Porto Novi
DRUŠTVO PREPORUKA

ZBOG NAPADA NA TROJE MALOLJETNIKA: Dvojica Podgoričana osuđena na po godinu zatvora

Foto: sudovi.me (arhiva)

Osnovni sud u Podgorici donio prvostepenu presudu protiv okrivljenih M.M. i V.M. kojom su oglašeni krivim zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje učinjeno na štetu maloljetnih lica I.R. i V.K. i osuđeni kaznom zatvora u trajanju od po 1 (jedne) godine.

– Okrivljenima M.M. i V.M. stavljeno je na teret krivično djelo nasilničko ponašanje, izvršeno dana 12.6.2023. godine na igralištu u blizini ugostiteljskog objekta “Gurman”, u grupi sa maloljetnim licima M.N. i P.E., na štetu maloljetnika S.M., I.R. i V.K. kada su im zadali udarce u predjelu glave i tijela, nakon čega je oštećeni mldb. V.K. gurnut od strane okrivljenog M.M., usljed čega je pao na beton, a ovaj okrivljeni ga je udario nogom u predjelu zgloba – navodi se u saopštenju.

Dodaju da kada je mldb. V.K. ustao, prišao mu je okrivljeni V.M. i gurnuo ga, usljed čega je on ponovo pao na beton, a ovaj okrivljeni ga podigao, stavio na svoja ramena, i tako ga par minuta nosio po igralištu, a potom spustio.

– Nakon toga je mldb. V.K. prišao oštećenom mldb. S.M. kako bi ga odbranio od maloljetnica koje su ga udarale, pri čemu su okrivljeni odgurnuli oštećene, bacili ih na ogradu i više puta udarali nogama i pesnicama u predjelu glave i tijela, za koje vrijeme su maloljetnice prišle oštećenom mldb. I.R. pri čemu ga je jedna od njih udarila nogom u predjelu prepona, a druga rukom u predjelu glave. Oštećenom mldb. I.R. su prišli okrivljeni u trenutku kada se bježeći od njih popeo uz ogradu, pri čemu ga je jedan od njih uhvatio za nogu i bacio na beton, nakon čega su ga više puta udarali pesnicama po nogama. Kritičnom prilikom oštećeni su zadobili lake tjelesne povrede – navodi se u saopštenju Osnovnog suda u Podgorici.

U obrazloženju presude se navodi da cijeneći sve provedene dokaze tokom postupka prvostepeni sud je donio presudu i okrivljene osudio kaznom zatvora u trajanju od po jedne godine, pri čemu je shodno Zakonu i činjeničnom stanju cijenio sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti na strani okrivljenih.

– Tako je na strani olakšavajućih okolnosti cijenio činjenicu što se radi o mlađim punoljetnim licima, ranije neosuđivanim, dok je na strani otežavajućih cijenio okolnosti pod kojima je djelo izvršeno, to jeste na igralištu u odnosu na maloljetna lica – djecu, od kojih su značajno stariji, pri čemu su u očiglednoj fizičkoj nadmoći svjesno demonstrirali silu nad istima. Zbog navedenog sud je cijenio da će se kaznom zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine uticati na okrivljene da ubuduće ne vrše ovakva i slična krivična djela – navode iz ovog suda.

Izvor: CDM