Porto Novi
DRUŠTVO SLAJDER

MINISTARSTVO PROSVJETE: Tragedija u beogradskoj školi je strašna opomena svima

Povodom jučerašnjeg događaja, kada je 13-godišnji dječak u školi koju je pohađao u Beogradu ubio osmoro učenika i jednog radnika obezbjeđenja, Ministarstvo prosvjete Crne Gore saopštilo je za MNE magazin da je ,,tragedija u beogradskoj osnovnoj školi  strašna opomena svima da o mladima u procesu obrazovanja treba pojačano brinuti iz ugla bezbjednosti.”

Njihova poruka je ,,da moramo činiti sve da, zajedničkim, planskim aktivnostima odgovornog, zrelog društva, obezbijedimo našoj djeci apsolutno bezbjedno i razvojno podsticajno okruženje u kome će sticati znanja i izgrađivati se kao sposobni pojedinci i korisni članovi zajednice i društva.”

Kako ocjenjujete bezbjednost đaka i nastavnika u crnogorskim školama?

– Ministarstvo prosvjete u kontinuitetu brine o realizaciji nastavno-obrazovnog procesa, njegovom kvalitetu, kao i obezbjeđivanju sigurnog i podsticajnog ambijenta u školama u kojima djeca borave i uče. Nažalost, nasilje kao pojava u obrazovnim sistemima, nešto je sa čim se susrijeće i naše društvo. U posljednje vrijeme češće se govori o vršnjačkom nasilju i traži adekvatan odgovor društva.

Ministarstvo prosvjete, svjesno značaja prevazilaženja nasilja, kontunuirano radi na njegovoj prevenciji i planski realizuje brojne aktivnosti u školama. U toku ove školske godine sprovedeno je više od 500 aktivnosti koje se odnose na vršnjačko nasilje. U saradnji sa nevladinim organizacijama realizovano je desetine aktivnosti u cilju prevencije nasilja, počev od individualnih razgovora do grupnog i timskog rada sa djecom, kao i sa njihovim roditeljima i starateljima.

Bezbjednost djece je prioritet kome je Ministarstvo posvećeno u kontinuitetu. Nasilje je pojava koja zahtijeva istovremeni odgovor cijele zajednice odnosno društva što podrazumijeva neophodnost saradnje sa ključnim partnerima društva.

Da li je događaj u Beogradu alarm da se pojača bezbjednost u školama?

– Tragedija u beogradskoj osnovnoj školi je strašna opomena svima da o mladima u procesu obrazovanja treba pojačano brinuti iz ugla bezbjednosti.

Bezbjednost djece i njihov siguran boravak u vaspitno-obrazovnim ustanovama je na prvom mjestu. Treba djelovati aktivno, sistemski, kroz predavanja, obuke, razgovor, stalno raditi na prevenciji nasilja. Pored škole, o bezbjednosti djece treba da vodi računa i porodica i društvo u cjelini. Moramo činiti sve da, zajedničkim, planskim aktivnostima odgovornog, zrelog društva, obezbijedimo našoj djeci apsolutno bezbjedno i razvojno podsticajno okruženje u kome će sticati znanja i izgrađivati se kao sposobni pojedinci i korisni članovi zajednice i društva.

Na koji način se može postići apsolutna sigurnost djece tokom nastave?

– Kroz aktivno praćenje i sagledavanje potreba, te konteksta u kojem se sprovodi proces obrazovanja, uočene su oblasti u kojima dalje treba intervenisati u pogledu preventivnih akcija u smislu sigurnog školskog okruženja.

Prije svega je riječ o praćenju potreba, unapređenju analitičkog procesa, planiranja na dokazima, podsticanju kulture odgovornosti, koncipiranju interventnih mjera, međusektorske saradnja, te uticaju na svijest polaznika i opšte javnosti kada je riječ o programima prevencije nasilja.

Je li neophodno da u svakoj školi pored portira boravi i školski policajac?

– Uprava policije je od 2005. do 2008. godine realizovala pilot projekat „Školski policajac“. Ideja se razvijala po uzoru i iskustvima u regionu, a zasnivala se na obavezi cjelodnevnog boravka uniformisanog policajca u školi i školskom dvorištu. U većini osnovnih i srednjih škola u urbanim sredinama bili su angažovani školski policajci i to po jedan, u prvoj i drugoj smjeni (oko 150 policajaca). Uprava policije nije nastavila s ovim projektom, a nedavno je i ministar policije saopštio javnosti da policija nema dovoljno policajaca koji bi bili angažovani na poslovima školskih policajaca.

Vjerujemo da ćemo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim institucijama u državi, u najskorije vrijeme naći rješenje koje će snažno doprinijeti suzbijanju vršnjačkog nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama, a samim tim i obezbijediti sigurnije okruženje za našu djecu i njihov rast i razvoj.

Nikolina Petrović