DOM PREPORUKA

ISTRAŽIVANJE: Djevojčice bolje u matematici od dječaka

Iako je prije 30-ak godina većina istraživanja pokazivala da su dječaci uspješniji u matematici od djevojčica, novija istraživanja pokazuju da se rodne razlike smanjuju ili se okreću u korist djevojčica. OneIMAG0590 imaju bolje ocjene iz matematike od dječaka i češće namjeravaju da upišu gimnaziju, ali znatno rjeđe tehničke škole gdje dominira matematika.  To su rezultati do kojih je došao hrvatski Institut za društvena istraživanja.

Takođe,  djeca iz porodica višeg socioekonomskog i sociokulturnog statusa u prosjeku postižu bolji uspjeh iz matematike. Učenici čija oba roditelja imaju završenu samo osnovnu školu u prosjeku iz matematike imaju ocjenu dovoljan, a oni kojima je barem jedan roditelj završio srednju školu “dobar”. Đaci čiji je barem jedan roditelj završio višu školu ili fakultet u prosjeku imaju ocjenu vrlo dobar.

Tek 7,7 odsto učenika čiji roditelji nijesu završili osnovnu školu planira da upiše gimnaziju, dok su to planovi 34,8  odsto učenika s jednim srednjoškolski obrazovanim roditeljem i čak 75,1 odsto učenika kojima je barem jedan roditelj visokoobrazovan. Očekivano, učenici koji imaju pristup internetu, sto za učenje i kojima su majka i otac zaposleni, imaju bolje ocjene iz matematike, navode autori istraživanja.