DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: U srijedu, zbog radova na mreži, višesatna isključenja

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 27. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Podgorica
– u terminu od 8 do 18 sati: dio Bioča, Gornje i Donje Mrke, Crkvice, Blizna i Petrovići;
– u terminu od 9 do 16 sati: Jelin Dub, Željeznička stanica Bratonožići, Orjenska, Savska i Balkanska ulica, zgrada Pošte u Zagoriču i okolno naselje, ul. 8. marta od Čepuraka do Krivog mosta;
– u terminu od 8 do 15 sati – Vranjske Njive i dio Donjih Rogama.
Danilovgrad
– u terminu od 8 do 15 sati: dio Studenog, dio Martinića kod ciglane, dio Komunice, dio Radovča i Most Radovića.
Tuzi
– u terminu od 09 do 16 sati: Vuksanlekići, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.
Cetinje
– u terminu od 8 do 16 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom terminu);
– u terminu od 8 do 16 sati: Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića;
– u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva, Zajčina, Mihailovići, Poseljani i Zaštek.
Plužine
– u terminu od 8 do 15 sati – Rudinice i Dubljevići.
Nikšić
– u terminu od 8 do 15 sati – Bjeloševina;
– u terminu od 8 do 12 sati: Brlja, Aerodrom, Kočani , NTC logistik, Taložnik, VP Kapino Polje, Pilana Milić Kočani, Poklonci, Poklonci Vodovod, Krupac i Crnodoli;
– u terminu od 12 do 16 sati: ul. Ivana Milutinovića, zgrada EPCG, ul. Peta Proleterska, ul. Jovana Cvijića i dio Manastirske ulice.
Ulcinj
– u terminu od 8 do 14:30 sati – dio naselja Donja i Briska Gora.
Bar
– u terminu od 8 do 16 sati: Bobovište, Runje i Bljace;
– u terminu od 8:30 do 10:30 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik i Bijele Poljane.
Kotor
– u terminu od 10 do 11 sati: Risan (centar), Arilje, Pjaca, Gabela i Gorica;
– u terminu od 9 do 10 sati – Perast (od Jadrana do izlaza prema Risnu);
– u terminu od 9 do 13 sati: Prčanj (Šarena gomila), Dobrota (Studentski dom i okolno naselje) i Gornji Morinj (Bunovići i Bakoči);
– u terminu od 10 do 12 sati – Trsteno, Platamuni i Ograde.
Herceg Novi
– u terminu od 8 do 15 sati: Brajkovina, Tripun brdo, Čipovina i dio Crnice.
Žabljak
– u terminu od 9 do 18 sati: Tepca, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, objekat Vojske na Štuocu, Štuoc – Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica i Nadgora.
Bijelo Polje
– u terminu 8 do 16 sati: Ivanje – škola, Rodijelja, Brčve, Gornja Lipnica, Cerovo , Lozna , Rasovo – Francuska Mahala i Pali;
– u terminu od 8:30 do 15 sati – Bliškovo;
– u terminu od 15 do 19 sati: Pašića Polje, Obrov i Crniš;
– u terminu od 9 do 11 sati – Jagoče;
– u terminu od 11 do 14 sati – Dubovo.
Kolašin
– u terminu od 8 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;
– u terminu od 9 do 15 sati – Suva Gora i Bare Kraljske;
– u terminu od 8 do 16 sati: Rovačko Trebaljevo, Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Trebaljevo, Fabrika vode, mHE, Sjerogošte, Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Smolice, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Vlahovići, Gornja Rovca, Bogutov i Jasenov Do, Trmanje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Repetitor RDC-a, Višnje i Velje Duboko;
– u terminu od 09 do 15 sati – Bojići.
Mojkovac
– u terminu od 9 do 12 sati – Stevanovac;
– u terminu od 9 do 13 sati – Žari.
Rožaje
– u terminu od 9 do 14:30 – dio prigradskog naselja Rožaja – Carine.
Andrijevica
– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Zabrđe i Zoriće.
Petnjica
– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.
Plav
– u terminu od 9 do 14:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje, Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.
Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.