DRUŠTVO PREPORUKA

VUKOVIĆ: Neće se graditi stambena zgrada u okviru DUP-a Zabjelo-Ljubović

Povodom teme u vezi sa gradnjom stambenog objekta u okviru DUP-a Zabjelo-Ljubović, a koja je u proteklim mjesecima bila veoma prisutna u medijima, gradonačelnik Vuković saopštio je da je Glavni grad postigao dogovor sa kompanijom ,,Gradnja promet” i porodicom u čijem je vlasništvu dio parcele, te da na ovoj parceli neće biti gradnje.

– Zahvaljujući posvećenom radu kolega iz Sekretarijata za planiranje i održivi razvoj, Direkcije za imovinu i posebno Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, došli smo do konačnog dogovora sa kompanijom „Gradnja promet“ i predstavnicima porodice Šnajder. Govorim o spornoj parceli u zahvatu DUP-a Zabjelo–Ljubović, na kome je unazad nekoliko mjeseci otpočela izgradnja objekta kolektivnog stanovanja – istakao je gradonačelnik Vuković.

On je dodao da se Glavni grad prema ovom problemu ophodio onako kako zahtijeva opšti interes i naglasio da se na toj parceli definitivno neće graditi zgrada.

– Već smo sa kompanijom ,,Gradnja promet” i porodicom koja je vlasnik dijela te parcele ušli u proces razmjene zemljišta, tako da će Glavni grad doći u posjed te parcele i vratiti je u prvobitno stanje na način što će na njoj formirati zelenu površinu koja nedostaje tom dijelu grada, a investitoru ćemo ponuditi da gradi na drugoj parceli, nedaleko odatle, i na taj način zadovoljiti i ono što je njihov legitimni interes – saopštio je gradonačelnik.

On je podsjetio i na odgovoran pristup Glavnog grada rješavanju problema na brdu Gorica koji je odgovorio ozbiljnom izazovu i prijetnji nove stanogradnje, donoseći odluku o zabrani dalje gradnje na Gorici u kontaktnoj zoni gdje je prepoznata ta vrsta rizika.

– Unazad nekoliko mjeseci detaljno analizaramo DUP Zabjelo -Ljubović i nije tajna da je taj DUP loš i da smo njime nezadovoljni, o čemu je govorio i naš glavni gradski arhitekta i ukoliko ne bude boljeg rješenja ne isključujemo mogućnost da u dogledno vrijeme podnesemo inicijativu Ministarstvu održivog razvoja i turizma za stavljanje van snage tog Detaljno urbanistčkog plana. Razlog je taj što on ne odgovara onome što su potrebe građana u tom dijelu grada i ne predstavlja plansku prepostavku za unapređenje kvaliteta života dostojnih 21. vijeka – kazao je Vuković.

Vuković je najavio da će za dvije godine glavni grad dobiti četiri bulevara – Bulevar kroz Gornju Goricu, Bulevar na Zlatici i dva bulevara na Starom Aerodromu. Takođe je podsjetio na nedavno raspisani konkurs za idejno rješenje za rekonstrukciju Trga Nezavisnosti, Trga Božane Vučinić, kao i tender za izgradnju Istočne tribine Gradskog stadiona, šetalište uz rijeku Ribnicu i mnoge druge.