih objekta sistem dovede do nivoa koji će korisnicima ruralnog dijela Crne Gore obezbijediti kvalitetno i sigurno napajanje električnom energijom – istakli su u CEDIS-u.

Napajanje za 400.000 korisnika

U CEDIS-u naglašavaju da je njihov prioritetan zadatak usmjeren na obezbjeđivanju pouzdanog i stabilnog napajanja električnom energijom oko 400.000 korisnika elektrodistributivnog sistema.

-Revitalizacijom mreže biće obuhvaćena većina seoskog područja Crne Gore. Ono što je sigurno jeste spremnost CEDIS-a da kroz buduće investiranje u revitalizaciju, rekonstrukciju i modernizaciju postojećih, kao i izgradnju novih elektroenergetskih objekta u svim crnogorskim opštinama elektrodistributivni sistem dovede do nivoa koji će svim korisnicima obezbijediti kvalitetno i sigurno napajanje električnom energijom – kazali su u CEDIS-u.

 

Izvor: Dnevne novine