Porto Novi
DRUŠTVO PREPORUKA

ZELENA AGENDA: Saradnja CEDIS-a i EBRD na projektima „Pametnih mreža“

Potpisivanjem Mandatnog pisma sa predstavnicima Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj, koje je upriličeno u prostorijama kompanije, CEDIS je dobio prvo konceptualno odobrenje za pregovore oko uslova finansiranja projekata iz oblasti „pametnih mreža“. Implementacija „pametnih mreža“ u elektrodistributivni sistem podrazumijeva uspostavljanje SCADA/ADMS sistema za daljinsko upravljanje distributivnim trafostanicama (110/35kV, 110/20kV, 110/10 kV, 35/10 kV) na cijelom području Crne Gore, čija je vrijednost projektovana na 25 miliona eura, saopšteno je iz Službe za korporativne kominikacije CEDIS-a.

– Projekti koje CEDIS planira da realizuje se poklapaju sa „zelenom agendom“ koja je u fokusu djelovanja EBRD, zbog čega vjerujem u našu plodotvornu saradnju, ne samo na ovom nego i na nizu ostalih projekata koje imamo u planu. Već narednih dana očekujemo potpisivanje ugovora sa konsultantom za projekat implementacije SCADA sistema, a s obzirom da se na pripremi radi intenzivno već neko vrijeme, takođe očekujem da konsultantu neće biti potrebno mnogo vremena da pristupi projektu i krene sa aktivnostima – istakao je Vladimir Čađenović, izvršni direktor CEDIS-a.

Implementacijom SCADA/ADMS sistema postiže se efikasno upravljanje elektromrežom na osnovu informacija o procesima na mreži u realnom vremenu, uključujući i vizualizaciju mrežnih procesa i mogućnost blagovremene reakcije u cilju izbjegavanja preopterećenja, samim tim i smanjenje broja prekida, odnosno sigurnije i kvalitetnije napajanje električnom energijom za korisnike. Potpuna transparentnost dešavanja na mreži omogućiće i značajne uštede kroz dodatno snižavanje nivoa guditaka u elektrodistributivnom sistemu. Takođe, napredni sistemi upavljanja elektrodistributivnom mrežom predstavljaju nezaobilaznu potporu procesu „zelene tranzicije“ jer omogućavaju detaljnu informaciju i efikasno upravljanje tokovima energije iz obnovljivih izvora.

– Ovo je vrsta projekata koju želimo da vidimo u Crnoj Gori i regionu. Ne moram napominjati koliko je važna energetska efikasnost i integrisanje obovljivih izvora energije. Vrlo je važno da kompanije poput CEDIS-a imaju finansijskog kapaciteta da direktno sarađuju sa nama, bez uplitanja države u smislu garancija. Vjerujem da je ovo važan korak za našu dalju saradnju – naglasio je Matteo Colangeli, direktor EBRD za Zapadni Balkan.

Planirano je da projekat teče fazno, na način što bi implementacija centralnog SCADA/ADMS sistema i integracija 40 trafostanica naponskog nivoa 35/10kV i 110/35/10kV obuhvatila teritoriju Podgorice i primorske opštine. Naredna faza bi podrazumijevala proširenje projekta na preostali dio Crne Gore i obuhvatila sve objekte naponskog nivoa 35/10kV i 110/35/10kV. U okviru treće faze implemetirani SCADA sistem bi integrisao i određeni broj trafostanica 10/0.4 kV i rastavnih elemenata na 10kV.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Odbora direktora CEDIS-a, Rajko Radošević, izvršni direktor Vladimir Čađenović sa saradnicima, direktori kancelarija EBRD za Jugoistoču Evropu i Zapadni Balkan Charlotte Ruhe i Matteo Colangeli, i Remon Zakaria, šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj za Crnu Goru.