KULTURA SLAJDER

KULTURNA BAŠTINA – RIZNICA GRADOVA: Novljanski akvatorijum zaštićen, Forte Mare na čekanju

herceg-novi_forte-mare-8-560x420

Forte Mare

Podvodna zaštitna istraživanja lokaliteta Ribarice u Njivicama najznačajniji su ovogodišnji projekat zaštite kulturnih dobara u Herceg Novom. Nakon čišćenja lokaliteta od nanosa mulja i eventualnog otkrivanja potencijalnog amforišta pristupiće se izradi tehničke, foto dokumentacije i postavljanju koordinatne mreže. Ministarstvo kulture je u tu svrhu obezbijedilo 8.000 eura.

U okviru programa zaštite kulturnih dobara za 2016. godinu, Ministarstvo je bilo izdvojilo finansijska sredstva za još nekoliko projekata, ali na javni poziv za njihovu realizaciju nije bilo prijava od strane pravnih i fizičkih lica koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

To se odnosi na sanaciju spomenika sa kosturnicom posvećenom palim borcima i žrtvama fašizma 1941-45. Spomenik je u veoma lošem stanju. Evidentna su znatna oštećenja, pukotine i nestabilnost većeg dijela mermernih ploča na spomeniku i prilaznoj stazi, dok su bronzane figure ugrožene oksidacijom. Nije realizovan ni konzervatorski projekat na ikoni apostola Tome koje datira iz 1883. godine, radu Hristofora Rafailovića iz Risna, ikonopisca bokokotorske ikonopisne škole Dimitrijević – Rafailović. Na ikoni su evidentna oštećenja osnove, kao i drvenog nosača.

Na čekanju je, nažalost, i sanacija tvrđave Forte Mare za šta je bilo obezbijeđeno 15.000 eura. To kulturno dobro predstavlja fortifikacioni nukleus odbrambenog sistema grada. Tvrđava Forte Mare je nominovana u okviru transnacionalne nominacije venecijanske odbrambene tvrđave između XV I XVII vijeka za upis na Listu svjetske baštine UNESCO. Loše stanje kulturnog dobra iziskuje konzervatorski tretman. Ova transnacionalna nominacija, za koju je pripremljen tzv. nominacioni dosije realizuje se u saradnji sa Hrvatskom i Italijom.

Projekti 2012 – 2016.

Program zaštite kulturnih dobra u posljednje četiri godine bio je obiman. Elaborat  o utvrđivanju kulturne vrijednosti fondova gradske biblioteke i čitaonice u Herceg Novom urađen je 2012. godine i za njega je trebalo izdvojiti 3.000 eura, koliko je tada obezbijeđeno i za otkup muzejskih predmeta. Konzervatorski je tretiran cjelokupni fond Muzeja i galerija, kao i zbirke Miroslava Štumbergera.

Godinu kasnije, sprovedeno je bibliografsko istraživanje koje je obavila gradska biblioteka, dok je za potrebe muzeja nabavljen i instaliran aplikativni softvera NMCG DATA[1].

Za dva projekta 2014. godine izdvojeno je po 2.000 eura. Riječ je o izložbama Ex libris iz Fonda  Gradske bilioteka i čitaonice i „Boka i Bokelji u Glasu Crnogorca 1873-1922“. Te i naredne godine je u tehničko-tehnološko osavremenjavanje biblioteke uloženo 7.000 eura.

Ove godine sprovedena je digitalizacija najznačajnijih naslova serijskih i monografskih publikacija iz zbirki Gradske biblioteka i čitaonice. Riječ je o najznačajniji naslovima serijskih i monografskih publikacija koje pripadaju kolekcijama zatvorenog tipa i koriste se pod posebnim uslovima – isključivo u čitaonici biblioteke. To su naslovi iz kategorije stare i rijetke knjige i periodike, pa je njihova digitalizacija bila neophodna, kako bi bile dostupne široj javnosti. Opremljen je i depo biblioteke mobilijarom koji će poslužiti adekvatnoj prezentaciji i čuvanju originalnih primjeraka bibliotečke građe, ali i reprografisanih primjerka rijetkih naslova.

This slideshow requires JavaScript.

Kulturna dobra

Na teritoriji Herceg Novog nalaze se 126 nepokretna kulturna dobra.

 

1.      Crkva Rize Bogorodice; Bijelaherceg-novi_crkva-rize-bogorodice-3
2.      Crkva sv. Andrije; Kuti, Ožegovići
3.      Crkva sv. Andrije; Zabrđe, Luštica
4.      Crkva sv. Ane; Savina
5.      Crkva sv. Arhanđela Mihaila; Klinci, Luštica
6.      Crkva sv. Đorđa i gomila kraj nje; Kuti
7.      Crkva sv. Đorđa; Radovanići, Luštica
8.      Crkva sv. Gospođe i staro groblje; Velje brdo, Bijela
9.      Crkva sv. Gospođe; Kuti
10.  Crkva sv. Gospođe; Ubli
11.  Crkva sv. Ilije; Ilijina kita
12.  Crkva sv. Ilije; Kuti, Presjeka
13.  Crkva sv. Ilije; Mokrine
14.  Crkva sv. Ivana; Đenovići
15.  Crkva sv. Jovana; Kalimož, Bijelske Kruševice
16.  Crkva sv. Jovana; Kuti
17.  Crkva sv. Jovana; Lučići, Sutorina (Rajevići)
18.  Crkva sv. Krsta; Mokrine
19.  Crkva sv. Neđelje; Jošica, Kamenari
20.  Crkva sv. Neđelje; Mojdež
21.  Crkva sv. Nikole; Baošići
22.  Crkva sv. Nikole; Đurići, Kamenari
23.  Crkva sv. Nikole; Podi
24.  Crkva sv. Petra sa gomilama; Brguli, Luštica
25.  Crkva sv. Petra; Mrkovi, Luštica
26.  Crkva sv. Spasa; Topla
27.  Crkva sv. Srđa i Vakha; Podi
28.  Crkva sv. Stefana; Đenovići
29.  Crkva sv. Stefana; Sušćepan
30.  Crkva sv. Tome; Kuti, Kočetani
31.  Crkva sv. Tripuna; Klinci, Luštica
32.  Crkva sv. Trojice; Kuti
33.  Crkva sv. Vavedenja; Žanjice, Luštica
34.  Gomila; Babunci, Luštica
35.  Gradište, podzemna građevina; Sušćepan
36.  Hasanov grob; Mokrine
37.  Hotel ‘Boka’
38.  Kanli kula (Krvava kula)
39.  Karača cistjerna
40.  Klanac ‘Tajni vrh’; Kameno
41.  Kompleks stare urbane cjeline oko crkve sv. Antuna (Kompleks stare urbane cjeline Herceg Novog)
42.  Kuća i park Olge Komnenović
43.  Kuća Miroslava Štumberga; Baošići
44.  Manastir ‘Podplanine’ ruševine; Mojdež
45.  Manastir Lučići; Sušćepan
46.  Manastir Savina sa tri crkveherceg-novi_m-savina
47.  Manastirska česma; Savina
48.  Mogile; Igalo
49.  Mogile; Klinci, Bijela
50.  Mogile; Mojdež
51.  Mogile; Nedajno
52.  Mogile; Žljebi
53.  Oltar (crkve sv. Petra) u dvorištu crkve sv. Tome; Kameno
54.  Ostaci manastira sv. Petra; Bijela
55.  Ploča sa natpisom na crkvi; Mojdež
56.  Praistorijsko groblje; Kalimož
57.  Razvaline dvora Osman kapetana; Bijela
58.  Razvaline turske tvrđave; Igalo
59.  Ruševine episkopske rezidencije Ljubibratića; Topla
60.  Pećina; Sušćepan
61.  Stambena zgrada i galerija Vojislava Stanića; Obala
62.  Sveta Trpeza u bašti crkve sv. Nikole; Baošići
63.  Škola u kojoj je Njegoš učio; Topla
64.  Tumuli; Klinci, Luštica
65.  Tumuli; Mrkovi, Luštica
66.  Tumuli; Podi
67.  Tumuli; Žanjice, Luštica
68.  Turska stražarnica; Lučići, Sutorina
69.  Turska tvrđava, razvalina; Savina
70.  Turski čardaci; Podi
71.  Turski čardaci; Srbina
72.  Tvrđava Forte mare
73.  Tvrđava Mamula
74.  Tvrđava Španjola
75.  Tvrđava Vrbanja
76.  Velika i mala gomila; Mrkova, Luštica
77.  Zadužbina A. Duković; Topla
78.  Zapadno i istočno podgrađe Herceg Novog
79.  Zidine Starog Hercegnovskog grada
80.  Zidovi Balšinog dvora i bunar; Baošići
81.  Spomen-bista Dašu Pavičiću; u dvorištu Osmogodišnje škole u Toploj
82.  Spomen-bista Iliji Kišiću; OŠ „Ilija Kišić“, Zelenika
83.  Spomen-bista Miću Vaviću; Kruševica
84.  Spomen-bista Milanu Vukoviću; osnovna škola
85.  Spomen-bista Nikoli Đurkoviću
86.  Spomen-česma posvećena palim borcima i žrtvama fašističkog terora; Baošići
87.  Spomen-česma posvećena palim borcima; Đenovići
88.  Spomen-grobnica posvećena strijeljanim rodoljubima; Kameno
89.  Spomenik borcima palim u NOR-u i žrtvama fašističkog terora; Igalo
90.  Spomenik sa kosturnicom, posvećen palim borcima i žrtvama fašizma 1941-45
91.  Spomenik sa kosturnicom, posvećen žrtvama fašističkog terora od 1942-43; Prevlaka
92.  Spomenik sa spomen-grobnicom, posvećen strijeljanim borcima; Baošići
93.  Spomenik sa spomen-pločom; Baošići
94.  Spomenik sa spomen-pločom; Kameno
95.  Spomenik sa spomen-pločom; Ratiševina
96.  Spomenik strijeljanim bokeljima iz I svjetskog rata; Savina
97.  Spomen-ploča Branku Orleandiću; Podi
98.  Spomen-ploča na domu kulture, Luštica
99.  Spomen-ploča na kući Grbić Jova, u znak sjećanja na održavanje ilegalnih sastanaka; Sušćepan
100.      Spomen-ploča na kući u kojoj se nalazila bolnica Orijenskog odreda 1941-42; Vrbanj
101.      Spomen-ploča na mjestu pobjede u 1941; Cerovik
102.      Spomen-ploča na mjestu pobjede u 1941; Ledenice
103.      Spomen-ploča na mjestu pobjede u 1942; Jeremija
104.      Spomen-ploča na mjestu pobjede u 1942; Kulina
105.      Spomen-ploča na mjestu pogibije Nikole Đurkovića; Podi
106.      Spomen-ploča na mjestu pogibije Vukadina Samardžića i dr; Gornje Krivošije
107.      Spomen-ploča na mjestu strelišta rodoljuba; Kameno
108.      Spomen-ploča na rodnoj kući Dr Sima Miloševića, člana AVNOJ-a; Kamenari
109.      Spomen-ploča na zgradi u kojoj je Njegoš učio osnovnu školu; Topla
110.      Spomen-ploča palim borcima; Kruševica
111.      Spomen-ploča palim borcima; Mokrine
112.      Spomen-ploča palim borcima; na Domu kulture, Đenovići
113.      Spomen-ploča palim borcima; na Radničkom domu, Bijela
114.      Spomen-ploča pomorskom kapetanu Gligoru Setenčiću; Rose
115.      Spomen-ploča posvećena pogibiji Nikole Đurkovića i prvoboraca Danila Pavičića, Salja Ilića i Stjepana Šarenca; Podi
116.      Spomen-ploča strijeljanim pomorskim oficirima od strane Austrije; Tvrđava Španjola
117.      Spomen-ploča trojici strijeljanih rodoljuba; Mojdež
118.      Spomen-ploča u mjestu formiranja Orjenskog odreda 1941 g; Vrbac
119.      Spomen-ploča u znak sjećanja na boravak francuskog pisca Pjer Lotija; Baošići
120.      Spomen-ploča u znak sjećanja na oslobođenje grada
121.      Spomen-ploča u znak sjećanja na sjedište komiteta; Baošići
122.      Spomen-ploča u znak sjećanja na uništenje italijanskog reflektora od strane pripadnika Orjenskog bataljona; Tvrđava Španjola
123.      Spomen-ploča; Rulino
124.      Spomen-ploča; Tvrđava Mamula
125.      Ubalska planina, poznata iz NOB-a
126.      Zgrada sa spomen-pločom

 

Pokretnih kulturnih dobara ima 60. Dio muzejskog materijala ima status kulturno dobro, od šezdesetih godina prošlog vijeka.

 

 1. Kulturno istorijska zbirka 338
 2. Arheološka zbirka 48 (nedostaje 32 predmeta)
 3. Lapidarijum 42 (nedostaje 7 predmeta)
 4. Ikonografska zbirka 17
 5. Pomorska zbirka 16
 6. Etnografska zbirka 258
 7. Zbirka NOB-a 503
 8. Reljef sa predstavom anđela
 9. Ikona Apostola Tome
 10. Studija Hristove glave
 11. Protokol naroda i boraca zubačkog bataljona
 12. Napoleonov srebrnjak (kulturno dobro nije identifikovano)
 13. Numizmatička zbirka 131 (kulturno dobro nije identifikovano)
 14. Turski ferman (kulturno dobro nije identifikovano)

Kulturna dobra u privatnom vlasništvu su:

 1. Biblioteka Đonović Antona
 2. Skulpturalni objekti

 

Kulturna dobra u vlasništvu vjerskih zajednica:

 

 1. Antimins u crkvi sv. Stjepana
 2. Reljef sa predstavom tročlanog prepleta
 3. Zbirka crkve sv.Tome 15
 4. Zbirka crkve sv. Stefana 8
 5. Zbirka crkve sv. Stefana 10

  This slideshow requires JavaScript.

 6. Zbirka crkve sv. Georgija 23
 7. Zbirka crkve sv. Bogorodice 17
 8. Zbirka male crkve manastira Savine
 9. Zbirka velike crkve manastira Savine
 10. Zbirka muzeja manastira Savine

  This slideshow requires JavaScript.

 11. Zbirka crkve Vaznesenja Gospodnjeg 54
 12. Zbirka crkve sv. Tekle 1
 13. Zbirka crkve Stefana 1
 14. Zbirka crkve sv. Srđa I Vakha 64
 15. Zbirka crkve sv. Petra I Pavla
 16. Zbirka crkve sv. Nikole 5
 17. Zbirka crkve sv. Neđelje 30
 18. Zbirka crkve sv. Jovana Preteče, 5
 19. Zbirka crkve sv. Gospođe 3 (kulturno dobro nije identifikovano)
 20. Zbirka crkve sv. Gospe 2
 21. Antimins 1
 22. Zbirka crkve sv. Đorđa 14
 23. Zbirka crkve sv. Bogorodice Rize 28
 24. Zbirka crkve sv. Arhanđela Mihaila 1
 25. Cvetni Triod 1
 26. Zbirka crkve sv. Trojice 4
 27. Zbirka crkve sv. Spiridona 23
 28. Zbirka crkve sv. Nikole 3
 29. Zbirka crkve sv. Neđelje 1
 30. Antimins 1
 31. Zbirka nadžupne crkve sv. Jeronima
 32. Zbirka knjiga biblioteke pri kancelariji parohije Pođanske 4

U  vlasništvu Arhivskog odjeljenja Herceg Novi – DACG su kulturna dobra:

 1. Zbirka arhiva crkve sv. Spasa
 2. Zbirka mletačkog arhiva (političko upravna)
 3. Zbirka arhive komunitadi topaljske
 4. Zbirka austrijskog arhiva
 5. Zbirka ruskog arhiva
 6. Zbirka arhiva opštine Hercegnovske
 7. Zbirka arhiva opštine Luštica
 8. Zbirka arhiva opštine Risan
 9. Zbirka arhiva NOB-a
 10. Zbirka arhiva sreskog suda u Herceg Novom 1819-1941.
 11. Zbirka arhiva Suda u Risnu
 12. Zbirka geografskih karata
herceg-novi_sv-jovana-2

Crkva sv. Jovana

Projekat popisa koji je sproveden 2012. godine, pokazao je da se na teritoriji opštine Herceg Novi nalazi značajan broj elemenata nematerijalne kulturne baštine (11 preliminarno popisanih), a da dio od popisanih zavređuje status nematerijalno kulturno dobro, poput tradicionalnih vještina pravljenja drvenih barki, pripreme tradicionalnih jela i običaja poput pranja sudova na čisti ponedjeljak.

U proteklom periodu Ministarstvo kulture je bilo nosilac posla, finansiralo i sufinansiralo projekate iz oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara sa teritorije opštine, koji su realizovani ili je njihova implementacija u toku.

Za sva kulturna dobra urađeni su elaborati, koji sadrže detaljan opis sprovedenih aktivnosti, kao režim i mjere zaštite kulturnih dobara. Projekat su implementirali Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu kulturnih dobara u saradnji sa svim nacionalnim i lokanim institucijama iz oblasti kulturne baštine,  kao i državnim i lokalnim organima uprave. Ukupna sredstva za izradu elaborata za pokretna kulturna dobra su 7.600 eura dok je za revalorizaciju nepokretnih kulturnih dobara izdvojeno 56.100 eura.

Lokalne ustanove

hnBibliotečka djelatnost u Herceg Novom organizovana je kroz rad Javne ustanove„Gradska biblioteka i čitaonica“ koja djeluje kаo nаrodnа (jаvnа) i mаtičnа bibliotekа nа području opštine

To je moderno struktuirаna ustаnova, čijа se djelаtnost temelji nа primjeni međunаrodnih bibliotečkih stаndаrdа. Potvrdа uspjehа u rаdu jeste prestižnа strukovnа „Nаgrаdа dr Niko Simov Mаrtinović“, koju je bibliotekа dobilа 2010. godine. Od 2003. godine bibliotekа se uspješno uključuje u informаcione i komunikаcione mreže i utemeljuje bаzu digitаlizovаne Zаvičаjne zbirke Boke Kotorske (više od 20.000 strаnicа). U progrаmu CDS/ISIS, аplikаcijа BIBLIO, elektronski je obrаđen bibliotečki fond (60.000 elektronskih zаpisа). Korаk nаprijed u unаpređenju djelаtnosti i poboljšаnju kvаlitetа uslugа korisnicimа jeste učlаnjenje biblioteke u bibliotečko-informаcioni sistem COBISS Crne Gore. U toku je dugoročаn posаo prenošenjа podаtаkа iz lokаlne elektronske bаze CDS/ISIS BIBLIO u COBISS, što je prvi korаk kа uvođenju elektronske pozаjmice i u dogledno vrijeme mogućnost zа korisnike dа vrаćаju zаduženu grаđu vаn rаdnog vremenа biblioteke.herveg-novi_forte-mare

Bibliotekа posjeduje: oko 60.000 jedinicа monogrаfskih publikаcijа, oko 70.000 jedinicа serijskih publikаcijа, oko 90.000 jedinicа pres klipingа, oko 13.000 jedinicа sitnog bibliotečkog mаterijаlа, tri rukopisne knjige i znаčаjаn broj nаslovа stаre i rijetke knjige i serijskih publikаcijа. Bibliotekа posjeduje i nekoliko znаčаjnih legаtа i zbirki.

Muzejska djelatnost u Herceg Novom je organizovana kroz Javnu ustanovu „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“. Muzej je osnovan Uredbom opštine Herceg Novi, 1949. godine odlukom Vlade Narodne Republike Crne Gore, kao Narodni muzej Herceg Novi. Iz ove ustanove su izdvojeni bibliotečko i arhivsko odjeljenje i formirane samostalne opštinske ustanove. Tadašnjem Zavičajnom muzeju je 1967. godine pripojena Galerija „Josip Bepo Benković“ kao memorijalna ustanova,  osnovana od strane Udruženja boraca NOR.  Zavičajni muzej i Umjetnička galerija „Josip Bepo Benković“ je proces reorganizacije i usklađivanja rada sa propisima iz 2010. godine, počela nakon radionice Ministarstva kulture 2011. godine. U saradnji sa organima lokalne samouprave, Ministarstvo kulture je izdalo saglasnost na podizanje spomen – obilježja, davanjem naziva javnoj ustanovi, i Skupština Opštine Herceg Novi donosi Odluku o organizovanju JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“  2013. godine. Muzej funkcioniše u dva objekta, u objektu koja je legat Mirka Komnenovića (na Toploj) i u Starom gradu, u objektu galerije „Josip Bepo Benković“. Posjeduje muzejski materijal koji je sistematizovan u arheološku, etnološku, istorijsku i zbirku savremene umjetnosti. U ustanovi radi odgovarajući stručni kadar, što podrazumijeva kustose za navedene sistematizovane muzejske zbirke, stručni kadar konzervatorske struke za zaštitu muzejskog materijala, za muzejsku dokumentaciju i muzejsku pedagogiju. Takođe, stručni kadar posjeduje i odgovarajuća stručna zvanja i licence.