Porto Novi
MAGAZIN

FOTO-ZUM: Šta bi dao da si na našem mjestu

Emil, Edin i Aman uživaju u svom djetinjstvu, igri, parku. Eh, lijepi su njihovi dani, kao naši nekada. Emil,Edin-Aman_foto-zoom