DRUŠTVO DRUSTVO_IZDVOJENO

CRNA GORA: Najmlađi korisnik droge dječak od 12 godina

Sve više mladih u Crnoj Gori uzima psihoaktivne supstance, najviše kanabis,  saopšteno na okruglom stolu “Mladi koji koriste droge u Crnoj Gori: Nedostatak sistema podrške kao glavni izazov”, koji je organizovala NVO Juventas. Najmlađa osoba sa kojom se ova NVO organizacija susrela da je koristila droge je dječak od 12 godina.

Marija Milić, koordinatorka programa direktne asistencije za osobe koje koriste droge u NVO Juventas, kazala je da institucije ne sarađuju dovoljno, a obrazovni sistem nema razvijen način da rano prepozna djecu u riziku i uputi ih na institucije koje im mogu pomoći.

-Jedini državni program za rehabilitaciju, nije besplatan, dok su mjesta u Specijalnoj bolnici ograničena i nedovoljna. Apelujemo da se odredi odgovornost u državi i ulože ozbiljni napori da se mladima pomogne, a da se statistički podaci počnu adekvatno prikupljati i analizirati. Najmlađa osoba, među osobama koje injektiraju droge a sa kojom smo imali kontakt, je dječak od 12 godina- kazala je Milić.

Ljiljana Golubović iz Instituta za Javno zdravlje navodi da se u Evropi se od 1995. godine svake četvrte godine sprovodi Analiza Evropsko školskog istraživanja o alkoholu i drugim drogama i do sada je bilo šest ciklusa.

-Analiza ESPAD u Crnoj Gori je pokazala da trend upotrebe psihoaktivnih supstanci raste, 2008. godine je iznosio odsto, dok je 2015. zabilježeno 10 odsto. Kanabis je najčešće upotrebljavana psihoaktivna supstanca u Crnoj Gori, dok drugu po zastupljenosti predstavljaju inhalanti- kazala je ona.

Psiholog Dijana Milošević iz JU Kakaricka gora navodi da tretman bolesti zavisnosti u ovoj ustanovi podrazumijeva promjenu životnog stila, što je mnogo više od uspostavljanja apstinencije od psihoaktivnih supstanci.

-Tretman u Javnoj ustanovi traje 12 mjeseci rezidencijalnog boravka, koji se sastoji iz tri faze- adaptacije, rehabilitacije i resocijalizacije, nakon čega slijedi 12 mjeseci nerezidencijalnog tretmana. U poslednje vrijeme evidentan je porast osoba koje spadaju u kategoriju mladih kojima je tretman neophodan, a koji su češće zavisnici od sintetičkih droga, alkohola i kocke, dok je jedan dio njih i u početnoj fazi upotrebe heroina-ukazuje ona.

Nebojša Kavarić, direktor Doma zdravlja Podgorica, ističe da je primjetan pad starosne granice kada se počinje eksperimentisati sa psihoaktivnim supstancama.

-Zato je preventivni rad neophodno stalno unaprijeđivati, jer je liječenje često dugotrajno, neizvjesno i skupo. Najveći značaj u preventivnom radu daje se edukaciji o štetnosti psihoaktivnih supstanci, kao i psihosocijalnoj podršci mladima, koji najčešće psihoaktivne supstance počinju da koriste u adolescenciji- kazao je on.

 

Izvor: CDM