DRUŠTVO PREPORUKA

SRBIJA: Ukidaju se maloljetnički brakovi, zakonom predviđene isključivo zajednice punoljetnih

Ilustracija (Foto: slobodnaevropa.org)

Najnovijim izmjenama i dopunama Porodičnog zakona u Srbiji se ukidaju dječiji brakovi, a za roditelje koji dogovaraju i ugovaraju te brakove biće predviđene krivične sankcije.

Krivične sankcije biće predviđene i za punoljetne osobe ukoliko počnu zajednički život sa maloljetnikom, rekao je savjetnik ministra za rad Srbije Dragan Vulević.

-Svjesni smo da izmjene zakona neće spriječiti ovu pojavu, ali moram da naglasim da če biti predviđene krivične sankcije za roditelje koji dozvoljavaju ili ugovaraju ovakve brakove, ali i za punoljetne osobe ukoliko počnu zajednički život sa maljoletnikom – rekao je Vulević.

Naveo je da se u Srbiji svake godine sklopi oko 2.000 brakova, a da je postojeći zakon mnogim roditeljima “nudio alibi za prodaju djece”, te je, kako je rekao, “odlučeno da se toj pojavi stane na put”.

-Po slovu postojećeg zakona, dijete strarije od 16 godina može stupiti u brak na osnovu odluke suda u vanparničnom postupku, uz dostavljeno mišljenje centra za socijalni rad o dostignutoj psiho-fizičkoj spremnosti. Izmjenama zakona se ta mogućnost ukida i brak će ubuduće moći da sklope samo punoljetne osobe – navodi Vulević.

 

Izvor: Politika