DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: Zbog radova na mreži, plan isključenja struje za 14. i 15. jun

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 14. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 11 sati: ul. Mila Peruničića, Peka Pavlovića, dio ul. Nikole Đurkovića, Jovana Ćetkovića i Žarka Zrenjanina;

– u terminu od 08 do 17 sati: područje Lješanske nahije – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Staniseljići, Parci, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćetetići, Lipe, Orasi, Krusi, Popratnica, Drazevina Kornet, Podstrana, Gornji Kokoti, Beri, Šteke, Ledo i Vuk petrol;

– u terminu od 08 do 17 sati: Grbavci, Lekići, Donji Kokoti i Mont karton;

– u terminu od 09 do 19 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, dio Veruše i Opasanica (kratka isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 09 do 19 sati: Mokra, dio Veruše, Bukumirsko Jezero i Grbi Do;

– u terminu od 08 do 15 sati: Ramza Ćaf, Drume, Božaj,Vitoja, Kremza, Skorać, Karaula Jagoda, Helnica, Nobom, Spinja, Arza, Brlaj i Traboin;

– u terminu od 08 do 15 sati: Lipe, ul. Andrije Paltašićai, dio ul. Neznanih junaka, dio ul. Nikole Tesle, ul. Ludviga Kube, Rovačka ulica i ul. Petra Miljanića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Malenza, Jama Žarića, Ljututuk i Bobulja.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati – Markovina.

Nikšić

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati – dio Vilusa;

– u terminu od 08 do 18 sati: Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Tupan, Klenak, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Bijelovići, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke, Cerovačka Glavica, Šljeme, Baljački Do, Crni Kuk, Zanuglina i Somina;

– u terminu od 08 do 15 sati – Morakovo.

Plužine

– u terminu od 09 do 14 sati: Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora;

– u terminu od 09 do 14 sati – Donji Unač;

– u terminu od 08 do 15:30 sati – Goransko i Šume.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Ćurke, Kodre Dakine i Reč.

Bar

– u terminu od 09 do 15 sati – Virpazar i Ostros.

Budva

– u terminu od 09 do 10 sati – dio naselja Buljarica ispod magistrale.

Kotor

– u terminu od 10 do 14:30 sati – naselje Plagenti do Biologije mora (povremeni prekidi u navedenom terminu).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Lijeska, Podkrajci, Kordovina, Maoče i Potoci.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati – Gomile.

Šavnik

– u terminu od 08 do 17 sati: Štičije, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela i Bare.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari i Sela;

– u terminu od 09 do 15 sati: Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, mHE, Lancer, Migalovica, Donje i Gornje Lipovo.

Bijelo Polje

– u terminu 08 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina i Okladi;

– u terminu od 09 do 18 sati: Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, repetitor – Kurilo, Ravna Rijeka, Majstorovina, Mijatovo Kolo, Rakita I Kukulje;

– u terminu od 08 do 17 sati: Rodijelja, Mirojevići (dio naselja koji se napaja sa TS ‘Farma Hasanbegovića’) I Žiljak;

– u terminu od 09 do 14 sati – Barice (Džukeljska Jama);

– u terminu od 15 do 19 sati – Loznice.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 16 sati – Zaboj.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Sešnica;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Plunca, Dautovići, Fejzići i Kujevići.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Babino Polje.

Berane

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde;

– u terminu od 08 do 10 sati – dio sela Zaostro.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Božići.

Obavještenje o planiranim prekidima za 15. jun

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 15. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 17 sati: područje Lješanske nahije – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Staniseljići, Parci, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćetetići, Lipe, Orasi, Krusi, Popratnica, Drazevina Kornet, Podstrana, Gornji Kokoti, Beri, Šteke, Ledo i Vuk petrol;

– u terminu od 08 do 17 sati: Grbavci, Lekići, Donji Kokoti i Mont karton;

– u terminu od 09 do 19 sati: Lijeva Rijeka, Veruše, Opasanica, Mokra (kratka isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 09 do 19 sati: Brskut, Grbi Do, Kraljevac, Dubaja i dio Veruše;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Tološa prema Marezi (ul. Partizanski Put).

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Tunjevo, Zagorak, Dobro Polje, Adžin Most, Veleta, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel Sokolina;

– u terminu od 08 do 15 sati: Malenza, Jama Žarića, Ljututuk i Bobulja.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 08 do 16 sati: Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića;

– u terminu od 11 do 14 sati – dio ul. Vojvode Batrića i Vuka Mićunovića.

Nikšić

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati – Vraćenovići;

– u terminu od 08 do 18 sati – Tupan i Klenak.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 15 sati – Mratinje;

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati – Nikovići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati – Ćurke, Kodre Dakine i Reč.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati – Perast (od Jadrana do izlaza prema Risnu);

– u terminu od 11 do 13 sati – Risan i Vitoglav.

Tivat

– u terminu od 09 do 16 sati: lamele – Seljanovo, kao i ulice Zagrebačka, Kotorska, Bokeljska.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 17 sati – Prijevor, Beci, Malta, Konjevići i Lučići.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Lijeska, Podkrajci, Kordovina, Maoče I Male Krće.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica i Jelina Gora.

Šavnik

– u terminu od 08 do 17 sati: Štičije, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela i Bare.

Kolašin

– u terminu od 09 do 10 i od 15 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića i Drndari;

– u terminu od 09 do 16 sati: Izlasci, manastir “Ćirilovac”, Smrčje i Mujića Rečine;

– u terminu od 08 do 15 sati – Bulje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 i od 17 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina i Okladi;

– u terminu od 08 do 18 sati: Slijepač Most, Pali, Mijatovo Kolo i željeznička stanica, Jabučina, Gevčina, Tusto i Okladi;

– u terminu od 08 do 09 i od 17 do 18 sati: Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Bogaz, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac i repetitor ‘Kurilo’;

– u terminu od 08 do 18 sati: Bogaz, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac i repetitor ‘Kurilo’;

– u terminu od 09 do 18 sati: Lozna, Pripčići I Zaton;

– u terminu od 08 do 17 sati: Rodijelja, Mirojevići (dio naselja koji se napaja sa TS ‘Farma Hasanbegovića’) I Žiljak;

– u terminu od 09 do 12 sati – Ravna Rijeka i Majstorovina;

– u terminu od 12 do 15 sati – Slijepač Most i Bojišta;

– u terminu od 15 do 19 sati – Strojtanica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Jakovići.

Region 3 (Andrijevica, Berane, Rožaje, Petnica, Plav i Gusinje)

– u terminu od 01 do 3:30 sati – kompletna područja opština: Berane, Rožaje i Petnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Sešnica;

– u terminu od 11 do 14:30 sati – dio sela Bać;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: selo Plunca, Dautovići, Fejzići i Kujevići.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Komorača.

Berane

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde;

– u terminu od 08 do 10 sati – dio sela Šekular.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Jošanica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Leave a Reply