Porto Novi
DRUŠTVO PREPORUKA

UCG: Prof. Vuković Stamatović dvostruka dobitnica Priznanja za poseban doprinos

Prof. dr Milici Vuković Stamatović dodijeljeno je Priznanje za poseban doprinos razvoju naučnoistraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na Univerzitetu Crne Gore, po drugi put, saopšteno je iz PR službe Univerziteta Crne Gore.

– Veliko je priznanje biti dvostruki dobitnik ove nagrade. Istakla bih da moje kolege koautori, takođe, imaju dio zasluga za pomenuto dostignuće i da ovaj uspjeh doživljavam kao naš zajednički – rekla je ona za sajt Univerziteta Crne Gore.

Pored 19 zaslužnih pojedinaca, po predlogu organizacionih jedinica, ona je priimila nagradu od rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimira Božovića.

Vijeće Filološkog fakulteta predložilo je za nagradu cijenivši činjenicu da je u studijskoj 2020/21. godini objavila, bilo samostalno bilo u koautorstvu sa kolegama, osam naučnih radova u časopisima koji su indeksirani u bazama SSCI i AHCI. Iste studijske godine, prof. dr Vuković Stamatović objavila je i dvije naučne monografije, čiji je izdavač Univerzitet Crne Gore.

Vuković Stamatović objašnjava da je najveći izazov sa kojim se suočila na profesionalnom planu bio spor proces recenziranja i objavljivanja radova u lingvističkim časopisima, sa kojim se i inače suočavaju kolege iz njene oblasti.

– Svi radovi koji su objavljeni u prethodnoj studijskoj godini pisani su mnogo ranije i reflektuju trud koji je kontinuirano ulagan prethodnih godina. Takođe, kako kolege tako i ja suočavamo se i sa nedostatkom referentne literature, što ponekad rješavamo na neke, da kažem, nekonvencionalne načine – kazala je ona.

Dobitnica priznanja kaže da pandemija COVID-19, bar na samom početku, nije bila prepreka za bavljenje naučnim radom.

– Fokusiranje rada na onlajn režime otvorilo je mogućnost za usmjeravanje dodatnog vremena za bavljenje naučnim radom – dodala je ona.

Ona kaže da u periodu koji slijedi želi da nastavi već započete aktivnosti u istom duhu.

– U narednoj godini voljela bih, uz Božiju pomoć, do kraja dovedem još neke druge istraživačke poduhvate koje smo ranije preduzeli kolege i ja, te da rezultati tih studija takođe budu publikovani u referentnim časopisima – rekla je Vuković Stamatović.