DRUŠTVO PREPORUKA

UCG: Profesorica Vanja Asanović dobitnica godišnje nagrade

Foto: UCG

Profesorica dr Vanja Asanović, dobitnica godišnje Nagrade Univerziteta Crne Gore, nedavno je odlikovana za njen izuzetan doprinos u razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnog ugleda Univerziteta Crne Gore. Ova prestižna nagrada, predložena od Vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici, profesorici Asanović je na svečanoj sjednici Senata UCG, uručio rektor prof. dr Vladimir Božović, saopšteno je iz PR službe Univerziteta Crne Gore.

Njen izuzetan rad obuhvata širok spektar aktivnosti, uključujući brojne publikacije, učešće na naučnim konferencijama, vođenje projekata i mnoge druge doprinose. Kao redovni profesor na Metalurško-tehnološkom fakultetu, profesorica Asanović angažovana je u izvođenju nastave iz oblasti Fizičke metalurgije i Upravljanja životnom sredinom. Takođe je doprinijela obrazovanju na Mašinskom fakultetu UCG, gdje je izvodila nastavu iz Metrologije na poslijediplomskim magistarskim studijama.

Profesorica Asanović je aktivna članica projektnih timova koji se bave različitim oblastima istraživanja i inovacija. U okviru programa Horizont Evropa, učestvuje u projektu ,,Crnogorski centar za podvodne senzorske mreže – MONUSEN”, fokusiranom na podvodne senzorske mreže i unapređenje istraživačkih kapaciteta Univerziteta Crne Gore. Takođe, rukovodila je projektom ,,Unapređenje vještina u oblasti cirkularne ekonomije – CRESCENTO”, koji je rezultirao uspostavljanjem transnacionalne mreže za cirkularnu ekonomiju i pripremom dokumentacije za zajednički master program iz te oblasti.

U NATO programu Nauka za mir i bezbjednost, vodi projekat ,,Razvoj vodoničnih kompresora NO-DEPENDENCE” s ciljem razvoja inovativnog sistema kompresije vodonika za autonomne stanice punjenja. Pored toga, učestvovala je u COST akcijama koje se bave mehanohemijskom sintezom materijala, zelenim tehnologijama i nanokompozitnim materijalima na bazi ugljenika. Svojim doprinosom ovim projektima, profesorica Asanović aktivno doprinosi istraživačkom i inovacionom napretku u ovim oblastima.

Njen rad nije ograničen samo na akademsku zajednicu. Kao član radnog tima Ministarstva ekonomije, profesorica Asanović je imala ključnu ulogu u osnivanju Centra za metrologiju, što je uveliko doprinijelo razvoju naučne, zakonske i industrijske metrologije u Crnoj Gori. Kao direktorica Zavoda za metrologiju, organizovala je aktivnosti neophodne za izgrađivanje nacionalne metrološke institucije i njenog pozicioniranja u međunarodnim i regionalnim organizacijama. Njen rad je uključivao i važne aktivnosti u pripremi zakonskih akata iz oblasti metrologije, kao i angažman u institucijama poput Instituta za standardizaciju Crne Gore i Privredne Komore Crne Gore.

Profesorica Asanović je takođe poznata po svom značajnom naučnoistraživačkom radu. Njena istraživanja usmjerena su na sintezu, termo-mehaničku obradu, fazne transformacije i strukturna ispitivanja novih materijala. Kao autor ili koautor objavila je mnoge radove kako u međunarodnim, tako i u nacionalnim naučnim časopisima, kao i na naučnim konferencijama.

Njen neumorni rad, stručnost i predanost predstavljaju izvor inspiracije za sve koji rade u oblasti naučnoistraživačkog rada, metrologije i zaštite životne sredine, zaključuje se u saopštenju Univerziteta Crne Gore.

 

Leave a Reply