DRUŠTVO PREPORUKA

IJZCG: Vrijednosti kumulativnih incidencija od 14. do 27. novembra

Ilustracija

S obzirom da se sa pooštravanjem mjera započelo na teritoriji cijele države, te da će centralizovane i pooštrene mjere trajati sve do 08. decembra, sistem semafora je informativnog karaktera.

Na osnovu svih registrovanih slučajeva obolijevanja u periodu od subote 14. novembra u 00:00h do i zaključno sa petkom 27. novembrom 2020. u 24:00 h, izračunate su vrijednosti 14-dnevnih opštinskih stopa kumulativne incidencije za navedeni period i sačinjena je lista opština.