DRUŠTVO PREPORUKA

PODGORICA: Potrebno izraditi standarde u oblasti prevencije narkomanije na lokalnom nivou

U narednom periodu je neophodno izraditi standarde u oblasti prevencije narkomanije na lokalnom nivou, zaključeno je na sastanku sekretara Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Ivana Terzića, šefice Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Refadije Abdić, predsjednice Savjeta za prevenciju narkomanije doc. dr Snežane Pantović, pomoćnika direktora JU za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica dr Ljubinka Kaluđerovića sa Jelenom Mugošom, predstavnicom NVO Cazas, Tijanom Žegura, predstavnicom NVO Juventas i Sašom Mijovićem, predstavnikom NVO 4 Life.

Cilj sastanka bio je unapređenje saradnje i razmjena informacija u oblasti prevencije bolesti zavisnosti između Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti, JU za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica, Savjeta za prevenciju narkomanije Skupštine Glavnog grada i NVO.

Postignuta je saglasnost da se jedino zajedničkim naporima dolazi do rezultata i da svi, prema svojim mogućnostima, daju doprinos na prevenciji narkomanije u Glavnom gradu.

Sekretar Ivan Terzić je upoznao prisutne sa dosadašnjim radom Kancelarije, sa posebnim osvrtom na saradnju sa civilnim sektorom, i šta bi u daljem radu trebalo preduzeti, kako bi ta saradnja bila uspješnija.