DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: U četvrtak, zbog radova na mreži, višesatna isključenja

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 28. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: Stijena Piperska.

– u terminu od 08 do 18 sati: dio Bioča, crpna Bioči i Grudice (kratka isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 18 sati: Podsić i Ras.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: dio ul. Miljana Vukova, Balšića, Hercegovačke i Marka Miljanova.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio ul. Gojka Radonjića, Spasa Nikolića, Keše Đurovića i Špira Mugoše.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Rijeke Crnojevića i Šinđon.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunica, dio Studenog, dio Spuža oko ciglane, dio Martinića oko Mosta Radovića i dio Radovča.

Nikšić

– u terminu od 08 do 13 sati: Brlja, Aerodrom, Kočani, NTC logistik, Taložnik, VP Kapino Polje, Pilana Milić Kočani, Poklonci, Poklonci Vodovod, Krupac, Crnodoli.

– u terminu od 08 do 15 sati: Somina.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Goransko, FEP.

– u terminu od 10 do 17 sati: Barni do, Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 16 sati: Bobovište, Runje i Bljace.

Budva

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Maini u blizini restorana “Parma”.

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Kamenovo, Trap Kamenovo, Kuljače, Vojnići, Podličak, Hotel Mestral, Miločer, Sveti Stefan, Šumet, Blizikuće, Čelobrdo, Poljane, Drobni pijesak, Drobnići, Rijeka Reževića, Perazića Do, Krstac, Crvena Glavica, Rađenovići i Smokov Vijenac.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Donja Briska Gora.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Kavač- dio potrošača.

– u terminu od 09 do 14 sati: Područje od Studentskog Doma do zgrade Pionir.

– u terminu od 10 do 12 sati: Plagenti, područje od Plagenata do Svetog Matije, Peani, Institut za biologiju mora, hotel HUMA, Turist C.

– u terminu od 10 do 16 sati: Tabačina, zgrada Jugoprtrol, VOLI, Kamelija, područje oko URC-a, potrošači oko ljetnjeg bazena.

– u terminu od 11 do 13 sati: Lastva Grbaljska-dio potrošača, Čeren, Glavatske Kućice, Kovačko Polje, Bratešići, Gorovići, Glavatičići, Kovači, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Brajkovina, Tripun brdo, Čipovina, dio Crnice, Podi- dio potrošača.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma, dio prigradskog naselje Donje Luge, dio sela Lužac.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 12 sati: Gornje Grančarevo.

– u terminu od 08 do 16 sati: Strojtanica, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Korita, Ličine, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Sušica, Đalovići, Sokolovac, Dupljaci, Boljanina, Rakonježukeljska Jama, Tomaševo-škola, Čokrlije, Goduša-Škola, Čokrlije, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Osmanbegovo Selo, Reljin Kamen, Goduša-Rebronje i Livadice.

– u terminu od 11 do 17 sati: Potoci, Žurena, Laholo, Kostići, Kaševari, Dubovo, Brestovik, Pašića Polje, Femića Krš, Brzava, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Korita, Ličine, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Sušica, Đalovići, Sokolovac, Dupljaci, Poda, Bioča, Trubina, Srđevac, Lozna, Jagoče, Crniš.

– u terminu od 12 do 15 sati: Nedakusi (dio naselja od Tulbeta do samoposluge).

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Drpe, Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari, Sela.

– u terminu od 08 do 17 sati: Selišta, Drpe, Biočinovići, Rijeka Mušovića, Paljevinska, Ski Centar 1450.

– u terminu od 09 do 15 sati: Skrbuša i Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 13 sati: Slatina i Babića Polje.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Godočelje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Babino Polje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

– u terminu od 08 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ul. Vlatka Samardžića, dio naselja Moćevac, dio ul. Stevana Samardžića i dio ul. Njegoševe.

– u terminu od 09 do 17 sati: Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Gusnice.

– u terminu od 12 do 19 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno, Bralići, Halilovići, Kozare, Majdan i Bađov, Carine, Daciće, Gornji Bukelj, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula, Granični prelaz Kula i Repetitor Kula.

Žabljak

– u terminu od 09 do 18 sati: Tepca, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, objekat Vojske na Štuocu, Štuoc – Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.