DRUŠTVO PREPORUKA

UCG: Profesori objavili patentnu prijavu u Evropskom Glasniku 2022/36

Profesori Univreziteta Crne Gore Nedeljko Latinović, Željko Jaćimović i Jelena Latinović objavili su kod Evropskog patentnog zavoda novi patent čija je prijava objavljena u septembarskom broju Evropskog Glasnika broj 2022/36, saopšteno je iz PR službe UCG.

Patent se odnosi na metod ekstrakcije i primjene ekstrakta dobijenog iz drveta jasena u svrhu suzbijanja prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Ovaj patent je nastao kao rezultat rada na inovativnom projektu: ,,Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i biljnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori” – (BIOEXTRA). Projekat je podržalo Ministarstvo nauke, 2018 – 2020, a rukovodilac na njemu je bio profesor Nedeljko Latinović.

– Ovaj projekat se bavio odgovorom na pitanje kako da se suzbiju bolesti vinove loze i da se dobijene metode dalje nadograđuju i koriste na sličan način i za suzbijanje drugih bolesti poljoprivrednih kultura – podsjetio je prof. Latinović.

Među najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori je plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola).

– Mnoge bolesti biljaka uzrokuju smanjenje prinosa, a često u potpunosti mogu da unište poljoprivrednu proizvodnju. Za njihovo suzbijanje koriste se sredstva za zaštitu bilja, čija je upotreba u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji neophodna. Novi trendovi u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji sve više kreću ka uključivanju bioloških agenasa kao sredstava za zaštitu bilja, što je u skladu sa EU Direktivom o održivoj upotrebi pesticida i sprovođenja integralne zaštite bilja – navodi profesor Latinović.

Kroz ovaj projekat su dobijene aktivne supstance koje posjeduju fungicidnu aktivnost prema pomenutim prouzrokovačima bolesti vinove loze. Uspostavljene su laboratorijske metode za sintezu hemijskih jedinjenja i izdvajanje biljnih ekstrakata, kao i za ispitivanje biološke efikasnosti hemijskih jedinjenja i biljnih ekstrakata prema biljnim patogenima.