Porto Novi
Uncategorized

DAN ARHITEKTONSKOG FAKULTETA: Otvoren Paviljon za interakciju koji su projektovali studenti

Povodom obilježavanja Dana Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i tri decenije od donošenja Deklaracije o ekološkoj Crnoj Gori, Arhitektonski fakultet danas je organizovao niz aktivnosti na različitim lokacijama. U kampusu Univerziteta Crne Gore, svečano je otvoren Paviljon za interakciju koji su projektovali studenti treće godine ovog Fakulteta, dok su u Rektoratu UCG dodijeljene diplome svršenim studentima i održan je seminar pod nazivom: „Trendovi u arhitekturi zasnovanoj na konceptima energetske efikasnosti i pasivne kuće”.

Dekanka Arhitektonskog fakulteta prof dr. Svetlana Perović kazala je da Fakultet ove godine obilježava 19 godina postojanja studijskog programa, te da će svako imati priliku da se upozna sa postignutim rezultatima ATF-a, putem publikacije pod nazivom “Arhitektonski fakultet UCG 2016-2020”.

“Želim ukazati da smo, od  stupanja na dužnost dekanke Fakulteta, od decembra mjeseca, otvorili brojna pitanja i pravce daljeg djelovanja, partnerskih angažmana, međunarodnih projekata i pratećih aktivnosti  i vjerujem da će ti napori imati puni efekat u skorije vrijeme. U situaciji smo da u sledećoj godini skoro polovinu nastavničkog kadra ispraćamo u penziju, ali istovremeno Fakultet dobija nove doktore nauka, koji će spremno dočekati preuzimanje uloge predavača”, objasnila je ona. 

Prilikom otvaranja Paviljona, rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović iskazao je izuzetnu čast povodom otvaranja jednog interaktivnog prostora za koji je naveo da je direktan izraz vrhunske kreativnosti studenata Univerziteta Crne Gore.

„Smatram da za razliku od nekih disciplina, kojima i sam pripadam, a u kojima je kreativnost zapretana u nekim formulama, papirima ili najčešće nečitljivim oblicima, ovdje svima biva jasno i vidljivo da kreativnost studenata Athitektonskog fakulteta očituje u punom obimu i punoj snazi i ljepoti“, kazao je on.

„Nije na meni da tumačim simboliku prostora, ali reći ću ono što prvo osjećam i vidim. Imamo sunca, imamo vjetra, vidimo jedra i Univerzitet Crne Gore punim jedrima, čini mi se, ide naprijed, a ovo je jedan od ključnih dokaza“, zaključio je rektor Božović.

Dekanica Perović kazala je da se reputacija i snaga škole najbolje ogleda kroz kroz rezultate koje ostvaruju studenti, a to su danas Anđela Bubanja, Marija Lazović, Jana Dragaš i Jovo Čeprnić, kojima je uručila priznanja.

„Projektovani paviljon ima mogućnost multipliciranja, odnosno trougaoni strukturni element koji je u osnovi koncepta, umnožava se i u zavisnosti od broja multiplikovanih geometrijskih elemenata, moguće je stvarati strukture u prostoru različite veličine i forme“, kazala je ona i dodala da je ovo rješenje izabrano za dalju realizaciju i razradu u konkurenciji od 16 predloga.

Dekanica Perović zahvalila se na finansijskoj podršci Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma, Glavnom gradu, Studiju K, UNDP-u, izvođaču radova ANNI Engineering, Rektoratu UCG, a posebnu zahvalnost izrazila je prof. dr Mileni Savić iz Austrije koja je učestvovala u ulozi mentorke na ovom zadatku, bez ikakve naknade i rektoru Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimiru Božoviću kojem je uručena zahvalnica.

Doprinos edukaciji i popularisanju arhitekture 

Seminar pod nazivom: „Trendovi u arhitekturi zasnovanoj na konceptima energetske efikasnosti i pasivne kuće” koji je otvorila dekanica prof. dr Svetlana Perović, još jedna je od aktivnosti Arhitektonskog fakulteta održana danas.

Redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. drDušan Vuksanovićgovorio je o percepciji energetske efikasnosti zgrada u Crnoj Gori i konsekvencama.

Na temu ishodišta i ciljeva energetske održivosti u arhitekturi govorila je prof. drSaja Kosanovićsa Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici. Prof. dr Dušan Ignjatović sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu podijelo je iskustva u procesu pripreme uslova za energetsku sertifikaciju zgrada u Srbiji, dok je iskustva Republike Hrvatske u energetskoj obnovi zgrada i gradnji novih zgrada gotovo nulte energije sa prisutnima podijelila Željka Hrs Borković (SAEPTUM, Zagreb). Na seminaru je, na temu “Pasivna kuća – energetski optimalna kuća”, govorila prof. dr Martina Zbašnik Senegačnik sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.

 

Mn.M.