DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: Zbog radova na mreži, plan isključenja struje za 16, 17. i 18. januar

Zbog planiranih radova na mreži, u nedjelju 16. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 7 do 17 sati: Lješanska nahija – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi i dio Goljemada.

Cetinje

– u terminu od 7 do 17 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 7 do 17 sati: Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića i Rvaši.

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 17. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 7 do 17 sati: Lješanska nahija – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi i dio Goljemada;

– u terminu od 8 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Stravče, Brezojevice i Stravče Kastrat;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Zagoriča- dio ul. Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića i Ludviga Kube;

– u terminu od 8:30 do 13 sati: dio ul. Hercegovačke, Balšića, ul. Miljana Vukova i Marka Miljanova;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Stare Zlatice;

– u terminu od 9 do 11 sati: dio ul. Vlada Ćetkovića, Nove Dalmatinske i Slovačke.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 16 sati: Stologlav, Fabrika sira, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Stanić, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Donji i Gornji Crnci, Osredina i Ćelija Piperska (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 16 sati: Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica i Seoca;

– u terminu od 8 do 15 sati: Dolovi Komanski, Osredina i dio Komunica.

Cetinje

– u terminu od 7 do 17 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 7 do 17 sati: Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića i Rvaši.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Donje Čarađe, Raštica i Kuside;

– u terminu od 8 do 13 sati: Budoška, Straševina, Čađalica i ul. Obreška.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 15 sati: Zelenika (Kuti dio prema Sasovićima i Presjeci) i korisnici oko tvrđave Španjola, ulica Ustanička, Sava Bajkovića i 13. jula.

Kotor

– u terminu od 10 do 12 sati – Rakite (donji dio naselja).

Budva

– u terminu od 9 do 11 sati – dio naselja Rafailoivići (u blizini hotela ,,Ponta”).

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad;

– u terminu od 8:30 do 14 sati – Utjeha.

Ulcinj

– u terminu od 9 do 14 sati – dio naselja Donji Štoj (Beogradsko naselje).

Pljevlja

– u terminu od 8:30 do 10:30 sati – zgrade u ul. Skerlićevoj i zgrade u ul. Kralja Petra;

– u terminu od 11 do 13 sati: Potrlica, dio ul. Ratnih vojnih invalida i Event centar ”Taša”.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 16 sati: Mojstir, Kradenik, Dobrinje, Brzava, Boljanina-Borovac, Lozna, Skočigorina, Mijatovo Kolo-Lisičine, Potkrajci – Prestreke, Sutivan – Orahovicka rijeka i Cerovići – Muslići;

– u terminu od 8 do 12 sati – Rasovo.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati: Raško, Vijenac, Izbjegličko naselje, Skrbuša i Smailagića Polje;

– u terminu od 8 do 16 sati: Durutovac, Bulje, Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari i Sela.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 13 sati: Krstac-Šundeci, Gojakovići, Jakovići, Jokići, Slatina, mHE Bistrica, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj i Crvena Lokva;

– u terminu od 9 do 14 sati – Gostilovina.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Sinanovića Luke.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Trpezi.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Izvori.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – uže gradsko jezgro (donji dio ulice Branka Deletića).

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Zagrad.

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 18. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 7 do 17 sati: Lješanska nahija – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi i dio Goljemada i Brežina;

– u terminu od 8 do 15 sati: Potoci, Milunovići, Radunovići, manastir Duga, Šujaci, Dromira i Kupine;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Zlatice – ul. Pohorska, Pljevaljska, dio Mosorske i dio Bulevara Vilija Branta.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 16 sati: Jelenak, Klanica, Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba i Jablan (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 16 sati – Međice;

– u terminu od 8 do 15 sati: Dolovi Komanski, Osredina i Stanjevića Rupa.

Cetinje

– u terminu od 7 do 17 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 7 do 17 sati: Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića i Rvaši;

– u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva, Zajčina, Mihailovići, Poseljani i Zaštek.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, vodovod – Morakovo, Donje Čarađe i Macavare;

– u terminu od 8:30 do 15 sati: dio Žirovnice, dio naselja Buda Tomovića i dio ul. Vuka Karadžića.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 9 sati: Baošići – korisnici ispod magistrale od Restorana Papagaj do prodavnice IDEA na obali, od restorana Deli Radivoje do Norveškog naselja i oko zgrade odmarališta Crvenog krsta u Baošićima;

– u terminu od 11 do 13 sati: Kameno, Mokrine, Vrbanj i Ubla;

– u terminu od 11 do 13 sati: Meljine, Zelenika, Jokmegdan, Nemila i Savina (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu).

Kotor

– u terminu od 9 do 13 sati: Stoliv – centar, Stari grad, Katedrala Sv. Tripun i dio grada od Katedrale do Gurdića, Lastva Grbaljska (korisnici oko Kručex-a) i Blata;

– u terminu od 9 do 14 sati – Orahovac (dio prema Perastu).

Bar

– u terminu od 8:30 do 14 sati – Utjeha.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati – dio naselje Đerane kod kružnog toka na Bulevaru.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 13 sati – Lojanice;

– u terminu od 9 do 14 sati – Razboj.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati – Raško;

– u terminu od 9 do 15 sati: Ravni, Andrijevo, Bare i Petrova Ravan;

– u terminu od 9 do 16 sati: Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Smolice, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Vlahovići, Gornja Rovca, Bogutov i Jasenov Do, Trmanje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Višnje, repetitor RDC-a i Velje Duboko.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 16 sati: Džukeljska jama, Čokrlije, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Rasovo-Resnik, Nikoljac, Rasovo-Francuska mahala, Livadice, Gorice-škola i Gorice (nova TS).

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Sinanovića Luke.

Plav

– u terminu od 9 do 14 sati – Vojno selo.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Prisoja.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Dolac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Leave a Reply