DRUŠTVO PREPORUKA

UCG: Studenti PMF-a posao nalaze na polju informacionih tehnologija

Veliki broj svršenih studenata Pririodno-matematičkog fakulteta posao nalazi na polju informacionih tehnologija i mobilnih operatera, kazao je prodekan za nastavu na ovom fakultetu Univerziteta Crne Gore, doc. dr Miljan Bigović.

-Naši studenti svoj radni angažman mogu naći i kao profesori predmeta Matematika, Fizika, Informatika i Biologija u osnovnim i srednjim školama. Pored toga, naučni rad je još jedan od pravaca ka kome se mogu usmjeriti naši studenti – naveo je Bigović.

Za ovaj fakultet obično se opredjeljuju srednjoškolci koji su posebno zainteresovani za računarske nauke, matematiku, fiziku i biologiju, te kako ukazuje praksa, svi oni kojima su išle prirodne nauke u srednjoj školi, kao i informatika. Prodekan Bigović ukazuje da su upravo ovi predmeti i važni za dalji put obrazovanja na PMF-u.

Za upis na ovaj fakultet nije potreban prijemni ispit, a prijave za upis će se obavljati elektronskim putem, kroz pilot projekat Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Univerziteta Crne Gore, za sve srednjoškolce čiji podaci postoje u registru nadležnog ministarstva. Srednjoškolci iz inostranstva ili oni čiji su podaci nepotpuni moći će prijave da podnesu studentskoj službi.

-Prošle godine interesovanje srednjoškolaca je bilo veće od broja oglašenih mjesta, na studijskim programima Računarske nauke i Računarstvo i informacione tehnologije. Na preostalim programima je bilo slobodnih mjesta nakon prvog roka, a broj mjesta koji je bio predviđen po studijskim programima prošle godine je iznosio 30 za Matematiku, 40 za Matematiku i računarske nauke, 50 za Računarske nauke, 30 za Računarstvo i informacione tehnologije, 30 za Fiziku i 50 za Biologiju – kazao je prodekan Bigović.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu se, dodaje on, razvija sposobnost kritičkog i samostalnog pristupanja problemskim pitanjima i zadacima.

Informacije o upisu srednjoškolaca na Prirodno-matematički fakultet dostupne su i u elektronskoj verziji Informatora 2021/2022, kao i na veb stranici PMF-a, u okviru sajta Univerziteta Crne Gore (www.ucg.ac.me/pmf).