DRUŠTVO PREPORUKA

CEDIS: Danas isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 13. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 10 do 15 sati: Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna; dio Zlatice oko restorana Smederevo
-u terminu od osam do 15 sati: Ul. Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska,dio ul. Ive Andrića, Vita Nikolića i Ludviga Kube; dio ul. Milana Raičkovića i dio Kotorske ulice; dio Kuća Rakića; dio ul. Generala Sava Orovića i dio Goranske ulice
-u terminu od osam i 30 do 10 sati: dio zgrada na Bulevaru Vojvode Stanka Radonjića

Tuzi

-u terminu od osam i 30 do 14 sati: Akšabanovići, Vulevići, Šipčanik, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Danilovgrad

– u terminu od sedam i 30 do 17 sati : Bare Šumanovića, Šobajići, MMijokusovići, Boronjina, Mandići, Ostrog, Kupinovo i Motel Sokolina
-u terminu od sedam i 30 do 17 sati: Valeta, Vinići i Rova

Nikšić

– u terminu od osam do 17:00 sati: Tospude, Trešnjevo, Rokoči
-u terminu od osam do 17:00 sati: Kaptaža Vidrovan, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan
-u terminu od devet do 11:00 sati: Metalik Miljanić, Buda Tomovića(Janjušević), Žirovnica, Mljekara Srna, Gračanica (Romsko Naselje), Rampa Boksita, Ozrinići, Ramond, Bršno
-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Staro Selo, Jugovići, Miolje Polje

Kotor

– u terminu od devet do 15 sati: Morinj, naselja Svrčak, Gornji Morinj, Bunovići, Bakoči i Repaje
– u terminu od devet do 12 sati – Lastva Grbaljska dio potrošača

Herceg Novi

– u terminu od sedam do 15 sati – naselja Kameno, Žlijebi, Ubli, Mokrine, Kruševice i Vrbanj
-u terminu od osam do devet sati: naselja Topla 2 i Topla 3, Dom Zdravlja, potrošači oko Doma zdravlja u H.Novom
-u terminu od devet do 10 sati: opština Herceg Novi, naselje Savina, soliteri na savini, potrošači oko Dječijeg Vrtića na savini, Bolnica Meljine, dio potrošača oko Osnovne Škole Milan Vuković i Školskog centra

Ulcinj

– u terminu od osam -14:30 sati: Fraskanjel
-u terminu od devet-14:30 (povremeno): dio naselja Pinješ od vojnih zgrada do hotela Albatros
-u terminu od 11:30 – 13:00 sati: Hotel Belvi
-u terminu od 10:00 – 11:30 sati: Hotel Lido
-u terminu od 15:00 – 16:30 sati: Hotel Otrant
-u terminu od 13:30 – 15:00 sati: dio Pinješa i hotel Albatros
-u terminu od 11:30 – 12:30 sati: Hotel Otrant i dio velike plaže
-u terminu od 11:30 – 13:30 sati: Solana
-u terminu od 13:30 – 15:00 sati: Supermarket Voli
-u terminu od 10:00 – 11:30 sati: Drobilana u Gaču

Bijelo Polje

-u terminu od sedam i 30 do osam i 30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije-Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama);
-u terminu od 10:00 do 15:00: DV 10 kV Srđevac (Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Jagoče, Crniš, Trubina);
-u terminu od 10:00 do 15:00: DV 10 kV Žurena (Pašića polje, Žurena, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Laholo, Kostići, Kaševari, Potoci, Dubovo);
-u terminu od sedam i 30 do 17:00: Barice škola, Reljin kamen, Džukeljska jama, Kameno polje;
-u terminu od devet do 14:00: Loznice, Ravna Rijeka, Gevčina;
-u terminu od devet do 12:00: Sokolac;
-u terminu od devet do 15:00: Bliškovo;
-u terminu od devet do 11:00: Grančarevo;
-u terminu od 12:00 do 15:00: Lijeska;
-u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije-Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama);

Mojkovac

-u terminu od devet do 14:00: DV 10 kV Biogradsko jezero (Ćetkovići, Podbišće, Feratovo polje, Gacka, Kovijanići, Kraljevo kolo, Pejovići, Štitarica, Baza-Štitarica, Mrdo, Naselje Baza);

Kolašin

-u terminu od osam do 16:00: DV 10 kV Skrbuša (Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Planinica, Padež, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekić, Sunga, Vranještica, Suva gora, Bare Kraljske, Vukićevića lug, Drndari);
-u terminu od devet do 15:00: Bojići.

Berane

– u terminu od devet do 14:30 sati (kratkotrajno): Dapsiće,Tmušiće i planinski prevoj Lokve

Andrijevica

-u terminu od devet do 14:30 sati: dio sela Slatina
-u terminu od devet do 14:30 sati: dio sela Kralje

Plav

– u terminu od devet do 14:30 sati – dio sela Pepiće
-u terminu od devet do 12:30 sati: dio sela Šarkinovića Lakat

Rožaje

– u terminu od devet do 14:30 sati: dio sela Bašča
-u terminu od devet do 14:30 sati: gornji dio naselja Banđžovo Brdo
-u terminu od devet do 16 sati: Daciće,Halilovići,Majdan,Kozare;Banđžov,Betonjerka,Bukelj,Kaluđerski Laz,Kamenolom,Kula i dio naselja Carine

Šavnik

– u terminu od sedam i 30-17:30 sati: Prekornjača, Pošćenje, Petnjica

Pljevlja

– u terminu od osam do 17:00 sati: Krupice, Rzav, Odžak, Dolovi, Vrulja
-u terminu od devet do 11:00 sati: Rudnica

Žabljak

– u terminu od osam do 17:00 sati: Uskoci

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Revitalizacija srednjenaponske i niskonaponske mreže

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od sedam do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Danilovgrad (od 11.11. do 16.11.)
Srijeda – Petak: Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Boronjina, Mandići i Miokusovići.

Berane (od 11.11. do 16.11.)
Ponedeljak, utorak i petak: Kurikuće, Vuča, Jelovica, Glavaca, Crni Vrh, Veliđe, Dolac, Praćevac i vodo-zahvat Praćevac, Bastahe, dio Lubnice i Vuča;
Srijeda i četvrtak: djelovi sela Lužac i Buče, kao i kratkotrajna isključenja za područje Banjevca, Jugovine, Vinicke, Navotine, Rijeke Marsenić, Gradine, Lukinog Vira, Trepče i Šekulara.

Nikšić (od 11.11. do 16.11.)
Ponedjeljak: Donja Zagora;
Utorak: Rokoči;
Srijeda: Tospude, Tresnjevo, Repetitor i Rokoči;
Četvrtak – Zaslap i Nudo;
Petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči.

Šavnik (od 11.11. do 16.11.)
Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Prekornjača, Pošćenje, Petnjica, Gradac, Mokro, Bijela, Miloševići i Kruševice.

Bijelo Polje (od 11.11. do 16.11.)
Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;
Barice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Nova brojila

Nova elektronska brojila od ponedeljka 11. novembra do petka 15. novembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:
Danilovgrad 11.11. – 15.11.
Ponedeljak: Adžin Most, Dobro Polje, Šobajići i Bare Šumanovića;
Utorak: Bare Šumanovića, Vinići i Šobajići;
Srijeda: Kula Vinići;
Četvrtak: Rova i Veleta;
Petak: Kujava.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od osam do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.