DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: U četvrtak, zbog radova na mreži, višesatna isključenja

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 09. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Đura Čagorovića, dio Vranića, Ulica Mosorska, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač, Zgrade u Ulici Ivana Milutinovića, preko puta Sportskog Centra.

– u terminu od 09 do 19 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Opasanica, Mokra, Brskut i Bukumirsko jezero.

Cetinje

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Lipovik, Ćukojevići, Dujeva, Zaječina, Mihailovići, Poseljani i Zaštek.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Stanjevića Rupe, Most Radovića, Ciglana i dio Komunice.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Zaljutnica.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Mratinje selo, Repetitor T-mobile.

Bar

– u terminu od 11 do 11:30 sati: Ostros sa okolnim selima.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje Donji Štoj (Beogradsko naselje 1 i 2) i Donji Rastiš.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Škalajri – naselje oko štamparije i Stoliv – dio potrošača prema Stolivu.

– u terminu od 10 do 13 sati: Grbalj – Nalježići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Košutiće.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte, dio sela Goražde, Kaludra.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 08:30 sati: Merkator, Vinilplast, Lelo, Matino, Kisela Voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Brčve, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Boturići, Pobretići, Mirojevići, Bistrica-centar, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja, Cerovići, Muslići, Selakovići, Tomaševo, Skočigorina, Drndari, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana Jela, Šljemena, Barice, Reljin Kamen, Džukeljska Jama.

– u terminu od 08 do 16 sati: Pisana Jela, Šljemena, Barice, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Jabučina, Pavino Polje, Voljavac, Rodijelja, Brčve, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Boturići, Pobretići, Mirojevići, Bistrica-centar, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja, Ličine-Korita.

– u terminu od 15:30 do 16 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Tomaševo, Skočigorina, Drndari, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana Jela, Šljemena, Barice, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Merkator, Vinilplast, Lelo, Matino, Kisela Voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Brčve, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Boturići, Pobretići, Mirojevići, Bistrica-centar, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Selišta, Drpe, Biočinovići, Rijeka Mušovića, Paljevine, Ski centar 1450, Vrujca, Ravni.

– u terminu od 09 do 15 sati: Bare Kraljske, Oćiba, Vladoš, Benzinska Pumpa, Lugovi, Pčinja, Crkvine, Žirci, Moračka Bistrica, Lug, Andrijevo i Petrova Ravan.

– u terminu od 09 do 16 sati: mHE Paljevinska, Ski Centar 1600, Tunel ‘Klisura’, Repetitor ‘Zekova Glava’, Manastir Morača, Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Smolice, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Vlahovići, Gornja Rovca, Bogutov i Jasenov Do, Trmanje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Višnje, Repetitor RDC-a, Velje Duboko, Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari, Sela, Vrujca, Ravni, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Zakrilje, Osreci, Krušev Lug, Ljevišta, mHE Lipovska Bistrica, Plana, Blatina, Lancer, Lipovo, Bakovići, Ilinčić, Trebaljevo, Željeznička Stanica Trebaljevo, mHE Bukovica, Sjerogošte, Fabrika vode ‘Suza’, Fak, Šik, Drijenak.

– u terminu od 10 do 14 sati: Zgrada Policije.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Gostilovina.

– u terminu od 09 do 14 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Sjenokosi.

– u terminu od 11 do 13 sati: Podbišće, Gacka, Ćetkovići, Feratovo Polje, Kraljevo Kolo, Štitarica, Baza Štitarica, Biogradsko Jezero.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatore.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Brezojevica.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.