SeaDance
PREPORUKA ZDRAVLJE

DVS MUP-A: Savjeti kako da se zaštitite od korona virusa

Danas je u prostorijama Direktorata za vanredne situacije MUP-a održan sastanak Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje na kome je analizirana trenutna situacija u vezi sa potencijalnom ugroženošću Crne Gore širenjem korona virusa.

Konstatovano je da u ovom trenutku zdravstveni sistem funkcioniše organizovano i sprovodi adekvatne preventivne mjere i aktivnosti u cilju suzbijanja eventualne pojave i širenja korona virusa u našoj državi.

– Kako je Operativni štab za zaštitu i spašavanje operativno multiresorsko tijelo, dogovoreno je da svako iz svoje nadležnosti preduzme neophodne radnje, kako bi uspješno odgovorili nekom složenijem scenariju, ukoliko se pojavi. U tom pogledu, predstavnici državnih organa u ovom štabu dobili su konkretna zaduženja u cilju analize raspoloživih resursa i priprema za organizovani odgovor, ukoliko to situacija bude nalagala – saopšteno je iz Direktorata za vanredne situacije MUP-a.

Takođe, zaključeno je da odgovor na pojavu i širenje korona virusa mora biti sistemski, što podrazumijeva uključivanje svih kapaciteta kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. U tom kontekstu, Operativni štab nalaže opštinskim timovima za zaštitu i spašavanje da se sastanu i razmotre epidemiološku situaciju na svojoj teritoriji, uz definisanje obaveza i zadataka koji se trebaju sprovesti na lokalnom nivou.

Na sastanku je naglašena potreba za dobrom i pravovremenom komunikacijom i koordinacijom između svih organa na državnom i lokalnom nivou, kao i komunikacijom sa građanima.

Sa sastanka je upućen apel građanima da svoje aktivnosti i obaveze usklade sa preporukama nadležnih organa jer će na taj način dati puni doprinos smanjenju rizika od korona virusa.

Savjeti za opštu populaciju o prevenciji obolijevanja od korona virusa

Obolijevanje izazvano novim korona virusom (COVID19) u ovom trenutku predstavlja globalnu javno-zdravstvenu
prijetnju. Radi se o obolijevanju koje izaziva novi virus za koji je prvi put krajem decembra 2019. utvrđeno da izaziva obolijevanje ljudi te je samim tim još dosta nepoznanica oko njega.
Ono što se pouzdano zna jeste da se virus uglavnom prenosi i širi preko a) direktnog kontakta sa infektivnim kapljicama koje nastaju prilikom kijanja i kašljanja zaražene osobe i b) indirektnim kontaktom preko kontaminiranih površina na kojima se virus može zadržati određeno kratko vrijeme.
Pravilo za prevenciju obolijevanja od novog koronavirusa je jednostavno: zaštitite sebe i druge tako što ćete se pridržavati smjernica i uputstava javno-zdravstvenih vlasti – Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje. Posebnu pažnju na njih treba obratiti tokom putovanja u inostranstvo.
Sve osobe treba da se pridržavaju jednostavnih pravila higijene ruku i respiratorne higijene koja su istovremeno i
mjere prevencije obolijevanja od gripa i čitavog niza drugih respiratornih bolesti. Bitno je da se svi informišu iz
validnih i pouzdanih izvora kako bi se spriječile glasine i neprovjerene informacije koje ovih dana kruže društvenim
mrežama i internetom.
Ključni izvori informacija treba da budu:
− Institut za javno zdravlje Crne Gore:
o www.ijzcg.me/me/ncov
− Svjetska zdravstvena organizacija:
o http://www.euro.who.int/en/covid-19
o https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
− Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC):
o https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Dvije stvari sigurno neće spriječiti da obolite a to su stigma i diskriminacija drugih ljudi i to na osnovu boje
njihove kože ili nacije. Sada je vrijeme kooperativnosti i saradnje, vrijeme da se sve snage udruže kako bi se
zaštitilo zdravlje svih jer smo svi podjednako osjetljivi i podložni novom virusu.
Osnovni savjeti
Održavajte higijenu ruku što češćim pranjem sapunom i vodom ili dezinfekcijom preparatima na bazi alkohola.
Zašto? U slučaju da se virus nalazi na vašim prstima pranje i dezinfekcija ruku će ga ukloniti i najvjerovatnije ubiti.
Šta znači „što češće“? 10 najbitnijih situacija nakon kojih treba obavezno prati ruke su:
1. Nakon izduvavanja nosa, kijanja i kašlja
2. Prije i nakon njege oboljele osobe
3. Prije, tokom i nakon pripremanja hrane
4. Prije jela
5. Prije i nakon tretiranja rane ili posjekotine
6. Nakon upotrebe toaleta
7. Nakon mijenjanja pelena ili higijene dijeteta koje je koristilo toalet
8. Nakon kontakta sa životinjama, hranom za životinje ili životinjskim izlučevinama
9. Nakon hranjenja životinja i kućnih ljubimaca
10. Nakon odlaganja kućnog otpada
Koji je najbolji način za pranje ruku?
– Pranje ruku trebalo bi da traje dovoljno dugo a najmanje tridesetak sekundi.
– Kada kijate i kašljete, prekrijte usta i nos laktom ili maramicom. Maramicu odbacite u kantu za otpatke sa poklopcem i operite ili dezinfikujte ruke.
Zašto? Na ovaj način onemogućićete virus da dospje u vazduh a odatle i na različite površine. Ako kijate i kašljete u dlan, na taj način ćete kontaminirati sve površine koje dotaknete.
– Izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta.
Zašto? Ako je virus na vašim rukama, zato što ste, na primjer, njegovali oboljelu osobu ili ste dodirivali kontaminirane površine, dodirivanjem očiju, nosa i usta omogućavate ulazak virusa u svoj organizam.
– Pridržavajte se mjera socijalnog distanciranja: u socijalnim kontaktima održavajte najmanje 1 do 2 metra rastojanja između vas i osobe koja ima simptome.
Zašto? Kada neko kija ili kašlje, kapljice iz nosa i usta u kojima se nalazi virus, velikom brzinom dospjevaju u vazduh i imaju domet od oko jednoga metra, tako da se sve osjetljive osobe koje se nađu u tom radijusu nalaze u opasnosti da budu zaražene.
Savjeti za putnike u međunarodnom saobraćaju
Ako putujete u pogođena područja:
– Dobro se informišite prije odlaska na put, vodite računa o sopstvenom zdravlju i pridržavajte se svih
smjernica Instituta za javno zdravlje.
– Izbjegavajte jedenje sirovog ili nedovoljno termički obrađenih namirnica životinjskog porijekla.
Zašto? Sva sirova i termički neobrađena hrana izložena je mogućnošću kontaminacije virusom, tako da je od posebnog značaja da se sa sirovim mesom, mlijekom i drugim sirovim namiricama životinjskog porijekla postupa na adekvatan način te da se iste termički dobro obrade.
– Izbjegavajte kontakt sa životinjama na tržnicama i pijacama.
Zašto? Životinje su najverovatniji primarni izvor ovog obolijevanja a ljudi su se najvjerovatnije zarazili tokom bliskog i produženog kontakta sa životinjama. Posebno je bitno izbjegavati kontakt sa svim potencijalno kontaminiranim životinjskim otpadom ili tečnostima na tlu ili površinama u prodavnicama i tržnicama.
– Tražite medicinsku pomoć odmah ako kijate, kašljete ili imate poteškoće sa disanjem.
Zašto? Kada god imate visoku tjelesnu temperaturu, kašalj, kijanje i druge respiratorne tjegobe od posebnog je značaja da se na vrijeme javite ljekaru dok ste na putovanju kako bi se na vrijeme mogla uspostaviti dijagnoza jer navedene tjegobe mogu biti posljedica COVID-19. Bilo bi poželjno odlazak ljekaru najaviti telefonom kako bi se na vrijeme pripremio prostor za vaš pregled.
Ako se vraćate iz pogođenih područja
Vodite računa o sopstvenom zdravlju i pratite respiratorne simptome. Na granici prijavite graničnom službeniku odakle dolazite i koja ste područja posjetili. Dobićete uputstva za postupanje i bićete stavljeni pod zdravstveni nadzor koji podrazumjeva da će vaše stanje pratiti i nadležna zdravstvena služba. Ako tokom 14 dana po povratku razvijete simptome, o njima bez odlaganja telefonom obavjestite izabranog ljekara i Institut za javno zdravlje na brojeve telefona koje ste dobili prilikom ulaska u zemlju.
Upotreba maski
Kada koristiti maske
Ako nemate simptome – ne kijate, ne kašljete, nemate visoku tjelesnu temperaturu niti poteškoće u disanju, nemate potrebu da nosite zaštitnu masku.
Zašto? Ne postoje validni dokazi da će vas maska zaštiti od infekcije, ali se jasno zna da nošenje maski kada ste zdravi može imati negativne efekte. Na primjer, maska može pružiti lažni osjećaj sigurnosti i učiniti da zaboravite da preduzimate druge važne radnje poput pranja ruku. Uz to, kada zdravi ljudi masovno kupuju maske uskraćuju ih onima kojima su potrebnije a to su bolesni i zdravstveni radnici.
Ali ako kijate, kašljete imate visoku tjelesnu temperaturu ili poteškoće u disanju a posjetili ste pogođeno područje ili bilu u kontaktu sa nekim ko je skorije doputovao, tada treba da nosite maske:
Kako da pravilno koristite zaštitne maske
Kada ste utvrdili da Vam je maska neophodna važno je da je pravilno nosite. Ako masku ne nosite pravilno, možete biti izloženi još većem riziku od infekcije
Zapamtite: sama maska neće pružiti potpunu zaštitu ni vama niti ljudima oko vas, tako da ćete i
dalje morati da pratite sve „jednostavne savete“ o higijeni ruku i disajnih puteva.
Stavljanje maske
– Stavite masku pažljivo tako da prekrije usta i nos.
– Zavežite masku tako da smanjite praznine između lica i maske.
– Dok nosite masku, ne dodirujte je prstima – posebno prednju stranu.
– Ako slučajno dodirnete masku, nakon toga obavezno operite ruke.
Skidanje maske
– Skinite vezice otpozadi bez dodirivanja prednje strane maske
– Prvo uklonite ili odvezite donju vezu
– Korišćenu masku stavite u plastičnu kesicu, zatvorite je i bacite u kantu za smeće odmah nakon što je uklonite
– Operite ruke odmah nakon uklanjanja maske ili ako slučajno dodirnete korišćenu masku
– Kada maska postane vlažna, zamijenite je novom – čistom
– Nikada nemojte ponovo koristiti masku za jednokratnu upotrebu