DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: U petak, zbog radova na mreži, višesatna isključenja

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 15. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Podgorica
-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Opasanica, Mokra, Brskut i Bukumirsko jezero
-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: područje Bratonožića, Jelin Dub, dio Vulevića, ul. Miloja Pavlovića, Sitničke, Kargujevačke, Ivana Cankara, dio Cijevne
-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Akšabanovići, dio Vulevića, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići (kratka isključenja u navedenom periodu)
Danilovgrad
-u terminu od 8:00 do 9:30 sati: dio Novog Sela, Suk, Mamučevina, Begovine, Plana i privatne firme Kovinić i Strahinjić
-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Šišković, Radijatori, Sloles, Oromet, Željeznička Stanica, Pilana, Pažići, Mermer I Lalevići
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Malenza, dio Studenog
Cetinje
-u terminu od 16:00 do 17:00 sati: Ljubotinj
-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela, Obzovica, Pačarađe, Gluhi Do i Prekornica (kratka isključenja u navedenom periodu)
-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Vrela
Nikšić
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Vilusa, Krstac
-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: ul. Baja Pivljanina, Ul. Nika Miljanića, Ul. Dragice Pravice
Plužine
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Goransko, FEP, Okrajci
Bar
-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Market “Voli” u Sutomoru, restoran “Jug” i potrošači u blizini restorana, Makedonska ulica, Požarevačka ulica i područje oko vatrogasne.
-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Tomba, Aragana, Perčobići, donje Zaljevo, Kamenolomi Put Bar i Kamenolom ZIB-a .
-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Požarevačka ulica, Borska ulica i Bulevar Revolucije br 1.
-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Gornji Murići, Donji Murići i Pinčići
-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gluhi do, Limljani, Litine, Karuče i Pozanje.
-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: područje oko restorana “BB” i dio potrošača na plaži oko restorana “Forest”
Ulcinj
-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Pistula, Gač, Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke, Kodre Dakine, Reč
Kotor
-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Škaljari gornji
-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dragalj – Krivošije
Herceg Novi
-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Turion, Podi, Topovi, Pjesak, dio Sasovića
-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Sutorina -oko bivše željezničke stanice, škole u Sutorini
Berane
-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma
Andrijevica
-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Selo Kralje
-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Selo Rijeka Marsenić
Rožaje
-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Selo Fejzići
Plav
-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dio sela Vusanje
Bijelo Polje
-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Korita, Ličine, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Sušica, Đalovići, Sokolovac, Dupljaci, Džukeljska Jama, Goduša, Boljanina, Pali, Tomaševo, Čokrlije, Sutivan, Strojtanica, Rakonje, Osmanbegovo Selo, Reljin kamen, Goduša Rebronje, Čokrlije, Rajkovići, Krstače, Mahala, Pavino Polje, Grubješići, Kičava, Bijeli Potok, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Stožer, Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Mijatovo Kolo, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi, Kisela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Orahovica, Kneževići, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični Prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Brčve, pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Obrov, Sutivan, Zaimovića livade
-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mojkovačka ulica, Srđevac
-u terminu od 15:00 do 19:00 sati: Šolje
Kolašin
-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Repetitor ‘Zekova Glava’
-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ski Centar 1600, Tunel Klisura, Rijeka Mušovića, Repetitor ‘Zekova Glava’, mHE Paljevinska, Suva Gora, Trmanje
-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: Teritorija Opštine Kolašin
Mojkovac
-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići
-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Stevanovac
Pljevlja
-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Bjeloševina, Strahov Do, Čardak-Rt, Puzići, Plakali, Prehari
Šavnik
-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bare, Korita
Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Leave a Reply