DRUŠTVO PREPORUKA

AKTUELNO: Sajtovi crnogorskih opština na latinici, šest njih i na ćirilici

sajtovi

 

Zvanične internet stranice većine crnogorskih opština su na latiničnom pismu, dok njih šest ima i ćiriličnu prezentaciju.

Opštine Berane, Plav, Plužine, Tivat, Herceg Novi i Šavnik imaju sajtove i na ćirilici, dok ostalih 19 opština koristi samo latinično pismo, prenosi Mina.

Posjetioci sajta beranske Opštine, osim engleskog, informacije mogu čitati i na bugarskom, češkom, danskom, francuskom, ruskom, grčkom, ukrajinskom, srpskom, dok među ponuđenim jezicima nijesu albanski, bosanski ili hrvatski jezik.

Prema podacima Monstata sa posljednjeg popisa 2011. godine, u Beranama 54,83 odsto stanovnika govori srpski jezik, 0,72 albanski, dok je hrvatski maternji za 0,05 odsto stanovnika tog grada.

Sajt Opštine Plav dostupan je i na engleskom i na albanskom jeziku, kao i na oba pisma – latinici i ćirilici.

Prema popisu iz 2011. godine, 44,31 odsto stanovnika tog grada govori bosanksi jezik, dok je albanski maternji za 18,26 odsto stanovnika.

Prva stranica na sajtu Opštine Ulcinj je na albanskom jeziku, ali se mogu izabrati i crnogorski i engleski jezik, a u tom gradu većina, 72,04 odsto, stanovnika govori albanski, srpski je maternji jezik za 11, 97 odsto građana, crnogorski 10,73 i bosanski za 1,04 odsto.

Sajt Opštine Herceg Novi, u kojoj 61,52 odsto građana govori srpski, a 23,41 odsto crnogorski jezik, prvobitna strana je na ćirilici, dok se može birati i latinica, odnosno engleski jezik.

Sajt Glavnog grada, kao i Prijestonice, koristi latinično pismo, a dosupan je i prevod na engleski jezik.

Na sajtovima primorskih opština Budva i Bar nemaju vidne opcije za prevod prezentacije na engleski jezik.

Novoformirana Opština Petnjica ima web prezentaciju na latinici, ali i prevod na engleski jezik, dok Gusinje nema sajt.

Izvor: Mina