DRUŠTVO SLAJDER

MAJA KALEZIĆ: Kadar Resursnog centra ,,1.jun” i učenici su sjajan tim

Na nedavno održanom osmomartovskom bazaru rukotvorina učenici Resursnog centra ,,1.jun” pokazali su svoj talenat i humanost. Ovo je bila prilika i da detaljnije razgovaramo sa direktoricom Majom Kalezić o aktivnostima i organizaciji ove javne ustanove za obrazovanje i osposobljavanje.

U Resursnom centru nastavu trenutno pohađa 133 učenika.

– Od ukupnog broja učenika većinski dio čine učenici sa intelektualnim smetnjama, uključujući i učenike kod kojih je dijagnostifikovan određeni sindrom (Daunov sindrom, Retov sindrom, Vilijamsov sindrom…), dok ostatak čine učenici sa poremećajima iz spektra autizma (oko 55 učenika) – kazala je Kalezić.

Za učenike se često organizuju vannastavne aktivnosti.

– Učenici osnovne škole i grupa koja radi po programima za djecu sa umjerenim intelektualnim smetnjama i autizmom nakon nastave imaju mogućnost korišćenja usluga produženog boravka, u kojima imaju aktivnosti koje su bazirane na razvijanju vještina samozbrinjavanja i socijalizacije. Takođe, u skladu sa programima rada, u školi se realizuje rad školskih sekcija. Kad god smo u mogućnosti, učenici su uključeni u različite aktivnosti koje podrazumijevaju saradnju sa lokalnom zajednicom, poput izleta, posjeta različitim kulturno-istorijskim ustanovama, učestvovanja u mnogim društvenim dešavanjima – objašnjava direktorica JU ,,1.jun”.

JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje ,,1.jun” ima ostvarenu saradnju sa drugim obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori.

– Saradnja se ostvaruje kroz savjetodavni rad i edukacije, takođe učenicima koji pohađaju nastavu po inkluzivnim programima, kao i djeci koja pohađaju vrtiće, Rješenjem Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama, omogućene su usluge individualnih tretmana (logopeda, defektologa, psihologa). Saradnja se ostvaruje i kroz učešće na različitim dešavanjima (izložbe, predstave, bazari, obilježavanje značajnih datuma) – kazala je Kalezić.

Kalezić je zadovoljna radom zaposlenih u JU ,,1.jun”, kao i njihovom stručnošću.

– Kadar u našoj ustanovi čine defektolozi oligofrenolozi, i defektolozi drugih usmjerenja, kao i stručni saradnici, i oni realizuju nastavu kao i individualni rad sa učenicima. Kao realizatori nastave zaposleni su i nastavnici predmetne i praktične nastave, dok vaspitači učestvuju u radu produženih boravaka, internata, kao i u samom nastavnom procesu. Kadar Resursnog centra i učenici su sjajan tim – kazala je direktorica Maja Kalezić.

N.P.

Foto: B. Šekularac

(Tekst realizovan uz podršku Ministarstva kulture i medija)