DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: Sjutra, zbog radova na mreži, višesatna isključenja

Zbog planiranih radova na mreži u srijedu, 14. marta, bez napajanja električnom energijom biće:

Podgorica:

– u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Klopot, područje Bratonožića i Jelin Dub.

– u terminu od 08:00 do 17:00 sati: željeznička stanica ,,Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica ,,Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah.

Cetinje:

– u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.

– u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 11:00 do 12:30 sati: Donje Polje, Gruda, Podgranicom, dio ulica: Njegoševe, Bajove, Dečanske, Zmajeve, Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, V proleterske, Balšića Pazar, ustanove i preduzeća: Rezidencija Predsjednika države, Ministarstvo kulture, Štamparija, Policija, hotel Grand, Cetinjski manastir; prigradska mjesta: Crna greda, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Gluhi Do i Prekornica.

Nikšić:

– u terminu od 09:00 do 12:00 sati: Štedim.

– u terminu od 12:00 do 15:00 sati: Kličevo (škola).

Bar:

– u terminu od 10:00 do 13:30 sati: Stari Bar,Stari Grad,Belveder,Baukovo dio Čeluge,Bartula i Rap (u intervalima od 10 do 45minuta).

Ulcinj:

– u terminu od 08:00 do 14:00 sati: Dio Pinješa kod groblja, kod hotela Mediteran, Holegra i kampovi Jadrana.

– u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Kruče, Krute, Salč, Valdanos, Bratica i Bijela Gora.

– u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Selo Pistula i Kolomza.

– u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Brajše, Gornji Rastiš, Donji Rastiš, Curanovići i Naselje Kaliman.

Kotor:

– u terminu od 09:00 do 10:00 sati: Grbalj, naselja Dub, Sutvara i Nalježići.

– u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Dobrota (oko školskog centra) i Kostanjica (prema Verigama).

– u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Dobrota (dio potrošača Sv. Matije).

– u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Grbalj, selo Glavatičići.

Herceg Novi:

– u terminu od 09:00 do 13:00 sati: Zelenika (dio potrošača kod autoservisa).

– u terminu od 10:00 do 12:00 sati: dio potrošača Ratiševine i oko benzinske pumpe u Bijeloj.

Tivat:

– u terminu od 09:00 do 11:00 sati: dio naselja Kava.

Berane:

– u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Zaostro.

– u terminu od 09:00 do 14:30 sati: dio Novog Naselja.

– u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Beranselo, Dolac, Lužac, Jugovine, Buče, Vinicka Navotina, Rijeka Marsenića, Trepča, Šekular, Veliđe, Crni Vrh, Praćevac, Bastasi, Lubnice, Vuča, Glavaca i Jelovica, Izbegličko Naselje, Talum, Zaostro, Crvljevine Lukavica, Štitari, Bubanje i Rujišta.

Rožaje:

– u terminu od 10:00 do 12:30 sati: Banđovo Brdo.

Plav:

– u terminu od 08:00 do 14:30 sati: Područje Pepića.

Petnjica:

– u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Bor.

Pljevlja:

– u terminu od 08:00 do 15:00 sati: ulica Tanasija Pejatovića, dio Omladinske ulice, selo Nange, Zabrnjica, Klađe, Gotovuša, Baljenovac, Donja Rudnica i Morajice.

Bijelo Polje:

– u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Rakita i Nikoljac.

Mojkovac:

– u terminu od 09:00 do 13:00 sati: Žari – Razboj.

Kolašin:

– u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Smolice, Plana, Blatina, Migalovica, Bistrica i Lipovo.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.