Porto Novi
DRUŠTVO PREPORUKA

ŠVAJCARSKA SE PRIDRUŽUJE REGIONALNOM FONDU ZA IZAZOVE: Dodatnih 9,7 miliona franaka za Zapadni Balkan

Njemačka razvojna banka KfW i Vlada Švajcarske, koju predstavlja Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), uspješno su zaključile ugovor o finansiranju s ciljem podrške Regionalnog Fonda za izazove (RCF). Ovim sporazumom, SDC će izdvojiti 9,7 miliona švajcarskih franaka za finansiranje zajedničkih projekata obuke na Zapadnom Balkanu.

RCF je finansijski instrument osmišljen da poveća zapošljivost mladih. Fond podstiče konkurentnost preduzeća u ekonomijama Zapadnog Balkana finansiranjem investicija u opremu i infrastrukturu za odabrane zajedničke projekte obuke koji se sprovode kroz partnerstvo između ustanova za stručno obrazovanje i preduzeća. Bespovratna sredstva se dodjeljuju kroz regionalno takmičenje (izazov).

RCF je nastao na inicijativu njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), delegiran KfW razvojnoj banci, a sprovodi ga Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (WB6-CIF), i predstavlja zajedničku inicijativu privrednih komora iz regiona. Finansijska sredstva Fonda u visini od 39 miliona eura, dobijenih kroz njemački finansijski doprinos, povećaće se na približno 49 miliona eura zahvaljujući doprinosu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Klaus-Martin Miler, direktor KfW Njemačke razvojne banke za jugoistočnu Evropu i Tursku, istakao je da se „Regionalni Fond za izazove bavi regionalnom integracijom i mogućnostima za ekonomski rast. Već je uspio da spoji privatni sektor i ustanove za stručno osposobljavanje, motiviše preduzeća da se uključe u stručnu obuku udruživanjem sa stručnim školama u podnošenju predloga na prethodna dva otvorena poziva. Želimo dobrodošlicu našim partnerim iz Švajcarske. Zajedno ćemo moći da proširimo naša zajednička ulaganja u aranžmane dualne i kooperativne obuke širom regiona Zapadnog Balkana 6. Naša zajednička vizija je modernizovan, zelen i inovativan sektor stručnog obrazovanja i obuke koji uspješno odgovara potrebama preduzeća.”

Derek Džordž, zamjenik šefa Odeljenja za saradnju, Beograd:
– Poznato je da je švajcarski dualni sistem stručnog obrazovanja i obuke ključni faktor koji doprinosi našem ekonomskom uspjehu i društvenoj koheziji. Shodno tome, širom regiona Zapadnog Balkana, Švajcarska podržava svoje zemlje partnere u oblasti stručnog obrazovanja i obuke (SSO) i integracije mladih ljudi na tržište rada. Fond će dopuniti i unaprijediti rezultate švajcarskih bilateralnih programa u regionu, a iskustvo i mreže švajcarskih programa u regionu će biti na raspolaganju RCF-u. Švajcarska i Njemačka su obje članice Donatorskog odbora za dualno stručno obrazovanje. Inteligentan dizajn RCF-a će promovisati naš zajednički cilj unapređenja relevantnosti tržišta rada i uključivanja privatnog sektora u SSO. To je podstaklo škole da sarađuju sa kompanijama. Potrebno je pitati partnerske kompanije koji su im profili zanimanja potrebni i koje vještine. Sljedeći korak je da se osmisle i održe ove obuke u saradnji sa kompanijama.

– Naša nedavna analiza pokazuje značajan rast ekonomije Zapadnog Balkana u 2021. godini i otvaranje novih radnih mjesta. Ali, preduzećima iz šest ekonomija Zapadnog Balkana potrebni su adekvatno kvalifikovani radnici ako želimo da zadržimo ovaj pozitivan trend i odupremo se svim aktuelnim izazovima. Prednosti zajedničke implementacije dualnih i kooperativnih programa obuke u partnerstvu sa dobro opremljenim pružaocima stručne obuke prepoznate su među mnogim preduzećima. Uz dodatna sredstva koja stižu u Regionalni Fond za izazove, nadamo se da ćemo doprinijeti tome da još veći broj maturanata iz programa stručnog obrazovanja stekne vještine potrebne za razvoj karijere u regionu Zapadnog Balkana – rekao je Balša Ćulafić, koordinator RCF projekta iz WB6 Komorskog investicionog foruma.

Regionalni Fond za izazove ima za cilj da ojača relevantnost stručnog obrazovanja i obuke za tržište rada jačanjem kooperativnog pristupa obuci u ekonomijama Zapadnog Balkana 6: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Nakon prvog poziva, raspisanog 2021. godine, Regionalni Fond za izazove je primio 205 prijava od konzorcijuma instituta za stručno osposobljavanje i više od 600 preduzeća. Na kraju je odabrao 37 najperspektivnijih projekata, dodijelivši regiji oko 14,5 miliona eura. Drugi poziv RCF-a za iskazivanje interesovanja bio je otvoren je od 7. marta do 14. aprila 2022. godine, na kojem su učestvovala 123 konkurentna konzorcijuma, od kojih je 47 pozvano u drugu fazu kako bi predali potpuni prijedlog projekta. Konačna selekcija je u toku, a Fond će uložiti oko 8,8 miliona eura u najuspješnije kandidate iz drugog poziva.

Regionalni Fond za izazove je inovativni program koji nastoji povećati produktivnost i konkurentnost poslovanja na Zapadnom Balkanu 6. RCF je nastao na inicijativu njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, delegiran KfW Njemačkoj razvojnoj banci, a sprovodi Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (WB6-CIF) koji predstavlja zajedničku inicijativu privrednih komora iz regiona.