DRUŠTVO PREPORUKA

PODGORICA: Beskućnik zaposlen u Prihvatilištu

Prihvatilište za beskućnike koje se nalazi u Vardarskoj ulici na Koniku, trenutno broji tri korisnika, a  jedan od  njih zaposlen je kao domar u tom objektu.

Prihvatilište se nalazi u neposrednoj blizini Narodne kuhinje koja korisnicima svakodnevno obezbjeđuje  ručak. Ostala dva obroka obezbijeđena su zahvaljujući donacijama prijatelja grada. Prihvatilište ima kapacitet za smještaj 12 osoba, sa mogućnošću povećanja do 15.

– Trenutno imamo tri korisnika. Pravo po kriteriujumima su stekli kroz proces koji su prošli kod Centra za socijalni rad. Korisnici imaju pravo da borave tri mjeseca ali, imajući u vidu broj korisnika, nijedan od njih nakon tri mjeseca nije izašao iz Prihvatilišta jer smo procijenili da u trenutku kada već postoji prostor za njih, ipak je bolje da ostanu tu. Jedan korisnik je zaposlen kao domar u tom objektu. To je i dio projekta, psiho-socijalna podrška, da zajednički nađemo i zaposlenje tim licima, ukoliko su sposobni za rad, ali i da imaju podršku u nekim svakodnevnim životnom aktivnostima – saopštila je Jelena Dubak iz Crvenog krsta koji koordinira Prihvatilištem.

Boris Mugoša, zamjenik gradonačelnika Podgorice, rekao je da su iskustva pozitivna, jer se svi koji su ispunili kriterijume kod Centra za socijalni rad nalaze u prihvatilištu.

– Sa njima rade kolege iz Crvenog krsta Crne Gore i Centra za socijalni rad Podgorica, jer je poenta da te ljude osposobimo za život u zajednici nakon napuštanja Prihvatilišta – istakao je Mugoša.