Porto Novi
DRUŠTVO PREPORUKA

CHALLENGE FOND: Objavljen regionalni poziv za podršku investicijama u dualno obrazovanje

Regionalni Challenge Fond (RCF) objavio je regionalni poziv za podršku investicijama u dualno obrazovanje, vrijednosti od 150.000 do 600.000 eura po projektu, dok će ukupno biti utrošeno 18,8 miliona eura. Događaj koji je najavio početak ovog velikog regionalnog projekta okupio je predstavnike međunarodnih organizacija i inicijativa, regionalnih organizacija, javnih institucija zaduženih za stručno obrazovanje i obuku, privrednih komora, pružalaca stručnog obrazovanja i preduzeća. Fond ima za cilj da ojača kvalitet i relevantnost tržišta rada stručnog obrazovanja i osposobljavanja, finansirajući ulaganja u opremu i infrastrukturu za odabrane dualne projekte obuke koji se sprovode kroz partnerstva između institucija za stručno osposobljavanje i preduzeća.

Onlajn događaj pokrenuo je različite teme, uključujući „Unapređivanje partnerstava kooperativne obuke između institucija za stručno obrazovanje i obuku i kompanija na Zapadnom Balkanu“. Učesnici su dali svoje mišljenje o saradnji između privatnog sektora i sektora stručnog obrazovanja, što bi trebalo da rezultira podrškom daljem obrazovanju i ekonomskim reformama na Zapadnom Balkanu. Takođe je navedeno da bi privatni sektor trebalo da se više uključi u saradnju sa institucijama za stručno osposobljavanje.

Prema riječima Mihaila Vesovića, koji se obratio u ime Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, privredne komore, članice Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, kao partnera u realizaciji projekta, će dati sve od sebe i doprinijeti uključivanju kompanija iz industrija koje su od ključnog značaja za razvoj ekonomija pojedinačno i regiona u cjelini. Pozvao je kompanije da se povežu sa srednjim školama, višim stručnim školama i fakultetima da konkurišu za sredstva i zajednički uspostave centre za obuku koji će studentima omogućiti da se upoznaju sa opremom i alatima sa kojima će raditi u svom realnom radnom okruženju, tokom obuke i kasnije kada se zaposle.

Panelisti su se složili da programi poput Regionalnog fonda podržavaju podizanje nivoa kvaliteta stručnog obrazovanja, čemu značajno doprinosi i adekvatan zakonodavni okvir. Kroz podršku RCF-a kompanijama će biti olakšan proces obučavanja učenika, potencijalnih budućih zaposlenih, jer će oni dolaziti u radno okruženje sa prethodno usvojenim bazičnim tehničkim vještinama koje će sticati zahvaljujući savremenoj opremi i alatima u svojim školama. Podršku RCF-a kompanije mogu iskoristiti i za dodatnu obuku svojih zaposlenih.

Podsjetimo, poziv za iskazivanje interesovanja objavljen je na www.rcf-wb6.org i biće otvoren od 1. februara do 30. aprila 2021. godine. Prijave su otvorene za konzorcijume šest ekonomija Zapadnog Balkana koji se sastoje od jedne institucije za stručno osposobljavanje i najmanje dva preduzeća.

Regionalni Challenge Fond je novi program kojim se želi povećati produktivnost i konkurentnost preduzeća na Zapadnom Balkanu. Fond je nastao na inicijativu njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), delegiran KfW razvojnoj banci, a sprovodi ga Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana, zajednička inicijativa privrednih komora iz regiona.