DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: U četvrtak, zbog radova na mreži, višesatna isključenja

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 13. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Podgorica
-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Veruša
-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: područje Lješanske nahije- Barutana, Goljemadi, Begova Glavica, Liješnje, Brežine, Staniseljići, Parci, Progonovići, Gradac, dio Bigora, Ćepetići, Orasi, Lipe, Zagora, Buronje i Pelinovo (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)
-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bigor
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Tološa oko Elastika-ul. Dr. Blaža Raičkovića, Dr. Mihaila Radulovića i dio Partizanskog puta
Cetinje
-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom vremenu)
-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića
Nikšić
-u terminu od 8:30 do 15:30 sati: Šljeme
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Tisa, Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići
Budva
-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio naselja Buljarica
-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Rozino , XVIII ulica, XVI ulica, (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta po izvodu)
-u terminu od 11:00 do 16:00 sati: Dositijeva ulica, Zanatski centar Budva (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta po izvodu)
Kotor
-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Beci, Prijevor, Malta, Konjevići, Lučići, Stoliv-centar, Šarena gomila
-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Orahovac centar
-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaje.
-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Palata Tripković i potrošači u blizini
Tivat
-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Češljar, Peani, Radoševići, Džorovo.
Pljevlja
-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Šljuke, Vrba, Meljak, Višnjica, Zahum
-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Potoci
-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Motel ”Vodice”, ul. Dušana Obradovića
Žabljak
-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgorca, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca
-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac
Kolašin
-u terminu od 7:30 do 8:30 I od 17:00 do 18:00 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta
-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta
-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Petrova Ravan, Podi, Raičevine, Sela, Smira, Sreteška Gora, Ulica, Uljari
Bijelo Polje
-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi, Miravac
-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Nikoljac Ribnik
Berane
-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje, Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio sela Buče
Andrijevica
-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Gračanica
Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.