DRUŠTVO PREPORUKA

EDUCORONA: Nošenje maske ne utiče na nivo kiseonika u krvi

Svaka promjena, posebno nametnuta, nailazi na otpor, nerazumijevanje i pogrešne intrepretacije. Od početka, inicijativa Educorona ima za cilj da opovrgne nenaučne i senzacionalističke stavove, ali i da objasni nove modele ponašanja kojima se moramo rukovoditi u vremenu pandemije koronavirusa, navedeno je u saopštenju Instituta za javno zdravlje.

Kako navode, u sklopu inicijative Educorona, u saradnji sa pedijatrima i ljekarima sportske medicine, sproveden je ogled sa namjerom da se testiraju navodi iz medija i sa društvenih mreža, a tiču se navodne štetnosi nošenja maske. Zagovornici ovih teorija tvrde da ponovno udisanje vazduha izadahnutog u masku snižava nivo (zasićenost) kiseonika u mozgu i izaziva odumiranje tih posebno osjetljivih ćelija.

-Zato smo odlučili da izmjerimo kolika je zasićenost kiseonikom kod dječaka školskog uzrasta dok nosi masku, kako bismo utvrdili da li će se on smanjiti. Ako maska bude smanjila zasićenost čak i za jedan odsto, u odnosu na normalne vrijednosti (od 95 do 100 odsto) ili u odnosu na trenutak kada dječak ne nosi masku, onda bi navodi sa interneta mogli biti tačni – kazali su u saopštenju.

Provjera je pokazala da maska ni najmanje nije uticala na nivo kiseonika u krvi, ističu iz Instituta.

-Nivo kiseonika bez maske je bio 98 odsto, a tokom cijele provjere i nošenja maske nivo je ostao neporomijenjen. Dakle, zaključuje se da maska nije uticala na zasićenost. Dodatna potvrda je i činjenica da ni nakon 15 minuta nije došlo do bilo kakve promjene. Očigledno je da nema razloga da vjerujemo da bi duže vrijeme mjerenje pokazalo bilo kakvu razliku – istakli su u saopštenju.

Kako pojašnjavaju, ovim se zaključuje da nošenje maske ne utiče na nivo kiseonika u krvi, kao i da ne može smetati organizmu i njegovim ćelijama.

-Dobijeni rezultat je bio očekivan. Kao još jednu potvrdu možemo uzeti primjere profesija (npr. hirurzi) ili kultura (npr. Japan ili Kina) u kojima je nošenje maske veoma zastupljeno, pa bi eventualni negativni aspekti bili odavno primijećeni. Nadamo se da je Educorona ovim pomogla svim roditeljima u Crnoj Gori da se riješe nedoumica i da prepoznaju neistinite tvrdnje koje su, na žalost, na društvenim mrežama veoma česte – poručili su u saopštenju.