Porto Novi
MAGAZIN PREPORUKA

VIŠE OD 700 NAUČNIH STUDIJA POTVRDILO: Uređaji koji zagrijavaju duvan manje štetni od cigareta

Više od 700 nezavisnih studija podržava tvrdnju da zagrijani duvanski proizvodi, koje je razvio Philip Morris International (PMI), emituju manje štetnih supstanci od konvencionalnih cigareta.

Sagorijevanje duvana oslobađa materije koje ozbiljno štete zdravlju. Ova dobro poznata činjenica dovela je do toga da su vlade širom svijeta ograničile gdje i kada ljudi mogu da konzumiraju cigarete. Uprkos tim mjerama, ljudi i dalje puše, ali bezdimne alternative bi trebalo da pomognu u smanjenju štetnosti od pušenja.

“Ukupnost toksičnih materija u cigaretama i dimu cigareta ključan je faktor u šteti koju cigarete nanose zdravlju. U više od 4.800 različitih materija koje sadrži dim cigareta, za više od 70 je dokazano da štetno djeluju po zdravlje,” navodi se u letku o pušenju koje je objavio Njemački centar za istraživanje raka u Hajdelbergu.

Sa druge strane, više od 700 nezavisnih publikacija proizvode koji zagrijavaju duvan svrstava u kategoriju manje štetnih alternativa cigaretama, na osnovu podataka dobijenih analizom ovih proizvoda. S obzirom na to da većina štetnih materija nastaje prilikom sagorijevanja duvana, proizvodi dizajnirani na osnovu tehnologije zagrijavanja duvana mogu pomoći ljudima koji imaju poteškoće s prestankom pušenja. Eliminacija sagorijevanja putem korišćenja bezdimnih alternativa smanjuje nivo štetnih materija koje se oslobađaju.

Većina studija potvrđuje rezultate istraživanja koje je sprovela kompanija Philip Morris International (PMI). Do sada su rezultati objavljeni u više od 486 članaka i poglavlja knjiga širom svijeta, a pregledali su ih i stručnjaci. Zaključak je da se alternative pokazuju kao efikasne i manje štetne od tradicionalnih cigareta. Čak je i jedan od bitnih aktera u oblasti zdravstva, Njemački centar za istraživanje raka, na svom sajtu objavio: “Rizik od bolesti uzrokovanih pušenjem, od uređaja za zagrijavanje duvana i elektronskih cigareta je značajno manji od rizika od konvencionalnih cigareta. Alternative su testirane u pretkliničkim studijama kako bi se osiguralo da su manje štetne od proizvoda koji sagorijevaju duvan.”

Proizvodi za zagrijavanje duvana su alternative bez sagorijevanja, koje imaju za cilj da reprodukuju ukus, iskustvo i zadovoljstvo pušenja dok istovremeno smanjuju nivo štetnih ili potencijalno štetnih materija kroz upotrebu tehnologija za zagrijavanje duvana. Naravno, potrebne su godine za razvoj i testiranje alternativa za cigarete, i nema sumnje da industrija duvana ostaje strogo regulisana.

Svaki novi proizvod na bazi nikotina koji tvrdi da smanjuje štetne efekte pušenja trebalo bi da bude podvrgnut detaljnom testiranju kako bi se dokazale tvrdnje o korisnim efektima. Philip Morris International je uložio više od 12,5 milijardi eura kako bi dizajnirao, proizveo i plasirao visokokvalitetne proizvode, bazirane na rezultatima naučnih istraživanja.

Novi proizvodi se testiraju u laboratoriji kao dio prekliničkih studija koje traže potvrdu bitnih pozitivnih toksikoloških podataka. Naučnici obezbjeđuju ove osnovne nalaze putem toksikologije i laboratorijskih rezultata prije nego što pređu na naredne faze istraživanja. To uključuje kliničke studije u kojima se duvanski proizvodi koji zagrijavaju duvan testiraju na odraslim pušačima.

To se radi s ciljem utvrđivanja hipoteze: rizik od razvoja bolesti povezanih s pušenjem je niži kada se koriste alternative koje zagrijavaju duvan. Kliničke studije upoređuju odrasle pušače koji su sagorijevajuće cigarete zamijenili bezdimnim alternativama, kao i bivše pušače s onima koji nastavljaju da puše tradicionalne cigarete. Rezultati govore sami za sebe, efekti prelaska na bezdimne alternative su sličniji efektima prestanka pušenja. Navedeni proizvodi, iako nisu potpuno bez rizika, nude odraslim pušačima bolju alternativu od nastavka pušenja.

*Ovaj proizvod nije bez rizika jer oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za odrasle.