DOM PREPORUKA

PODGORICA: Osnovana Agencija za čuvanje djece FamLand-novi koncept podrške porodici

 Nedavno je u glavnom gradu osnovana Agencija za čuvanje djece FamLand. Riječ je o novom konceptu podrške porodici koji podrazumijeva čuvanje i brigu o djeci u njihovom domu. Stručni tim Agencije odlikuje visok nivo profesionalizma i odgovornosti što je garancija da će krajnji cilj biti uspješno ispunjen.

Koordinatorka tima psihološkinja Anđela Novaković kaže da je ideja o osnivanju Agencije bila produkt višegodišnjeg rada sa porodicama, a sa kojima se nerijetko govorilo o problemima koji u porodičnom sistemu nastaju zbog otežane organizacije vezane za brigu o djeci.

– U razgovorima sa roditeljima, takođe smo pirmijetili da je, a pored odluke da će njihovo dijete čuvati osoba koja nije iz poznatog porodičnog sistema, jedna od glavnih poteškoća to ko će biti ta osoba. Ispostavilo se da su iskustva roditelja  različita, od zadovoljnih, do velikog broja onih koji su obavljali razgovore sa dosta kandidatkinja, te istu nikako nisu mogli pronaći. Takođe, jedan od problema koji je vidan kod velikog procenta porodica je situacija da roditelji  često, a zbog velikog broja obaveza i briga na dnevnom nivou, nisu u stanju da razdvoje roditeljsku i partnersku ulogu, te ova druga najčešće strada. Zarad očuvanja porodice kao najznačajnije ćelije društva, kroz omogućavanje roditeljima da nađu više vremena za sebe, te da u tom vremenu brigu o tome kako se neko ophodi prema njihovom djetetu svedu na minimum i da se zbog toga ne osjećaju krivima, osmislili smo FamLand-novi koncept čuvanja djece-kaže Novaković.

U Crnoj Gori, ako ne govorimo o sivoj ekonomiji, čuvanje djece je najčešće institucijalizovano, dok se rijetko dešava da se problemom čuvanja djece bavi neka od agencija. S tim u vezi, postoji određeni stepen neinformisanosti javnosti oko načina funkcionisanja, obaveza roditelja i obaveza agencije.

Naša sagovornica kaže da se trude da kroz svakodnevnu komunikaciju  roditeljima približe način rada, te benefite koje će, u saradnji sa Agencijom, njihov porodični sistem ostvariti.

-Najčešći modeli čuvanja djece ogledaju se u pohađanju vrtića, čuvanja od strane babe i djeda, ili nekih drugih bližih srodnika, ili angažovanja osobe koja će brinuti o djetetu. Svaki od njih ima i prednosti i nedostataka. Ukoliko bi se roditelji odlučili da pomoć potraže kod nas, bili bi sigurni da će u njihov porodični sistem ući osoba koja će ispunjavati njihove kriterijume, koji se odnose na znanja i kvalitet. Sve osobe koje mi angažujemo i šaljemo u porodicu su prošle niz selekcija, kako bismo bili uvjereni u to da sve one, a pored znanja i iskustva sa kojim dolaze, mogu doprinijeti kvalitetnom rastu i razvoju djece. Prvenstveno je sa svakom od njih psiholog radio intervju, s ciljem utvrđivanja motiva i sposobnosti da se bavi djecom. Zatim se pristupilo psihološkom testiranju inteligencije i karakteristika ličnosti. Na osnovu dobijenih rezultata selektovane su osobe, koje su pohađale grupu psiho – socijalnih treninga. Roditelji mogu, u potpunosti da sa sebe sklone bojazan da će nepovoljno okruženje u kojem dijete boravi dok oni nijesu prisutni usporiti razvoj njihovog djeteta. Svaka od osoba koje mogu angažovati kod nas u njihovu porodicu dolazi sa planom o kvalitetnom bavljenju djetetom. Kako se prije dolaska u porodicu podrobno upozna sa osobinama djeteta, angažovana osoba ima mnoštvo smišljenih načina kako da kod djeteta probudi potencijale, te da mu kroz različite igre i zadatke dozvoli da se ispolji na pravi način. Postoji još jedno pitanje sa kojim se roditelji često suočavaju, a ogleda se u strahu kako će se dijete odvojiti od njih, te kako će prihvatiti novi osobu. Proces kratkotrajnog odvajanja od roditelja je vrlo koristan za dijete. Dijete će u kontaktu sa novom osobom naučiti da je u redu podijeliti povjerenje sa nekim, da ne mora biti povrijeđeno ako  pusti nekog u svoj svijet, da ne znači da gubi ljubav mame i tate ukoliko je da još nekome… Osobe koje roditelji mogu angažovati kod nas su visoko specijalizovane da odgovore i na najsuptilnije zahtjeve i signale koje im dijete šalje, jer je sigurni lični kontakt koji  dijete ostvari sa nama, a u sigurnom i poznatom okruženju sopstvenog doma, lični susret u prostoru i vremenu, koji traje i koji se iz dana u dan ponavlja, postaje stabilna struktura i da je jako važna u daljem razvoju djece-naglašava Novaković.

Ona ukazuje na to da u radu insistiraju na visokom nivou odgovornosti i posvećenosti.

-Sve angažovane osobe u obavezi su da kontinuirano prate i na sastancima koje organizujemo izvještavaju o načinima i napredovanju tokom rada sa porodicama. Takođe nam je, a zarad potpunog ostvarivanja postavljenih ciljeva, vrlo značano da na početku, a u toku prvog kontakta sa roditeljima definišemo očekivanja koja imaju od nas. Zatim ta očekivanja i podatke koje dobijemo o djetetu upoređujemo sa očekivanjima koje naše zapošljene imaju od porodica, te roditelje povežemo sa osobama koje bi im, po našem mišljenju, najviše odgovarale. Time sve moguće nesporazume svodimo na minimum-zaključuje Novaković.

 

Mn.M.

Kontakt telefon Agencije FamLand: +382 67 437407

Više informacija na sljedećim linkovima:

https://www.instagram.com/famland.me/?hl=sr

https://www.facebook.com/famland/

mail: [email protected]