DRUŠTVO PREPORUKA

MEK: Počela akcija ,,Stop inflaciji”

Akcija Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore ,,Stop inflaciji” počela je danas u šest maloprodajnih lanaca – Voliju, Mercatoru, Lakoviću, Domaćoj trgovini (Aroma, City, Conto), Franci i Megaprometu.

Predviđeno je da ove cijene budu na snazi do kraja aprila, nakon čega će akcija biti produžena do 1. juna sa mogućnošću zamjene artikala.

Antiinflaciona korpa formirana je na način da sadrži najmanje po jedan artikal iz svake od 25 vrsta dogovorenih proizvoda u tabeli koja slijedi. Izbor konkretnog artikla iz definisane vrste proizvoda vrši sam trgovac i formira cijenu u skladu sa prethodno postignutim dogovorom sa Ministarstvom (trgovačka marža u maloprodaji ne treba da bude iznad 5%, dok je trgovačka marža u veleprodaji takođe limitirana na 5%).

Trgovac je u obavezi da vodi evidenciju o vrstama, cijenama i zaračunatim maržama na pojedinačne artikle koji ulaze u strukturu antiinflacione korpe i na zahtjev Ministarstva iste dostavi na uvid.

Svi trgovci imaju mogućnost da prošire listu proizvoda koji ulaze u sastav antiinflacione kopre, formiraju cijene prema postignutom dogovoru i o tome vode adekvatnu evidenciju, ali trgovac ne može skraćivati listu proizvoda.

Trgovac može mijenjati artikle u okviru iste vrste proizvoda u zavisnosti od raspoloživosti i zaliha, na mjesečnom nivou.

Trgovci će artikle obilježavati na poseban način, a Ministarstvo će obezbijediti odgovarajuću promotivnu kampanju trgovaca koji pristupe ovom sistemu snižavanja cijena.

Opšti uslovi za izbor proizvoda:

Artikal ne smije biti pri isteku roka.

Artikal ne smije imati manjkavosti niti bilo kakva oštećenja.

Artikal ne smije biti lošijeg kvaliteta od prosječnog kvaliteta proizvoda određene vrste. 

Mercator – Idea


Domaća trgovina (Aroma, City, Conto)

HDL Laković
FrancaVoli
Megapromet BudvaOne Response to MEK: Počela akcija ,,Stop inflaciji”