Porto Novi
DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: Zbog radova na mreži, plan isključenja struje za 8. i 9. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 08. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 05 do 13 sati: Sjenokos, Sadine i potropači u blizini fabrike “Elastik”, područje Gornje Gorice – potrošači u blizini marketa “Vencor” i restorana “Internacional”, ulice: Rusa Radulovića, Kragujevačka, Kosmajska, Vinogradska, Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča, Vojvođanska, Gorička, Nikšićka i Moračka, dio potrošača u blizini nekadašnje fabrike “Radoje Dakić”, dio ulica: Ličke, Đure Daničića i Branka Deletića.

– u terminu od 08 do 12 sati: Dio Tološa – dio ulica: Ivangradske, Serdara Mila Vlahovića i Kotorske.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Tološa – dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio sela Radovče, dio Studenog, Pištet – dio Gornjih Martinića.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Vib-Bas, Lovćen Auto, Golijsko Naselje Kličevo, Kamenolom Vrtac, Booster, Radulović Šljunkara, Tunel Budoš, Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Javljen.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Ostros i Koštanjica.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Zoganje (kod mljekare Arena Milk).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Zabrđe.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Radulići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Gornji grad, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’, Cerovo 2, Sokolac, Ribarevine, Pavino polje, Radulići, Ravna rijeka.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Selišta i Mujića Rečine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Razboj, Žari i Ravni.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 13 sati: Lepenac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gojakovići, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva.

Gusinje

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Vusanje.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Tucanje.

Plav

– u terminu od 09 do 11 sati: Rudo Polje, Šarkinovići i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka.

– u terminu od 09 do 11 sati: Zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice.

– u terminu od 09 do 17 sati: Kosanica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio sela Kalače i dio sela Đuranovića Luke.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Plunca, dio sela Kalače i selo Razdolje.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca i Borje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 09. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 05 do 11 sati: Područje Gornje Gorice – potrošači u blizini marketa “Vencor” i restorana “Internacional”, ulice: Rusa Radulovića, Kragujevačka, Kosmajska, Vinogradska, Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča, Vojvođanska, Gorička, Nikšićka i Moračka, dio potrošača u blizini nekadašnje fabrike “Radoje Dakić”, dio ulica: Ličke, Đure Daničića i Branka Deletića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kruševice i Jasika, potrošači iza TC Delta City prema Krivom mostu – zgrade u ulici Dr Vukašina Markovića, dio Tološa – dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića, dio Tološa – dio ulica: Ivangradske, Serdara Mila Vlahovića i Kotorske, dio ulica: Nikole Tesle, Lutovačkih barjaktara i Bratonožićke.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio sela Radovče, dio Studenog, Pištet – dio Gornjih Martinića.

Cetinje

– u terminu od 08 do 14 sati: dio Dobrske Župe.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Velestova.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vilusi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Mratinje, Repetitor Mratinje.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Ostros i Koštanjica.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Zoganje (kod mljekare Arena Milk).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Slatina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Zagrađe.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Crnča.

– u terminu od 09 do 16 sati: Kanje, Ograde, Ostrelj, Laholo, Sutivan, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’ i Čokrlije-Rajkovići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Razboj, Babića polje.

– u terminu od 08 do 17 sati: Dobrilovina.

– u terminu od 09 do 13 sati: Štitarica I.

– u terminu od 09 do 15 sati: Krstac i Feratovo Polje-Trnovača.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, sela Vrševo i Azane.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Velika.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Kosanica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Grahovo.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Dedići i selo Razdolje.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Leave a Reply