Porto Novi
DRUŠTVO PREPORUKA

PODGORICA: Zatvara se dio ulica vojvode Vasa Bracanova i Braće Ribar

Zatvara se, za sve vrste motornih vozila, dio Ulice vojvode Vasa Bracanova, zbog izvođenja radova na sanaciji ulegnuća asfaltne površine na kolovozu saobraćajnice, na dijelu hidrotehničkih instalacija fekalne kanalizacije, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada.

Zatvaranje važi za period od 24.05 do 27.05.2022. godine.

Zatvara se, za sve vrste motornih vozila, dio Ulice Braće Ribar, od raskrsnice sa ulicom Španskih boraca do raskrsnice sa ulicom Marka Mašanovića (bez pripadajućih raskrsnica), zbog izvođenja radova na rekonstrukciji Ulice Braće Ribar.

Zatvaranje važi za period od 25.05. do 25.06.2022. godine.

Za vrijeme izvođenja radova, linije L-4 i L-5 će saobraćati Ul. Marka Mašanovića, Ul. Isidore Sekulić i Ul. Španskih boraca sa okretištem na raskrsnici sa Ul. Koste Racina.